Lipatti 105! Muzica maestrului a răsunat în casa maestrului!

0
0
Foto Casa Artelor Dinu Lipatti
Foto Casa Artelor Dinu Lipatti

Pentru noi toţi, pentru oamenii de cultură, de muzică, pentru noi toţi cei care credem în valorile mari, importante ale artei drept întrupare a idealurilor privind natura creativă a personalităţii umane, privind raportul dintre om şi arta pe care o plăsmuieşte, Dinu Lipatti poate constitui un prototip ideal.

La peste şapte decenii petrecute de la trecerea în eternitate, statura sa de om al timpului său, de fascinant creator, de vizionar care străbate timpurile scrutând dimensiunea umană a acestora, pare a fi neschimbată.

Este în egală măsură un om al timpului nostru. In muzica pe care ne-a lăsat-o, mă refer la creaţia sa, la imprimările sale discografice, poţi observa miezul de adevăr şi de frumos pe care a ştiut a-l fi reţinut, cel care merită a fi transmis mai departe. Căci Lipatti aduce revelaţia credinţei în arta cea care nu pare afectată de schimbările vremelnice, tulburătoare ale conştiinţei. Şi-a perfecţionat studiile sub îndrumarea unor mari personalităţi ale vieţii noastre muzicale cum sunt compozitorul, dirijorul, profesorul Mihail Jora, profesoara Florica Musicescu, marea profesoară a mai multor generaţii de muzicieni care a fost Nadia Boulanger.  

Esenţa artei lui Dinu Lipatti, în calitate de muzician performer constă în echilibrul pe care-l consolidează între gândul privind revelarea structurii operei şi consistenţa spirituală a acesteia. Este de observat acest aspect în ce priveşte natura însăşi a comunicării; o natură artistică echilibrată, înseninată, atunci când redă muzica lui Frederic Chopin, lucid învolburată în opusurile lui Liszt, sensibil ataşat creaţiei enesciene pe care a respectat-o, a iubit-o, a cântat-o inclusiv în compania maestrului.

Este de observat la Dinu Lipatti un aspect aparte, cu totul special, anume spiritul de sacrificiu revelat în momentele mari ale vieţii sale, un sacrificiu manifest pe altarul marii muzici, în egală măsură pentru noi toţi. Minat literalmente de o boală necruţătoare, fără leac în anii 40, începutul anilor 50 ai secolului trecut, Lipatti a avut forţa interioară de a imprima ciclul complet al valsurilor lui Frederic Chopin. I-a fost alături soţia sa, pianista Madeleine Cantacuzino, cea care l-a susţinut cu un devotament uimitor; i-a fost alături Walter Lege, producătorul companiei EMI, cel care a deplasat în Elveţia o întreagă echipă tehnică în vederea realizării acestor preţioase imprimări discografice. 

Aceeaşi forţă interioară a avut-o şi atunci când, cu doar câteva luni înaintea momentului final al vieţii sale, a susţinut ultimul său recital, în luna septembrie a anului 1950, alături, în Franţa, la Besançon. Fiind la pian a avut un moment de mare slăbiciune; în pauză s-a retras de pe scenă pentru mai bine de o jumătate de oră. Au fost minute ce păreau fără de sfârşit, minute pe parcursul cărora publicul l-a aşteptat cu credinţă, nemişcat, în sală. Revenit în faţa publicului a intonat la pian coralul bachian ”Iisus rămâne prietenul meu”, moment preluat dintr-o cunoscută cantată.

DInu Lipatti

În aceste zile ale sfârşitului de martie, la Casa Artelor Dinu Lipatti, iubitori ai muzicii, mulţi muzicieni, am aniversat împlinirea a 105 ani petrecuţi de la naşterea maestrului.

A fost cea de a VI-a ediţie a acestui Festival anual - cinci zile de muzică, de recitaluri, de expuneri, confesiuni. Au putut fi audiate aproximativ treizeci de lucrări camerale din creaţia autorului, creaţii pianistice majore, integrala lucrărilor sale dedicate instrumentelor de suflat, inclusiv adaptarea pentru diferite ansambluri camerale de suflători a unor sonate de Domenico Scarlatti, autor al Barocului muzical târziu, personalitate preţuită cu specială aplecare de Dinu Lipatti, lucrări prezentate de formaţia Bucharest Wind Ensemble.

Au fost vizionate patru filme documentare închinate marelui artist. Au fost reluate şi depănate amintiri. Momentul preţios al recentei ediţii a Festivalului l-a constituit lansarea integralei creaţiei pianistice a lui Dinu Lipatti; am în vedere imprimările discografice speciale în variantă CD, realizate de pianistul Viniciu Motoiranu exact în casa Lipatti, în saloanele familiei, în odăile în care a creat marele artist.

Trebuie menţionat faptul că, de mulţi ani, Viniciu Moroianu se manifestă a fi un promotor fervent al creaţiei lui Dinu Lipatti, este autorul unor preţioase exegeze. Cea mai importantă lucrare a recitalului său a constituit-o Fantezia pentru pian solo, lucrare a unei impresionante precocităţi, creaţie scrisă la 23 de ani.   Ecouri ale unei virtuozităţi de tip neoromantic le aduce inclusiv Sonata pentru pian solo, lucrare spectaculoasă, fără număr de opus, scrisă la 15 ani ! Iar Fuga pentru pian la patru voci face şi aceasta parte din perioada acumulărilor de mare semnificaţie; este o lucrare ce aminteşte asimilarea construcţiilor marelui tezaur bachian pentru care Lipatti - este cunoscut acest lucru – manifesta un adevărat cult.

Au mai putut fi audiate – pe parcursul a două versiuni interpretative – mai multe melodii scrise pe versurile marilor poeţi francezi, Paul Verlaine, Arthur Rambaud, Paul Eluard, Paul Valery, pagini de impresionantă supleţe imagistic-expresivă. Au putut fi audiaţi cu acest prilej soprana Elena Moşuc, baritonul Alexandru Chiriac, pianiştii Verona Maier şi Ieronim Buga. Aşa cum era firesc, o seara aparte pe parcursul recentei ediţii festivaliere a fost rezervată celor mai tineri muzicieni performeri, elevi ai Colegiului Naţional de Arte Dinu Lipatti.

Este de menţionat, fiecare seară a fost găzduită de prezenţa generoasă, luminos stimulativă a directorului Casei Artelor, de doamna Alice Barb. Domniei sale îi datorăm iniţierea acestui important Festival anual; insistenţei, perseverenţei de care dă dovadă i se datorează apariţia unor ediţii importante din opera componistică a lui Dinu Lipatti, imprimarea în variantă CD a creaţiei sale pianistice ca şi intenţia de a imprima întregul corpus al melodiilor scrise pe versurile poeţilor francezi. Iar în acest din urmă caz, rămâne importantă alegerea unor muzicieni performeri apropiaţi genului expresiei camerale a cântului.

Este de menţionat, întreaga ediţie festivalieră a fost prefaţată de o erudită prezentare a personalităţii compozitorului, conferinţă susţinută de compozitorul Dan Dediu, un pertinent observator al aspectelor componistice care au marcat identitatea artistică a creatorului Dinu Lipatti.

Să o recunoaştem, astăzi – pentru cei care străduie firesc în a-l cunoaşte - Dinu Lipatti conturează personalitatea luminoasă, de autentică consistenţă spirituală, a creatorului inspirat. Într-un veac turmentat de convulsii de tot felul, Lipatti nu pare a fi retras în zona unui trecut al unei perioade revolute; ne scrutează de la nivelul unei iradiante, al unei întremătoare înţelepciuni ce marchează şi astăzi demersul său artistic.

Materialul a apărut iniţial în publicaţia Actualitatea Muzicală.

Dinu Lipatti
Mai multe - Opinii

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite