CE aprobă achiziţionarea Telekom Romania de către Orange. Ce condiţii trebuie îndeplinite

0
0
Foto: Arhivă Adevărul
Foto: Arhivă Adevărul

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, achiziţia propusă a Telekom Romania Communications („TKR”) de către Orange SA („Orange”).

Aprobarea este condiţionată de cesionarea participaţiei minoritare de 30 % a TKR în Telekom Romania Mobile Communications („TRMC”), care este un concurent direct al Orange.

Vicepreşedinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenţei, a declarat: „Europenii trebuie să aibă acces la servicii de comunicaţii rapide şi fiabile şi la o panoplie suficientă de soluţii alternative pe piaţă. Graţie acestei decizii şi angajamentelor propuse de Orange, piaţa telecomunicaţiilor din România va continua să ofere servicii de comunicaţii de înaltă calitate la preţuri competitive.”

Orange, prin intermediul filialelor sale din România, precum şi TKR furnizează servicii de telecomunicaţii în România la nivelul atât al comerţului cu amănuntul, cât şi al celui cu ridicata. Principalele activităţi ale Orange sunt legate de telecomunicaţiile mobile, în timp ce TKR îşi desfăşoară activitatea în principal în domeniul telecomunicaţiilor fixe şi al televiziunii. TKR este controlată indirect de Deutsche Telekom („DT”) şi deţine o participaţie minoritară de 30 % în TRMC, unul dintre cei patru operatori principali de telefonie mobilă prezenţi în România.

Ancheta Comisiei

Ca urmare a anchetei desfăşurate, Comisia a constatat că tranzacţia, astfel cum a fost notificată iniţial, ar fi ridicat probleme serioase de concurenţă pe piaţa furnizării cu amănuntul a serviciilor de telecomunicaţii mobile. Mai precis, Orange ar fi achiziţionat participaţia minoritară de 30 % a TKR în TRMC, unul dintre principalii săi concurenţi de pe această piaţă.

Acest lucru ar fi putut reduce stimulentele Orange de a concura cu TRMC, ar fi oferit Orange acces la informaţii sensibile din punct de vedere comercial referitoare la concurentul său şi i-ar fi permis să blocheze investiţiile importante ale TRMC sau achiziţionarea operatorului de către un cumpărător strategic.

În plus, Comisia a investigat potenţialele probleme de concurenţă pe alte pieţe, cum ar fi piaţa furnizării de servicii convergente fixe şi mobile („FMC”), piaţa cu amănuntul pentru servicii de conectivitate destinate clienţilor profesionali, precum şi piaţa cu ridicata pentru furnizarea şi achiziţionarea de canale de televiziune.

Pe toate aceste pieţe, Comisia a constatat că entitatea rezultată în urma concentrării s-ar confrunta în continuare cu o concurenţă semnificativă din partea altor actori, iar clienţii ar dispune de soluţii alternative suficiente. În special în ceea ce priveşte serviciile FMC, tranzacţia ar aduce beneficii, permiţându-i entităţii rezultate în urma concentrării să ofere acest tip de servicii într-un mod mai eficient.

Măsurile corective propuse

Pentru a răspunde preocupărilor în materie de concurenţă identificate de Comisie în legătură cu propunerea de achiziţie de către Orange a participaţiei minoritare în proporţie de 30 % în TRMC, Orange s-a oferit:

să cesioneze participaţia minoritară de 30 % deţinută de TKR în TRMC către Hellenic Telecommunications Organisation S.A. („OTE”), care este acţionarul majoritar actual al TRMC şi o filială a DT;

să nu implementeze tranzacţia înainte ca TKR şi OTE să ajungă la un acord obligatoriu privind cesionarea, înaintea aprobării de către Comisie atât a desemnării OTE în calitate de cumpărător adecvat, cât şi a aprobării acordului de cesionare şi, în cele din urmă, înainte ca participaţia minoritară să fie transferată către OTE.

Aceste angajamente structurale elimină pe deplin preocupările în materie de concurenţă identificate de Comisie pe piaţa furnizării cu amănuntul a serviciilor de telecomunicaţii mobile. Prin urmare, Comisia a concluzionat că tranzacţia propusă, astfel cum a fost modificată prin angajamente, nu mai ridică probleme de concurenţă. Decizia este condiţionată de respectarea deplină a angajamentelor.

Informaţii despre întreprinderi şi produse

Orange este un operator global de telecomunicaţii, care îşi desfăşoară activitatea în România prin intermediul filialelor sale Orange Romania S.A. şi Orange Business Romania S.A., oferind în principal servicii de telecomunicaţii mobile bazate pe propria reţea mobilă şi, într-o măsură foarte limitată, servicii de telefonie fixă, internet fix şi televiziune care se bazează aproape exclusiv pe infrastructuri terţe.

TKR este un furnizor de servicii de telecomunicaţii fixe, de servicii de televiziune şi de pachete multiplay pentru clienţi casnici şi noncasnici, de servicii cu ridicata pentru alţi operatori de telecomunicaţii şi, într-o măsură foarte limitată, de servicii de telecomunicaţii mobile în calitate de operator mobil virtual pe baza unui contract cu TRMC.

Normele şi procedurile în materie de control al concentrărilor economice

Tranzacţia a fost notificată Comisiei la data de 8 iunie 2021.

Comisia are îndatorirea de a examina concentrările şi achiziţiile în care sunt implicate întreprinderi a căror cifră de afaceri depăşeşte anumite praguri (a se vedea articolul 1 din Regulamentul privind concentrările economice) şi de a preveni concentrările care ar afecta semnificativ concurenţa efectivă din SEE sau din orice parte substanţială a acestui spaţiu.

Marea majoritate a concentrărilor notificate nu ridică probleme de concurenţă şi sunt autorizate după o analiză de rutină. Din momentul notificării unei tranzacţii, Comisia are, în general, 25 de zile lucrătoare, în total, pentru a decide dacă acordă aprobarea (faza I) sau începe o investigaţie detaliată (faza II). Acest termen este prelungit la 35 de zile lucrătoare în cazurile în care părţile prezintă măsuri corective, ca de exemplu în acest caz.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite