Omagiu ctitorilor „Cocoşului de Hurez”

0
0

Prima sâmbătă a lunii iunie s-a încetăţenit să fie ziua sărbătoririi Ceramicii de Horezu, astăzi recunoscută internaţional, când, în celebrul târg al Hurezilor, se întâlnesc şi concurează la premii şi la marele premiu ceramişti vestiţi din ţară şi din multe state europene.

M-am gândit că ar merita să-i amintim pe ctitorii acestei sărbători şi voi începe cu Stelian Ogrezeanu, cel care a lucrat la renaşterea ceramicii smălţuite a ţaglelor cu care erau împodobite sălile şi sobele de teracotă ale Palatului Brâncovenesc de la Hurezi.

El, primul, a atras atenţia şi asupra străchinilor smălţuite de către olarii din dealul Hurezilor, desenând cocoşul în mijlocul talerului cu graţie de grafician, imaginea consacrată a Cocoşului ca vestitor al zorilor.

I-a urmat, ctitorind târgul vestit, profesorul Gheorghe Deaconu, slujitor al culturii Oleteniei de sub munte, care împreună cu doamna Elena Stoica, specialistă în cultura populară vâlceană, au pus un suflet mare de ctitori cu adevărat al sărbătorii Ceramicii de Hurez.

În sfârşit, cea care a scris şi a lăsat o carte-album dedicată ceramicii de Hurezi înfăţişând chipurile pictate pe taierele de Hurezi atât de bogate în varietatea lor imagistică, a fost şi rămâne cea mai de seamă specialistă în ceramica românească: profesoara universitară Corina Mihăescu, care, sprijinită, cum recunoaşte în prefaţa albumului, de Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală ”Nişte ţărani”, care a acordat şi acordă şi astăzi unul dintre marile premii ale Concursului naţional şi internaţional.

Doamna Corina Mihăescu a făcut toate diligenţele ca să obţină de la UNESCO recunoaşterea internaţională a brandului Cocoşul de Hurez.

Albumul pomenit  este una dintre operele care disting o mare tradiţie şi care rămâne martorul acestei tradiţii care dă identitate naţională culturii româneşti.

Se cuvine să amintim cu acest prilej şi de contribuţia hotărâtoare la îmbogăţirea ceramicii de Hurez a olarului smălţuitor Victor Vicşoreanu, atât de artist şi de artist novator, încât, la recomandarea mea, a fost declarat de preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, marele pictor Ion Pacea, membru al acestei uniuni profesioniste.

A fost pentru prima dată şi a rămas unică această recunoaştere a unui artist amator drept membru cu drepturi depline al UAP.

Închei, aşadar, acest omagiu adăugând şi dragostea autorităţilor hurezene şi vâlcene care au fost şi au rămas până astăzi (cu excepţia anilor pandemiei, când târgul nu s-a putut ţine) gazdele ocrotitoare şi sprijinitoare fericit ale sărbătorii.

N-a fost, recunosc, an în care târgul celebru european „Cocoşul de Hurez” să nu se bucure de o atenţie atât de sensibilă şi devotată încât le dă dreptul acestor autorităţi să fie înscrise în rândul ctitorilor.

P.S. Mi se spune că la Slătioara, Măgura Slătioarei a fost albită de zăpadă florilor de salcâm.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite