Ciprian Iftimoaei

Sociolog

Pe 25 septembrie 2020 aniversăm cinci ani de la adoptarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cu prilejul întrunirii Adunării Generale a ONU de la New York, când 193 de state membre ONU au asumat implementarea obiectivelor de dezvoltare durabile, printre statele semnatare fiind şi România.

Pentru analiza şi elaborarea politicilor agricole, statistica oficială oferă un set de indicatori importanţi cum ar fi ponderea agriculturii în Produsul Intern Brut (PIB), ponderea populaţiei ocupate în agricultură în totalul populaţiei ocupate şi valoarea producţiei agricole.

În ultima perioadă auzim tot mai frecvent vorbindu-se despre dezvoltare durabilă cu accent pe problemele sociale, economice şi de mediu. Preocuparea guvernelor pentru creşterea economică nu mai poate fi decuplată de consecinţele activităţilor economice aspra mediului ambiant.

Asigurarea hranei, îmbrăcămintei şi a adăpostului reprezintă preocupări esenţiale de când e lumea pe pământ, plasate la baza piramidei nevoilor lui Maslow. Orice tânăr sau adult îşi doreşte într-un moment al existenţei sale să se desprindă de familia sa şi să trăiască pe cont propriu.

În urmă cu 161 de ani, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna ordonanţa nr. 247 din 12 iulie 1859 pentru înfiinţarea Oficiului Central de Statistică Administrativă, care reprezintă actul de naştere a statisticii oficiale în România, una dintre primele instituţii publice care au fost înfiinţate după Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 şi printre primele oficii de statistică din Europa.

Vezi mai multe