Noi măsuri dispuse în penitenciare, în contextul înmulţirii cazurilor de coronavirus

0
0
Program prelungit la televizoare, maximizarea comunicării online şi demersuri pentru prelungirea timpului alocat convorbirilor telefonice zilnice - sunt câteva dintre măsurile complementare luate în penitenciare, în contextul reducerii interacţiunii cu vizitatorii. FOTO just.ro
Program prelungit la televizoare, maximizarea comunicării online şi demersuri pentru prelungirea timpului alocat convorbirilor telefonice zilnice - sunt câteva dintre măsurile complementare luate în penitenciare, în contextul reducerii interacţiunii cu vizitatorii. FOTO just.ro

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) anunţă noi măsuri luate în contextul înmulţirii cazurilor de coronavirus şi reducerii interacţiunii cu persoanele din exterior: program prelungit la televizoare, maximizarea comunicării online şi se fac demersuri pentru prelungirea timpului alocat convorbirilor telefonice zilnice. Personalul care revine din concediu trebuie să anunţe zonele în care a fost.

ANP a anunţat, luni seară, că, în contextul reducerii interacţiunii cu persoane din exteriorul locurilor de deţinere, administraţiile unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au procedat la aplicarea unor măsuri complementare:

*         În vederea asigurării dreptului la informare cu privire la evoluţia situaţiei epidemiologice, precum şi la măsurile aplicabile la nivel naţional, se prelungeşte programul de difuzare a semnalului TV, până la ora 24:00;

*         Se realizează demersuri în vederea prelungirii programului de acces la posturile telefonice fixe instalate în camerele/secţiile de deţinere, analizându-se, totodată, posibilitatea creşterii intervalului de timp alocat convorbirilor telefonice zilnice;

*         Se asigură suportului tehnic pentru maximizarea asigurării dreptului la comunicări on-line cu mediul de suport;

*         Se derulează campanii de informare cu privire la conştientizarea riscurilor asociate virusului SARS-CoV-2 şi a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat în vederea prevenirii oricărei situaţii de risc (susţinerea Programului „Educaţie pentru sănătate” ); se are în vedere utilizarea tuturor mijloacelor de informare (radio/TV cu circuit închis – difuzarea alternativă şi cu o frecvenţă ridicată a informaţiilor de interes; distribuirea de pliante, broşuri etc.);

*         Se susţin demersuri în vederea informării responsabililor punctelor comerciale aflate în incinta unităţilor penitenciare asupra necesităţii aprovizionării şi asigurării unor stocuri de produse alimentare şi nealimentare pentru persoanele custodiate;

În ceea ce priveşte măsurile dispuse pentru prevenirea expunerii angajaţilor şi, implicit, a unor terţe persoane, la eventuale situaţii de risc, precum şi raportat la măsurile care privesc asigurarea unui flux informaţional funcţional, vă comunicăm, suplimentar aspectelor evidenţiate în comunicări anterioare, următoarele:

*         Faţă de angajaţii care revin în serviciu după efectuarea concediului de odihnă/alte situaţii de absenţă justificată, se dispune măsura completării unei declaraţii pe proprie răspundere, prin care aceştia îşi asumă responsabilitatea cu privire la zona tranzitată/de destinaţie, precum şi dacă sunt contacţi indirecţi ai unei persoane aflate în situaţia de mai sus. În eventualitatea în care se află într-una dintre situaţiile de risc, se vor dispune măsuri în consecinţă;

*         Se întrerup, pe o perioadă determinată, activităţile de pregătire profesională continuă, convocări sau oricare alte demersuri ce presupun activităţi de grup;

*         Se derulează campanii de informare cu privire la conştientizarea riscurilor asociate virusului SARS-CoV-2 şi a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat în vederea prevenirii oricărei situaţii de risc, pe căile căile de comunicare deschise personalului, precum şi prin afişare în locuri accesibile;

*         Se realizează informarea continuă a organizaţiilor sindicalereprezentative din sistemul administraţiei penitenciare cu privire la evoluţiasituaţiei şi a măsurilor cu caracter preventiv implementate, astfel încât sprijinul acestora să fie necondiţionat, iar efortul conjugat să promoveze un climat organizaţional funcţional;

Societate


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri