A fost publicat REGULAMENTUL (UE) 2019/943 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, care se va aplica cu 1 ianuarie 2020, care are ca şi scop stabilirea unor principii fundamentale pentru buna funcţionare a pieţelor integrate de energie electrică, care să asigure accesul nediscriminatoriu la piaţă tuturor furnizorilor de resurse şi clienţilor de energie electrică, să abiliteze consumatorii, să asigure competitivitatea pe piaţa globală şi consumul dispecerizabil, stocarea energiei şi eficienţa energetică şi să faciliteze agregarea cererii şi a ofertei distribuite şi să permită integrarea pieţei energetice europene.

În trecut, sistemele de energie au fost dominate de monopoluri integrate pe verticală, adesea deţinute de stat, cu centrale electrice nucleare sau cu combustibil fosil centralizate şi de mari dimensiuni. Piaţa internă de energie electrică şi gaze, care a fost implementată treptat începând cu 1998, are drept obiectiv să ofere tuturor consumatorilor din Uniune posibilităţi reale de alegere, precum şi noi oportunităţi de afaceri şi un comerţ transfrontalier mai intens, pentru a asigura obţinerea de progrese în materie de eficienţă, preţuri competitive şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, precum şi pentru a contribui la siguranţa alimentării şi la dezvoltarea durabilă. Piaţa internă de energie şi gaze a dorit stimularea concurenţei, mai ales la nivelul vânzărilor angro, şi mai ales intensificat comerţului la nivelul Uniune Europene dincolo de graniţele dintre ţările membre.

Acest deziderent la care ţările mebre ale UE au aderat la momentul formării Uniunii Energetice nu s-a putut realiza la nivelul întregii Uniuni, mai ales în ţările din Estul Europei, unde Autorităţile nu au acţionat corespunzător în sensul dezvoltării pieţele libere de energie şi gaze, introducând bariere în liberalizarea pieţei sau neluând măsuri de eliminare a barierelor existente.

În vederea asigurării unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a măsurilor de liberalizare a pieţei de energie la nivelul tuturor ţărilor europene, noul regulament, propune ca adoptarea actelor de punere în aplicare a măsurilor să fie acordate Comisiei Europene, motivând că acestea sunt în conformitate cu articolul 291 din TFUE şi Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Acest Regulament, care deocamdată se va aplica pe piaţa energiei electrice, va aduce elemenete noi care în România va crea modificări substanţiale în piaţa: contractarea pe termen lung, eliminarea obligaţiei de a tranzacţiona pe bursă, eliminarea barierelor de capacitate etc.

Aceste modificări cu siguranţă vor fi urmate şi pe piaţa de gaze, piaţa care în România este mult în urma pieţei de energie electrică, şi care are multe bariere care fac ca piaţa din România să nu se găsească la stadiul care se doreşte prin aceste regulamente , respectiv de a ajunge o piaţă parte a Uniunii Energetice Europene, care să folosească principii, metode, modalităţi folosite deja de ani de zile în UE.

Acest regulament, 943/2019 pentru energie electrică, ar trebui să fie văzut că un mare SEMNAL DE ALARMĂ pentru Autorităţile Romane, în domeniul gazelor naturale, dată fiind situaţia în care se găseşte sectorul şi piaţa de gaze din România. Semnalul de alarmă trebuie văzut şi pentru consumatori, dar şi pentru  ceilalţi participanţi la piaţa care se vor putea găsi în situaţia de a intra într-o competiţie pentru care nu sunt pregătiţi sub aspectul know-how-ului şi al comportamentelor.

Material publicat pe www.asociatiaenergiainteligenta.ro