Romaero se restructurează. Ce prevede planul prezentat Guvernului DOCUMENT

0
0
Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Planul de restructurare operaţională a ROMAERO pentru perioada 2022-2031 va fi aprobat în şedinţa de miercuri a Executivului, printre măsurile propuse numărându-se şi atragerea de capital pentru fabricaţia de componente aerostructuri şi MRO aeronave.

Acţionarii ROMAERO sunt Ministerul Economiei care deţine 57% din acţiuni, SIF Muntenia - 23% şi Fondul Proprietatea - 19%.

ROMAERO S.A. este un contractor recunoscut în piaţa de profil şi apreciat de partenerii comerciali, respectiv: Boeing, Airbus, Bae Systems, Bombardier (în prezent Viking), şamd, pentru care desfăşoară activităţi de proiectare şi fabricaţie, aerostructuri, ansamble majore, subansamble si piese primare, precum şi proiectare şi fabricaţie dispozitive şi executare procese tehnologice speciale.

În domeniul mentenanţei de aeronave, ROMAERO S.A. desfăşoară activităţi de inspecţie şi întreţinere pentru aeronavele tip Hercules C-130B/H, tip Antonov AN-26/AN-30 şi Spartan ale Ministerului Apărării Naţionale şi controale periodice, urmate de întreţinere generală la aeronavele comerciale, în mod deosebit Boeing 737 NG şi Airbus A.320, pentru o serie de companii aeriene civile interne (ex. BLUE AIR) şi internaţionale (ex. RYANAIR).

ROMAERO solicită Guvernului aviz pentru un plan de restructurare, care prevede investiţii de 57,5 milioane euro. În acest scop, compania de stat solicită un ajutor de peste 17 milioane euro şi vrea să contracteze un împrumut pe termen lung, în valoare de aproape 32 milioane euro.

În cadrul procesului de restructurare, ROMAERO va vinde din activele neproductive, dar va dubla numărul de personal de specialitate angajat.

Obiectivele privind resursele umane

- Urmărirea permanentă a modului de utilizare a resursei umane prin dimensionarea corectă a raportului dintre personal direct productiv şi cel indirect productiv, precum şi prin îmbunătăţirea indicelui de utilizare a timpului de lucru;

- Scăderea mediei de vârstă la cel mult 45 ani în anul 2024 şi menţinerea sub acest nivel;

- Colaborarea cu liceele/ şcoli profesionale specializate în vederea atragerii de tineri şi pregătirii acestora pe domeniile de activitate ale societăţii.

- Reconfigurarea politicii de resurse umane şi adaptarea acesteia la realităţile economice guvernate de crize greu de previzionat sau repetabile prin flexibilizarea raporturilor (leasing de personal, schimburi periodice de specialişti cu societăţile din industria de apărare) concomitent cu atragerea de resursă tânără, înalt calificată sau pretabilă la calificare accelerată/ licenţiere PART-66 şi alinierea treptată a politicii salariale la productivitatea muncii.

Principalele aspecte din Planul de restructurare 

„Implementarea prezentului plan de restructurare operaţională pentru perioada 2022- 2031 vizează stabilizarea societăţii prin restructurarea datoriilor către stat şi creditori, însoţită de un program ambiţios de investiţii necesare retehnologizării fluxurilor de producţie şi mentenanţă în scopul creşterii productivităţii muncii şi extinderea portofoliului de clienţi, a căror implementare vor asigura repoziţionarea ROMAERO S.A. în industria aerospaţială naţională şi globală şi menţinerea capabilităţilor naţionale necesare în situaţii de criză sau conflict pentru structurile de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională”, se arată în Planul de restructurare.

 Astfel:

 a) Pe termen scurt: societatea are nevoie de investiţii în valoare de 7.973.000 euro, fără TVA, în vederea stopării pierderilor, gestionării adecvate a resurselor şi pregătirea implementării investiţiilor de retehnologizare, prioritar a capabilităţilor din industria de apărare.

 b) Pe termen mediu: societatea are nevoie de investiţii în valoare de 17.537.000 euro, fără TVA în vederea redresării economice, îmbunătăţirii proceselor de producţie şi mentenanţă în scopul menţinerii şi dezvoltării capabilităţilor din industria de apărare şi creşterii cantitative şi calitative a portofoliului de clienţi. 

c) Pe termen lung: societatea are nevoie de investiţii în valoare de 31.915.000 euro, fără TVA, în vederea dezvoltării şi atingerii obiectivelor ,,lean manufacturing”, ca rezultat a programului integral de investiţii şi consolidare economico-financiară. 

Având în vedere evoluţia estimată a cifrei de afaceri în perioada 2022-2031, precum şi procesul de restructurare asumat care va permite creşterea profitabilităţii şi a modelului de business ales, propunem următoarele: 

a) Contractarea unui împrumut comercial în valoare de 50 milioane lei pentru capital de lucru (proces demarat), în vederea îmbunătăţirii cash-flow-ului actual (negativ) şi ducerii la îndeplinire a obligaţiilor contractuale în termenele asumate. 

b) Declanşarea procedurilor pentru obţinerea unui ajutor de stat, necesar şi proporţional obiectivului vizat, în valoare de 17.137.000 euro (în funcţie de dinamica dezvoltării planului de restructurare, suma va fi obţinută fie prin alocări bugetare anuale, fie completată sau integral, printr-un credit cu garanţii de stat), în vederea redresării economice, îmbunătăţirii proceselor de producţie şi mentenanţă în scopul revitalizării activităţilor şi refacerii capabilităţilor ROMAERO S.A. dedicate industriei naţionale pentru apărare.

 c) Contractarea unui împrumut pe termen lung, în valoare de 31.915.000 euro, cu sprijinul acţionarilor, în vederea retehnologizării şi implementării unui sistem ,,lean manufacturing” în ROMAERO S.A., premise care vor asigura menţinerea societăţii la un nivel ridicat în lanţul global de producţie şi mentenanţă aerospaţială. 

d) Reducerea impactului negativ asupra situaţiei financiare a societăţii, prin contractarea unui credit de refinanţare pe termen lung, în valoare de 177 milioane lei, destinat stingerii împrumuturilor contractate până la această dată de la CEC, BCR şi Banca Transilvania

e) ROMAERO S.A. va declanşa o acţiune de atragere de capital pentru menţinerea capabilităţilor pentru cele două activităţi de bază: fabricaţia de componente aerostructuri şi MRO aeronave. În acest sens, se va lansa o ofertă de atragere de capital în presă şi prin mijloace de comunicare complexe invitând investitorii interesaţi să depună scrisori de exprimare a interesului în asocierea cu ROMAERO pentru dezvoltarea în comun a celor două activităţi. 

Prezentul plan va fi adaptat potrivit nevoilor concrete ale companiei, fie la finalul fiecărei etape, fie intermediar dacă dinamica pieţei o va impune. De asemenea, valorile previzionate/ estimările efectuate pot suferi modificări care vor fi actualizate în funcţie de evoluţia preţurilor.

Mai multe - Economie

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite