FOTO  Topul celor mai bune licee din judeţul Olt

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Judeţul Olt s-a distins întotdeauna prin elevii săi, care învaţă în cadrul unor unităţi şcolare cu un personal ambiţios, dornic să-şi vadă reprezentanţii ajunşi la cele mai bune competiţii de profil din ţară şi din străinătate. Între liceele din judeţ se disting însă câteva unităţi de învăţământ preuniversitar care, în ultimii ani, au ieşit în evidenţă prin rezultatele elevilor săi. Municipiul Slatina domină acest "top" al liceelor la Olt.

1. Colegiul Naţional „Radu Greceanu”
Liceul Teoretic „Radu Greceanu“, devenit Colegiu Naţional, cu o vechime de 127 ani, este o unitate de învăţământ etalon a judeţului, situată în partea de jos a oraşului Slatina, în imediata apropiere a dealului numit “Gradişte”. Liceul este continuatorul direct al Gimnaziului creat în urmă cu 125 de ani; crearea acestui gimnaziu în Slatina se realiza într-o perioadă în care pe harta Regatului României nu erau decât şase gimnazii reale şi 12 gimnazii umaniste. Construcţia ansamblului liceal “Radu Greceanu”, aşa cum se înfăţişează el azi, s-a desfăşurat (cu pauze normale de non-construcţie) pe o durată de 90 de ani: 1889 - punerea pietrei de temelie pentru Gimnaziul Real, 1979 - darea în folosinţă a ultimului din cele patru impunătoare imobile ale liceului. În anul şcolar 1958-1959, populaţia şcolară a liceului atinge un procent spectaculos de creştere ca rezultat al fuziunii sale cu liceul de fete (singurul liceu de fete din Slatina, azi Şcoala Generală Nr. 1); acesta este momentul când se realizează “mixtarea” la nivelul întregii ţări (băieţi şi fete în acelaşi liceu) pentru prima dată în istoria învăţământului liceal românesc. Botezarea liceului cu actual nume “Radu Greceanu” s-a înfăptuit prin Decretul Regal nr. 2303 din 10 iulie 1891, decret semnat de regele Carol I al României. Radu Greceanu a fost un cronicar muntean autor al cronicii “Anonimul brâncovenesc” (1711) despre domnia lui Constantin Brâncoveanu, şi al manuscrisului “Letopiseţul de la descălecarea cea dintâiu a românilor şi aşezarea lor în Ţara Românească”. În fiecare an şcolar, circa o treime dintre cei care reprezintă judeţul Olt la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline la nivel naţional provin de la Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina.

1. Media de intrare la liceu la admiterea computerizată pentru anul 2012/2013: 9,77.
2. Rata de promovare la examenul de Bacalaureat în 2012: 84,07 %.
3. Procentul absolvenţilor admişi la facultate în 2012: 81,07 %.
4. Număr de elevi repetenţi/an în 2012: 0,08 %.
5. Număr de elevi olimpici în ultimii 5 ani (2008-2012): 196.
6. Rezultatele la concursurile şcolare (olimpiade, competiţii naţionale şi internaţionale) pentru anul 2012: 33 elevi.
7. Cazuri de violenţă înregistrate în 2012: 3.

2. Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina
De-a lungul istoriei sale, actualul Colegiu Naţional “Ion Minulescu” din Slatina a urmat o linie ascendentă şi o dinamică, obţinând rezultate dintre cele mai bune în toate domeniile şcolare. Apariţia sa în planul educativ al judeţului a fost impusă în anul 1963 de faptul că singura şcoală medie de cultură generală existentă atunci în oraş - actual liceu “Radu Greceanu”, atinsese un număr de elevi extrem de mare datorită dezvoltării urbei. Devenise obligatorie, practic, înfiinţarea unei şcoli cu acelaşi profil pe care-l avea Şcoala Medie nr. 1. Rezolvarea acestei cerinţe s-a făcut prin crearea Şcolii Medii nr. 2, adică actualul Colegiu “Ion Minulescu”. Odată cu înfiinţarea acestei şcoli s-a evitat plecarea absolvenţilor clasei a VII-a şi a VIII-a care doreau să-şi continue studiile medii în alte oraşe. Constituită iniţial ca şcoală generală, clădirea din cartierul Crişan 1, în prezent Şcoala Generală nr. 5, a fost folosită timp de şapte ani ca Şcoala Medie nr. 2, cu trei cicluri de învăţământ: ciclul I, ciclul II , ciclul mediu. Elevii Şcolii Medii nr. 2 de la cursul mediu din primul an de funcţionare 1963-1964 au provenit, prin liber consimţământ, de la Şcoala Medie nr. 1, prin plecarea unor clase întregi după profesorii care s-au transferat la noua şcoală şi elevii veniţi din alte localităţi. De atunci şi până în prezent, Colegiul “Ion Minulescu” a devenit una dintre unităţile de învăţământ de prestigiu ale judeţului Olt.

1. Media de intrare la liceu la admiterea computerizată pentru anul 2012/2013: 9,42.
2. Rata de promovare la examenul de Bacalaureat în 2012: 94 %.
3. Procentul absolvenţilor admişi la facultate în 2012: 88 %.
4. Număr de elevi repetenţi/an în 2012: 0 %.
5. Număr de elevi olimpici în ultimii 5 ani (2008-2012): 151.
6. Rezultatele la concursurile şcolare (olimpiade, competiţii naţionale şi internaţionale) pentru anul 2012: 18 elevi;.
7. Cazuri de violenţă înregistrate în 2012: 1.

3. Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal
Liceul „Mihai Viteazul” din Caracal şi-a început activitatea ca şcoală particulară sub numele de „Institutul Modern” în anul 1904. De la 1 septembrie 1921 a funcţionat până la 31 decembrie 1924 ca şcoală secundară extrabugetară cu şapte clase, curs inferior - patru clase şi trei clase curs superior. De la 1 ianuarie 1925 a fost trecută în bugetul statului, iar din septembrie 1933 a fost redus din bugetul statului cursul superior, funcţionand cu patru clase bugetare, şi cursul superior extrabugetar. Pe 1 septembrie 1941 a fost transformat în liceu de “tip C”, iar în 1948, prin Reforma Învăţământului, a luat denumirea de “Liceul de fete” cu 11 clase sau “Liceul nr. 2”. Din anul 1973 poartă denumirea de „Liceul Industrial de Construcţii”, iar în 1975 se unifică cu Liceul Industrial nr. 2 (fostul Liceu Economic), asimilându-l. La 29 martie 1990, din acest liceu s-a desprins un grup de cadre didactice entuziaste, care, conduse de dl. Ciobanu Tudor, au reînfiinţat Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”. S-a ales această denumire de la gloriosul domnitor care a reuşit să unifice pentru prima dată cele trei Ţări Române. Un alt motiv a fost acela că domnitorul a avut la Caracal o Curte Domnească, de unde, în 1558, a emis mai multe hrisoave. La data 14 septembrie 2009, sub conducerea dlui Şerban Florin, este inaugurat actualul sediu al liceului de pe strada Bicaz, nr. 1B (Târgul Vechi), anterior liceul fiind găzduit în diverse clădiri din Caracal. Anul trecut, liceul a avut cel mai bun rezultat în privinţa mediei de admitere la liceu cu 9,47. În ultimul an se mândreşte cu opt elevi olimpici la faza naţională.

1. Media de intrare la liceu la admiterea computerizată pentru anul 2012/2013: 9,47.
2. Rata de promovare la examenul de Bacalaureat în 2012: 96 %.
3. Procentul absolvenţilor admişi la facultate în 2012: 74 %.
4. Număr de elevi repetenţi/an în 2012: 0 %.
5. Număr de elevi olimpici în ultimii 5 ani (2008-2012): 37.
6. Rezultatele la concursurile şcolare (olimpiade, competiţii naţionale şi internaţionale) pentru anul 2012: 5 elevi.
7. Cazuri de violenţă înregistrate în 2012: 0.

SlatinaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite