Cultivatorii de cartofi ar putea primi în acest an un sprijin financiar de 200 de euro/ha. Ce presupune proiectul publicat de Ministerul Agriculturii

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Arhivă Adevărul
Foto: Arhivă Adevărul

Cultivatorii de cartofi ar putea putea primi în acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schemă de ajutor de minimis privind susţinerea producţiei, se arată într-un proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru anul 2022 sunt de maximum 15 milioane de lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 3 milioane de euro, acestea fiind asigurate din bugetul acestui an al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului pentru susţinerea producţiei de cartof 

Potrivit documentului publicat de MADR, „Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum, pe întreg teritoriul României în anul 2022, respectiv: producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; producătorilor agricoli persoane juridice”.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de cartof de consum, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre; 

b) să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere a producţiei de cartof de consum, anul, beneficiar, Direcţia Agricolă Judeţeană /a Municipiului Bucureşti“; 

c) să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha de pe suprafaţa prevăzută la lit. b), din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere, iar restul producţiei să o depoziteze; 

d) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2022; 

e) să facă dovada producţiei minime realizate, potrivit prevederilor lit. c) prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare. 

Comform proiectului, valorificarea producţiei se face în perioada 6 iunie - 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere. 

Dovada obţinerii producţiei de cartof o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare/documente prin care se face dovada depozitării.

Documentele prin care se face dovada depozitării pot fi: fişă de magazie, notă de intrare recepţie, contract de custodie.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha şi se plăteşte în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2021.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se acordă pentru suprafaţa cultivată prevăzută şi se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2022. 

Proiectul poate fi consultat aici

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite