ANAF a publicat un ghid de conformare pentru coafeze și cosmeticiene

0
Publicat:

ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de persoanele fizice din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală.

Sallon de înfrumusețare gol
ANAF a publicat un ghid de conformare pentru coafeze și cosmeticiene

Ghidul realizat de specialiștii ANAF se adresează tuturor persoanelor fizice care obțin sau intenționează să obțină în anul 2024 venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală, în mod individual sau într-o formă de asociere.

Aceste venituri reprezintă venituri impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente.

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Ca modalități de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală, amintim:

- cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreiei Statului pe raza cărora

contribuabilii/plătitorii își au domiciliul fiscal;

- prin virament bancar;

- cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale.

Informații suplimentare privind modalitățile de efectuare a plăților se regăsesc în Broşura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Contribuabilii care au realizat venituri din servicii de înfrumusețare în anul 2023 pot consulta Broșura privind Declarația Unică (Formularul 212), publicată în aceeași secțiune (link aici).

Totodată, contribuabilii pot obține informații suplimentare accesând portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabilil – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60 sau la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

Principalele aspecte evidențiate în Ghid, inclusiv pentru coafeze sau cosmeticiene:

-  Persoanele fizice care intenționează să obțină venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare/întreținere corporală au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în care își stabilesc sediul profesional, înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice, ca persoană fizică autorizată, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.

-  Ulterior înregistrării în registrul comerțului și autorizării funcționării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

-  În cazul în care venitul net se determină pe bază de norme de venit, dar în anul 2024 înregistrează un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor, respectiv anul 2025, contribuabilul va avea obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Cursul de schimb valutar care trebuie utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

În această situație contribuabilul va completa în mod corespunzător și va depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

-  Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

-  Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate.

La determinarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul.

- Impozitul pe venit se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite