Nu cred că cineva mai avea dubii că în realitate birocraţia înseamnă stimularea actului de corupţie. Tocmai de aceea orice măsură care vine spre reducerea birocraţiei este de salutat nu doar din acest punct de vedere, ci şi pentru că ajută cetăţeanul. Pe de altă parte sunt necesare şi măsuri concrete de creştere a nivelului salarizării la limite acceptabile pentru specialiştii cu studii superioare(şi nu numai) ce lucrează la stat.

Documentul se poate descărca de aici(nu am regăsit sursa de pe site-ul guvernului) .

Principalul lucru care este de remarcat este acela că o bună parte din procedură se va putea desfăşura online. Astfel certificatul de urbanism şi avizele/acordurile se vor putea solicita online şi se vor obţine tot electronic. Pentru acest lucru obţineţi semnătura electronică iar documentele transmise vor trebui să aibă aplicată această semnătură din partea întocmitorilor(o procedură simplă prin care obţineţi un stick, daţi click dreapta peste document şi confirmaţi că l-aţi semnat electronic).

Dacă avizatorii nu vor emite documentul în termenul legal(7 zile) atunci se aplică acordul tacit, respectiv se consideră că avizul este unul pozitiv. Completarea este benefică deoarece de cele mai multe ori termenele nu sunt respectate, dar nici nu exista o consecinţă practică în favoarea cetăţeanului. Scade durata de emitere a avizelor la doar 7 zile.

Se elimină posibilitatea suplimentării cu un etaj în limita a maxim 20% din suprafaţa construit desfăşurată a clădirilor existente sau în curs de construire, fără a se realiza documentaţie specifică de urbanism(PUZ). Această prevedere era folosită în abuz pentru depăşirea indicatorilor urbanistici ai zonei. Se va permite doar amenajarea subsolului sau a podului în mansardă, dar numai în volumul existent, fără modificarea faţadelor. 

Se elimină birocraţia la nivelul comunelor. Până la acest moment ele nu puteau emite autorizaţii de construire fără avizul judeţului decât pentru locuinţe, chiar dacă dispuneau de personal de urbanism. Acest lucru ducea automat la prelungirea termenelor cu cel puţin patru luni, reprezentând plimbarea între primărie şi judeţ atât la emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire(explicaţi cetăţenilor de ce trebuie să se plimbe 4 luni între cele două instituţii). Doar comunele cu birou de urbanism putea emite documente fără avizul judeţului, dar acest lucru nu se putea face doar cu un singur angajat cu studii specifice. Astfel, cei care doreau să facă investiţii şi locuri de muncă erau obligaţi să aştepte cel puţin 6 luni până la obţinerea autorizaţiei.

Primăriile pot înfiinţa ghişeul unic: astfel primarul poate dispune de angajaţi care să asigure obţinerea avizelor în numele cetăţenilor, excepţie acordul de mediu(exista în lege dar acum se clarifică pentru funcţionare). În acest fel beneficiarii nu mai merg ei la fiecare avizator, ci depun la primărie documentaţia, contra unei taxe, iar primăria se va ocupa de obţinerea acestora. Aici totul depinde de buna intenţia de primarului şi dorinţa acestuia de a-şi ajuta cetăţenii.

Dacă nu ai depus documentaţia corect, în termen de 10 zile vei primi o înştiinţare cu privire la faptul că trebuie să o completezi şi cu ce anume.

Creşte durata de valabilitate a autorizaţiei de construire de la 12 luni la 24 de luni.

Lucrările de amenajare interioară nestructurale nu se mai supun procesului de autorizare, acest articol existând sub o formă mai puţin clară şi în legea veche, dar neaplicabil de autorităţi.

Primăriile vor fi obligate ca în fiecare lună să informeze ISC-ul privind documentaţiile ce au fost emise în luna precedentă. Apare astfel dublul control, fără a se mai permite posibilitatea intervenţiei pe documente emise în prealabil.

Legea ne uşurează viaţa, dar cresc amenzile dacă nu dorim să respectăm legea, atât pentru noi cât şi pentru autorităţile publice sau avizatori.

Au loc modificări şi în privinţa documentaţiilor ce se vor depune. Astfel se solicită mai multe detalii constructive pe partea de structură de rezistenţă şi instalaţii. Acest aspect nu îl considerăm ca fiind pozitiv(deşi aparent ar favoriza corpul de specialişti) în această etapă deoarece de cele mai multe ori, autorizaţia nefiind emisă, echipa de specialişti nu poate şti dacă nu cumva vor apărea modificări. Ori o mică modificare arhitecturală înseamnă refacerea proiectelor pe specialităţi. De obicei proiectul tehnic pe structură şi instalaţii se făcea după obţinerea autorizaţiei, doar câteva detalii concludente fiind depuse la obţinerea autorizaţiei. Acest lucru favoriza reducerea birocraţiei atunci când erau necesare modificări, care de foarte multe ori apar spre exemplu în proiectele de instalaţii. 

Solicităm primului ministru să ia în considerare şi observaţiile ce au fost înaintate oficial de către Colegiul Tehnic al Diriginţilor de şantier şi care pot fi descărcate şi de aici.