Florin Iordache vrea politizarea Autorităţii pentru Comunicaţii. Şeful ANCOM, Sorin Grindeanu, s-a reînscris recent în PSD

Florin Iordache vrea politizarea Autorităţii pentru Comunicaţii. Şeful ANCOM, Sorin Grindeanu, s-a reînscris recent în PSD

Florin Iordache FOTO Mediafax

Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei, vrea să modifice modul în care este aleasă conducerea Autorităţii pentru Comunicaţii, astfel încât şi membri ai unui partid politic să poată ocupa o astfel de funcţie.

Ştiri pe aceeaşi temă

Florin Iordache a depus un proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

O modificare importantă pe care o propune Iordache este eliminarea obligaţiei de neapartenenţă la un partid politic pentru şefii ANCOM.

În prezent, preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ANCOM trebuie „să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului”, pe lângă alte obligaţii precum: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul comunicaţiilor sau în domeniul juridic ori economic în general; b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice; c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar; d) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale sau cu alte activităţi din domeniul de reglementare al ANCOM şi să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăţi.

Florin Iordache propune tocmai eliminarea criteriului privind apartenenţa la un partid politic, astfel încât şi membri unui partid să poată face parte din conducerea ANCOM.

Actualul şef, în incompatibilitate

Săptămâna trecută, fostul premier Sorin Grindeanu a anunţat că este membru PSD şi că o perioadă scurtă de timp va mai ocupa funcţia de preşedinte al ANCOM, o funcţie apolitică. 

Sorin Grindeanu şi-a anunţat duminica trecută revenirea în PSD Timiş, dar şi că îşi doreşte funcţia de preşedinte executiv.

Actualul şef ANCOM îşi va încheia mandatul abia în 2023. 

Grindeanu a venit la ANCOM în 2017, după un conflict cu fostul şef PSD Liviu Dragnea, în urma căruia a fost exclus din PSD. 

În urma revenirii în PSD, legea de funcţionare a ANCOM prevede că Sorin Grindeanu are la dispoziţie trei luni pentru a ieşi din situaţia de incompatibilitate. 

Se creează un comitet de reglementare

În plus, Florin Iordache mai propune crearea unui Comitet de reglementare format din 7 membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi.

Potrivit proiectului de lege, hotărârile viitorului comitet, care se întruneşte săptămânal, sunt adoptate cu majoritate simplă şi sunt obligatorii pentru toţi membrii, se spune în document. Membrii care au votat împotrivă pot solicita consemnarea opiniei separate în procesul-verbal al şedinţei.

„Membrii Comitetului de reglementare acţionează independent de orice interes al participanţilor la piaţa comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni directe din vreunei entităţi publice ori private în îndeplinirea atribuţiilor de reglementare ce le revin, nu desfăşoară activităţi cu caracter lucrativ în sectorul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, cu excepţia celor cu caracter didactic de instrure profesională, nu deţin acţiuni sau părţi sociale şi nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere la societăţi cu obiect de activitate în sectorul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale ori în orice alte domenii care se află în competenţa ANCOM, în condiţiile legii. Acestora li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile capitolului IV "Alte conflicte de interese şi incompatibilităţi" dn cadrul titlului IV "Conflictul de interese şi regimul incompatbilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice" al Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei”, arată iniţiativa legislativă.

Totodată, membrii Comitetului de reglementare nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea de către aceste persoane, cu bună credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor prevăzute de lege.

Regimul şi principiile remuneraţiei membrilor Comitetului de reglementare, cu excepţia preşedintelui şi celor doi vicepreşedinţi, se stabilesc prin regulament propriu al ANCOM.

Mandatul tututor membrilor Comitetului de reglementare este de 6 ani, aceştia putând fi reînvestiţi cel mult o dată.

Parlamentul, în şedinţă comună a celor două camere, numeşte şi demite toţi membrii Comitetului de reglementare.

Numirea tuturor membrilor Comitetului de reglementare se face prin respectarea mai multor condiţii, respectiv să fie cetăţeni români, absolvenţi de studii universitare de licenţă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul comunicaţiilor în domeniul juridic, în domeniul ştinţelor sociale, în domeniul economic, în general, cu o experienţă de minim 5 ani şi experienţă managerială de minim 3 ani, să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice, să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar, precum şi să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale sau cu alte activităţi din domeniul de reglementare al ANCOM şi să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăţi.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările