ANAF dă banii înapoi anumitor contribuabili. MODEL DE CERERE

ANAF dă banii înapoi anumitor contribuabili. MODEL DE CERERE

Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de ordin prin care se stabileşte restituirea anumitor contribuţii încasate în perioada 2015 – 2017.

Este vorba despre românii cu venituri mici din perioada 2015 - 2017 care au plătit contribuţia la sănătate (CASS) şi care-şi pot primi banii înapoi în urma deciziei autorităţilor de a anula CASS-ul pentru persoanele fizice cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe ţară, care au fost obţinute în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2017.
 
Ministerul Finanţelor a elaborat un proiect de ordin pentru persoanele care au achitat contribuţia înainte de amnistia fiscală şi care vor putea cere banii înapoi.
 
„În cazul în care obligaţiile fiscale (…), care au fost anulate potrivit prezentei proceduri, au fost stinse total sau parţial (adică au fost achitate – n. red.), persoanele fizice pot solicita restituirea acestora, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent (…)”, se arată în proiect.
 
Amnistia fiscală a fost oficializată la sfârşitul lunii mai 2019.
 
Procedura avută în vedere pentru recuperarea sumelor achitate presupune depunerea unei cereri tipizate la Fisc.
 
Totodată, dacă un contribuabil are alte datorii la stat, ANAF va reţine sumele datorate din banii achitaţi în contul CASS iar cei care nu au nicio datorie vor recupera suma integrală.
Amnistia fiscală pentru CASS a vizat 600.000 de persoane iar suma datorată era în jur de un miliard de lei.
Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat şi publicat în Monitorul Oficial.
 
 
 
 
MODEL DE CERERE
 
 
Nr. .......... din ..........
Către . . . . . . . . . . (organul fiscal competent)
 
CERERE
de restituire a creanţelor fiscale/bugetare
 
 
Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . . 1, cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . . ., având C.I.F. . . . . . . . . . . 2, solicit restituirea creanţelor fiscale/bugetare, după cum urmează:
1 Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea contribuabilului
2 Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
□ restituirea sumelor de la buget, reprezentând . . . . . . . . . . 3, în sumă de . . . . . . . . . . lei, în temeiul art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
3 Se va menţiona denumirea creanţei fiscale/bugetare, respectiv denumirea impozitului, taxei sau contribuţiei sociale, ori a sumei de plată de la buget, după caz, pentru care se solicită restituirea, ori denumirea contului unic în care s-a efectuat plata pentru care se solicită restituirea.
□ restituirea impozitului pe venit reţinut la sursă, în sumă de . . . . . . . . . . lei, în temeiul art. 170 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că plătitorul nu mai există/se află în procedura insolvenţei, potrivit legii,
□ acordarea dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, în temeiul art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionez că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal central eventualele obligaţii fiscale/bugetare restante existente în evidenţa fiscală la data restituirii.
Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze4:
4 Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea.
( ) în contul bancar nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . ;
( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.
 
Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
. . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: