Unii angajați din domeniul IT nu mai beneficiază de scutire de impozit

0
Publicat:

Până la acest moment, toți angajații care activează în domeniul IT erau scutiți de plata impozitului, însă începând cu anul 2024, acest lucru nu se mai aplică pentru toată lumea.

foto angajat în IT
Salariile IT sunt acum impozitate Foto: Shutterstock

Conform noului pachet de măsuri fiscale revizuit de Guvern, încă se păstrează scutirea parțială de impozit pentru sectorul IT, dar aceasta măsură se aplică doar pentru angajații care au u venit lunar brut de mai puțin de 10.000 de lei.

Potrivit reglementărilor legislative, mai sunt scutiți de plata impozitului pe venit contribuabilii persoane fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, al ministrului Muncii și Solidarității Social, al ministrului Educației și al Ministrului Finanțelor.

În plus, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică la un singur angajator sau plătitor, cu venituri brute de până la 10.000 de lei, inclusiv obținute din salarii și asimilate salariilor realizate de persoane fizice în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propia rânspundere depusă la angajator.

În plus, doar anumiți angajați pot beneficia în continuare de această scutire de la plata impozitului, depinzând de postul sau funcția pe care o ocupă în cadrul companiilor. Astfel, doar administratorii bazelor de data, analiștii, inginerii de sistem în informatică și software, managerii de proiect informatic, programatorii, proiectanții de sisteme informatice , programatorii de sisteme informatice, programatorii ajutor și analiștii ajutor mai beneficiază în continuare de această scutire, bine înțeles, dacă au un salariu mai mic de 10.000 de lei.

Angajații trebuie să ofere și anumite documente justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor sunt:

 • Actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • Organigrama angajatorului;
 • Fişa postului;
 • Copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă/scurtă durată, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European şi Confederatiei Elveţiene;
 • Adeverinţa de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de instituţia de învăţământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
 • Copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoastere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate;
 • Adeverinţa care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învăţământ superior, în cazul în care angajatul deţine diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licenţă;
 • Copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 • Statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevazută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;
 • Balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite