Şedinţă de Guvern. Ce proiecte vrea să finanţeze Executivul în cadrul Planului de Redresare

0
Publicat:
Ultima actualizare:
sedinta guvern orban aprilie 2020

Guvernul se reuneşte luni în şedinţă de la ora 10.00, iar pe ordinea de zi se regăseşte Planul de Redresare, precum şi alocarea de fonduri către IMM-uri pentru instalarea de panouri solare.

Pe ordinea de zi se regăseşte o ordonanţă de urgenţă privind măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Relansare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă. 

Prin aceasta, Guvernul va aloca fonduri pentru pregătirea  de proiecte de infrastructură pentru adaptarea la schimbări climatice, pentru compensarea deficitului de umiditate a solului în vederea combaterii riscului de secetă, reducerea riscului la inundaţii şi alunecări de teren, prin promovarea/ punerea în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice pentru asigurarea resursei de apă pentru folosinţe, atenuarea viiturilor prin acumulări nepermanente/poldere şi îmbunătăţirea calităţii apei brute, combaterea eroziunii solului de suprafaţă şi de adâncime, şi corectarea torenţilor în special bazinele hidrografice cu hazard torenţial ridicat, prin sisteme de irigare/umectare a solului, drenare şi desecare, protecţie antigrindină, pepiniere silvice, împăduriri şi terasarea versanţilor, precum şi pentru alte proiecte complementare de infrastructură, inclusiv IT, comunicaţii şi baze de date pentru monitorizare şi raportare directive europene, în valoare de maxim 700.000 mii lei.

De asemenea, vor fi pregătite proiecte de infrastructură pentru mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme industriale, construire/reabilitare/modernizare clădiri publice, inclusiv clădiri pentru spaţii de lucru, tehnice, cazare şi desfăşurarea activităţilor instituţionale, în vederea scăderii emisiilor de carbon, investiţii în infrastructura educaţională şi dotarea cu echipamente de laborator pentru toate formele de învăţământ, inclusiv învăţământul profesional şi tehnic, învăţământul dual şi colegii centenare, învăţământul universitar, investiţii în campusuri, reabilitare/modernizare/extindere clădiri existente şi clădiri noi, reabilitare/modernizare/extindere sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice necesare populaţiei în valoare de maxim 450.000 mii lei.

Vor fi pregătite totodată proiecte de infrastructură publică din domeniul sănătăţii pentru: extinderea/reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităţilor sanitare, dotarea cu aparatură şi echipamente medicale a acestora, reorganizarea circuitelor pentru a răspunde condiţiilor igenico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite temporare în caz de epidemii, pandemii şi alte situaţii de urgenţă, precum şi alte măsuri necesare creşterii rezilienţei în sfera oncologică, a bolilor cardio-vasculare şi ATI. Dacă este cazul înfiinţarea de unităţi sanitare cu paturi noi, inclusiv construcţia de noi clădiri pentru spitale existente, precum şi dotarea cu echipamente medicale, spitale sau unităţi sanitare cu paturi şi policlinici, precum şi pentru alte categorii de măsuri necesare creşterii rezilienţei unităţilor medicale care desfăşoară activităţi publice în domeniul oncologiei şi bolilor cardio-vasculare, inclusiv ATI, în valoare de maxim 500.000 mii lei.

Sunt luate în calcul şi proiecte de infrastructură de apă-canalizare ai căror beneficiari finali sunt operatorii de apă şi canalizare pentru extinderea, modernizarea, reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare existente, inclusiv pentru aglomerările pentru care numărul de gospodării este sub 2.000 pentru racordarea la reţeaua de canalizare cu condiţia să accepte soluţia tehnică de racordare prevăzută de legislaţia în vigoare pentru aglomerări sub 2.000 de gospodării, în limita valorii de maxim 250.000 mii lei.

În plus, vor fi pregătite proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane: apă-canalizare, modernizare/ extindere/reabilitare/dezvoltare de drumuri interioare ale localităţilor, mobilitate urbană în parteneriat cu localităţile urbane, regenerare urbană, sistem de iluminat public, sisteme inteligente de distribuţie a combustibililor de tranziţie, sisteme centralizate de alimentare cu energie termică destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane, în limita valorii de 250.000 mii lei.

Vor fi pregătite şi proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale, esenţiale pentru ca cetăţenii şi companiile să poată obţine servicii publice eficiente şi de calitate de la distanţă, infrastructura IT&C (hardware, software, servicii IT) necesară digitalizării serviciilor (pentru oricare din procesele aferente serviciilor – frontend sau backend), interoperabilitate, securitate cibernetică, standardizare, semnătură electronică, identitate electronică, single sign on, dar şi implementarea de alte instrumente specifice transformării digitale, în valoare maximă de 100.000 mii lei.

Totodată, pe ordinea de zi se regăseşte şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP“.

Guvernul va decide şi în ceea ce priveşte proiectul de OUG privind măsuri referitoare la susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Astfel, începând cu perioada de programare 2021-2027, municipiile reşedinţe de judeţ, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti şi oraşele care au în structura administrativ-teritorială sate aparţinătoare pot include aria teritorială a acestora pentru finanţarea din fonduri externe nerambursabile a următoarelor categorii de intervenţii: mobilitate urbană, regenerare urbană, alimentare cu apă şi canalizare, gestionarea deşeurilor, infrastructură de drumuri de interes local şi conectivitatea acestora la reţeaua rutieră judeţeană.

Un proiect mai vechi reprogramat pentru şedinţa de luni este cel de ordonanţă privind mecanismele fiscale de stimulare a companiilor care ajung şi îşi menţin capitalul propriu pozitiv. Mai precis, firmele cu capitaluri pozitive ar putea beneficia de reduceri la impozite. 

Proiectul prevede de asemenea suspendarea loteriei bonurilor fiscale şi corectarea unor prevederi ale OUG 33/2020 privind acordarea bonificaţiilor la impozit pe profit şi pe veniturile microîntreprinderilor, fiind vorba de aplicarea şi pentru firmele cu an fiscal modificat.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă vizează extinderea categoriilor de plăţi care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online. Astfel, pentru cererile de eliberare a paşapoartelor depuse în ţară, contravaloarea paşapoartelor se achită în contul Companiei Naţionale Imprimeria Naţională - S.A. prin mijloace de plată online, inclusiv prin intermediul Sistemului naţional electronic de plată online - SNEP sau prin unităţile bancare cu care Compania Naţională Imprimeria Naţională - S.A. încheie convenţii în acest scop.

De asemenea, tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare vor putea fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite