Kaba Gábor, fostul primar al Jimboliei, este noul preşedinte interimar al Serviciului de Ajutor al Cavalerilor de Malta din Timişoara

0
0

Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara a organizat alegerea preşedintelui interimar ca urmare a decesului, în vară, a celei care a condus organizaţia; Bárányi Ildikó.

Serviciul de Ajutor Maltez (SAMR) a trecut prin momente dificile în urma decesului doctoriţei Bárányi Ildikó, cea care a întemeiat organizaţia de la Timişoara, şi care s-a stins din viaţă în luna iunie. Adunarea Generală Extraordinară, prezidată de dr. Bárányi Ferenc, vicepreşedinte SAMR şi d-na Paul Eva, vicepreşedinte SAMR-Timişoara, a ales un preşedinte interimar şi un membru în Consiliul Director.

După momentul spiritual condus de către Szabó Péter canonic, capelan al Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta în memoria regretatei Bárányi Ildikó, cei prezenţi, prin vot secret, au ales noul preşedinte interimar al Serviciului de Ajutor Maltez în persoana lui Kaba Gábor, fostul primar al Jimboliei.

Ca membru al Consiliului Director SAMR-Filiala Timişoara a fost ales Fekete Nagy Vasile.

În cadrul adunării generale Paul Eva a propus ca aripa nouă al imobilului centrului Serviciul de Ajutor Maltez să poarte numele doctoriţei Bárányi Ildikó, această propunere urmând să fie înaintat Secretariatului General şi Consiliul Director pe ţară al SAMR în vederea aprobării.

Odată cu prăbuşirea sistemului totalitar în România noile condiţii pe plan politic şi social au făcut posibilă înfiinţarea organizaţiilor caritative, fiind susţinute de un nou cadru legislativ în România.

Pe acest fundal, în primăvara anului 1991, preluând deviza Ordinului Suveran al Cavalerilor de Malta “Apărarea credinţei şi ajutorarea celor nevoiaşi”, se înregistrează în rândul persoanelor juridice, Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Serviciul de Ajutor Maltez în România este o organizaţie recunoscută pe plan naţional şi internaţional, având centre teritoriale organizate pe baza diecezelor romano-catolice din Alba Iulia, Iaşi, Oradea, Timişoara, Satu Mare şi Bucureşti, numărul filialelor şi al sucursalelor  ridicându-se la 28, dintre care  funcţionale sunt 22.

Ajutor pentru nevoiaşii din Timişoara

Serviciul de Ajutor Maltez desfăşoară la Timişoara numeroase activităţi caritativ-umanitare pentru  persoanelor nevoiaşe. Sub aripa SAMR funcţionează mai multe centre.

Centrul de zi (Clubul Seniorilor) oferă unui număr de 30 persoane vârstnice singure, deplasabile, posibilitatea întâlnirilor zilnice într-o ambianţă plăcută.

Centrul de Asistenţă Socială. Beneficiarii acestei unităţi de asistenţă socială permanentă sunt persoane de vârsta a treia, din Timişoara, toate fiind cazuri de abandon social. Căminul de bătrâni, funcţionează din 1993,  asigură casă şi masă, îngrijire completă pentru cele 20 de persoane vârstnice.

Cantina socială („Bucătăria pe roţi”), prepară masă caldă de prânz, cu o capacitate de 100 porţii, cinci zile pe săptămână. La sfărşit de săptămână se dă hrană rece. Pentru beneficiarii acestui serviciu, masa se transportă  la domiciliu. Alocaţia pentru masa zilnică este asigurată de Primăria Municipiului Timişoara, conform Legii Cantinelor Sociale şi Convenţiei de parteneriat între Primăria Municipiului Timişoara şi  SAMR Filiala Timişoara. Cantina deserveşte în program non stop şi Căminul de Bătrâni.

Serviciu de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Are ca beneficiari 50 de persoane vârstnice, toate constituind cazuri de abandon social. Îngrijirea la domiciliu este efectuată de un personal calificat în îngrijirea bătrânilor, iar activitatea lor este coordonată şi îndrumată de către un asistent social care stabileşte programul la lucru.

Beneficiarii sunt persoane de vârsta a treia, singure, nedeplasabile şi cu venituri reduse, ei  beneficiind de îngrijirea şi igiena necesare unui trai decent.

Cavalerii de Malta în România

Asociaţia Românească şi Ambasada Ordinului au fost înfiinţate în 1933 la Bucureşti. Astăzi Ordinul este reprezentat de excelenţa sa, Jakob Kripp, ambasadorul Ordinului de Malta în România şi de contele Tibor Kalnoky, ospitalier al Ordinului. Un lucru deosebit este faptul că Asociaţia Românească este singura Asociaţie Malteză din lume, care are în componenţă şi o parte ortodoxă acreditată de conducerea Ordinului: familiarii ordinului.

Acest privilegiu unic a fost acordat în urma vizitelor Papei Ioan Paul II şi ale Marelui Maestru Fra Andrew Bertie în Romania, aceştia fiind fascinaţi de funcţionarea exemplară a echipelor ecumenice de lucru din interiorul Ordinului şi ale Serviciului de Ajutor şi de progresul ecumeniei în România creştină.

Idealurile Ordinului „Tuitio fidei“ şi „Obsequium pauperum“ sunt trăite şi practicate de către Ordin şi Serviciul de Ajutor Maltez, într-un mod exemplar.

Activităţile desfăşurate de Ordin în ultimii 10 ani în România, au avut ca scop găsirea resurselor materiale pentru a susţine proiectele SAMR.

Isoria milenară a Cavalerilor de Malta

Ordinul Sf. Ioan a fost înfiinţat în anul 1048 de către Sf. Gérard ca o comunitate monastică. Ordinul a devenit cunoscut prin înfiinţarea unui spital pentru pelerini în Ţara Sfântă. Prin Bula Papală din 15 februarie 1113, Papa Paschal II a aprobat înfiinţarea spitalului plasându-l sub protecţia Sfântului Scaun.

Cavalerii, membri ai Ordinului, erau în fapt călugări legaţi prin jurământul de sărăcie, castitate şi ascultare. Obligaţi să îşi asume şi funcţia de protecţie a pelerinilor şi a celor bolnavi precum şi a teritoriilor pe care cruciaţii le cuceriseră, aceştia au adăugat misiunii lor ospitaliere pe aceea de apărători ai credinţei.

După ce creştinii au pierdut dominaţia în Ţara Sfântă în 1291, Ordinul s-a stabilit mai întâi în Cipru, apoi în insula Rodos, iar mai târziu în insula Malta, pe care cavalerii au părăsit-o alungaţi de Napoleon. Messina, Catania şi Ferrara le-au oferit adăpost de-a lungul anilor, pentru ca în 1834 Ordinul să se stabilească definitiv la Roma.

Misiunea ospitalieră iniţială a redevenit principala activitate a Ordinului căpătând o importanţă tot mai mare în ultimul secol, în mod deosebit prin activităţile desfăşurate de Marile Priorii şi Asociaţiile Naţionale în numeroasele ţări din lume unde Ordinul este prezent.
 

Mai multe - Timişoara

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite