Locuri de vizitat în Dobrogea. Cele mai frumoase locuri de pe tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră

Locuri de vizitat în Dobrogea. Cele mai frumoase locuri de pe tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră

Locuri de vizitat în Dobrogea. Cetatea Histria, cel mai vechi oraş din România FOTO M.I.

Locuri de vizitat în Dobrogea. Călătorul care poposeşte în Dobrogea va rămâne uimit de diversele forme de relief, de urmele lăsate de cei care odinioară au iubit şi au murit la Pontul Euxin.

Ştiri pe aceeaşi temă

Dobrogea nu înseamnă doar mare şi nisip. Oriunde mergi, tărâmul dintre Dunăre şi Marea Neagră îţi oferă locuri minunate, desprinse din cărţile cu poveşti. 
 

Locuri de vizitat în Dobrogea. Monumentul triumfal de la Adamclisi

Dacă ajungeţi în judeţul Constanţa mergeţi să vizitaţi Monumentul triumfal de la Adamclisi, ridicat în cinstea victoriei armatei romane asupra dacilor. 
Monumentul, aşa cum este astăzi, a fost reconstituit în 1977, după unul dintre modelele ipotetice ale vechiului monument aflat în ruine, fiind declarat în prezent monument istoric.
 
Ca multe alte creaţii ale antichităţii, monumentul de la Adamclisi al lui Traian nu era o operă pentru desfătarea privirii, ci avea o funcţie bine determinată: ea trebuia să vorbească despre faptele măreţe ale armatelor romane împotriva unui duşman dârz, vajnic şi neîmblânzit.
 
 
Atunci când Monumentul triumfal de la Adamclisi, Tropaeum Traiani, se înălţa întreg pe platoul înconjurat de păduri, silueta lui, care se zărea tocmai de pe malul Dunării, pecetluia ritual luarea în stăpânire a bătrânului fluviu şi a ţărmurilor sale de către puterea romană. El se adresa barbarilor care ameninţau continuu Imperiul. 
 

Locuri de vizitat în Dobrogea. Histria, cetatea întemeiată de colinişti veniţi din Milet

O altă dovadă a vechii civilizaţii de pe aceste meleaguri este Cetatea Histria, întemeiată la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. (anul 657 î.e.n. după istoricul Eusebius) de colonişti veniţi din Milet. 
 
În 1914, marele arheolog Vasile Pârvan a început cercetarea străvechii aşezări. Vestigiile sale – cu ziduri de incintă, temple, terme, străzi, bazilici, agora, magazine, cartiere de locuinţe – alcătuiesc o comoară arheologică pentru reconstituirea unui trecut îndepărtat. 
 
În decursul celor peste 1.300 de ani de locuire neîntreruptă, oraşul construit pe ţărmul actualului Sinoe a fost apărat de 5 ziduri de incintă succesive, corespunzând marilor etape istorice traversate de-a lungul existenţei sale.
Cele mai importante descoperiri în perimetrul cetăţii sunt templul Afroditei, templul lui Zeus Polileus şi altarul templului lui Zeus. Ele datează din epoca arhaică (secolele VII – V î. Hr.) şi reflectă credinţele celor care au întemeiat oraşul.
 

Locuri de vizitat în Dobrogea. Biserica îngropată din Istria

 
Ideea genială prin care creştinii dobrogeni au păcălit stăpânirea otomană. Biserica îngropată din Istria, unică în România
Pe vremea când otomanii erau stăpânii Dobrogei, într-o mică aşezare întemeiată lângă cetatea antică Histria, la mijlocul anilor 1800, creştinii ridicau o biserică. Ar fi vrut-o înaltă, mândră şi împodobită, dar ordinele Sultanului erau stricte: nicio biserică a creştinilor nu avea voie să întreacă în fală o geamie de-a musulmanilor. Ordinul era clar şi nu trebuia încălcat - cele mai înalte lăcaşuri de cult trebuia să fie doar cele ale Imperiului Otoman.
Aşa că ortodocşii de la Istria au stat la sfat, iar un înţelept a venit cu ideea cea măreaţă: biserica lor avea să fie cea mai înaltă din ţinut, dar măsurată de la adâncimea de 1 metru sub nivelul solului. Aşa se face că bisericuţa de la Istria este unica din România în care credincioşii intră coborând câteva trepte, în loc să le urce.
 

Locuri de vizitat în Dobrogea. Păcuiul lui Soare

Insula e situată în apropierea localităţii Ostrov, la aproximativ 130 de kilometri de Constanţa. Un ţărm scăldat de apele Dunării, natură sălbatică, linişte cât cuprinde şi o cetate veche de mai bine de o mie de ani care coboară sub apele învolburate - la Păcuiul lui Soare descoperi o lume misterioasă.
 
FOTO VIDEO Minunile din Bărăgan: cetatea bizantină care se afundă în apele Dunării şi crucea de leac de la Coslogeni
 
Zidurile cetăţii bizantine au intrat în atenţia arheologilor în anii ’50. Profesorul Petre Diaconu, de la Institutul de Arheologie din Bucureşti, a cercetat în amănunt această cetate şi chiar a scris o monografie. Cetatea bizantină a fost construită în secolul X şi avea rol de apărare. În verile secetoase, când apele Dunării seacă, cetatea oferă un spectacol extraordinar. În 2003, spre exemplu, a ieşit la suprafaţă până şi temelia acestor ziduri. 
 

Locuri de vizitat în Dobrogea. Cheile Dobrogei

Cheile Dobrogei sunt o arie de protecţie specială a florei şi faunei din masivul geologic Cheia şi are o suprafaţă de 11.000 hectare. Se află la 45 kilometri nord-vest de Constanţa, dincolo de comuna Mihail Kogălniceanu, pe versantul drept al văii Casimcea, lângă comuna Târguşor. Aria protejată este compusă din rezervaţiile naturale Cheile Dobrogei şi Gura Dobrogei, unde se găsesc nu doar exemplare rare de plante, păsări şi animale, ci şi peşteri din timpuri străvechi.
 
Specialiştii arată că rezervaţia Cheile Dobrogei este formată din calcare din perioada Jurasicului, care sunt, de fapt, rămăşiţe de atoli. Platourile calcaroase cu forme ciudate, bătute de trecerea apei, se întind de o parte şi de alta a şoselei.
 
La Cheile Dobrogei, pe urmele lânii de aur
 
„În nicio parte a Europei nu găsim, pe o suprafaţă aşa de resrânsă, o varietate aşa de mare de terenuri, un climat aşa de curios şi de schimbător, de aici condiţiuni aşa de felurite de traiu – căci într-un fel trăiesce locuitorul din desfătătoarea vale a Taiţei, altfel lipoveanul din lagune şi cu totul altfel plugarul din câmpiile arse de soare ale Caraormerului – un mozaic mai împestriţat de popoare, fiecare cu datinele, eresurile şi deprinderile lui, un mai bogat material arheologic, un teren mai cutreierat de invazii şi mai călcat de răsboaie ca în Dobrogea“, era caraxterizat tărâmul dintre Dunăre şi Mare de căpitanul M.D.Ionescu, membru al Societăţei Geografice Române. în cartea „Dobrogia în pragul veacului al XX lea“. 
 
Cele mai frumoase locuri din judeţul Constanţa
 

Pe aceeaşi temă:

Descântece din Dobrogea, dezvăluite într-o colecţie de folclor din anul 1880. De ce se temeau cel mai des oamenii

Pluguşorul din Dobrogea anului 1880: cum suna pe vremuri colindul de Anul Nou pentru românii care descopereau pitoreasca regiune a ţării

FOTO Fascinantele chipuri ale Dobrogei, la început de secol XX

FOTO VIDEO Înapoi spre rădăcinile neamului românesc, la pas pe tărâmul apostolului Andrei

Moscheea Carol I din Constanţa împlineşte un secol de existenţă. Locaşul de cult poartă numele regelui care l-a dăruit „loialei comunităţi musulmane“

FOTO VIDEO Vacanţă în România. În Dobrogea, ca-n Jurassic Parc. Aventură prin nordul judeţului dintre Dunăre şi Marea Neagră

FOTO VIDEO Vacanţă în România: Litoralul, aşa cum trebuie cunoscut. Poveşti cu kilometri de plajă virgină şi faţa mai puţin cunoscută a Mării Negre

 

citeste totul despre: