Comisia Europeană s-a sesizat asupra pericolului pentru mediul înconjurator şi sănătatea populaţiei generat de existenţa gropii de gunoi de la Glina, groapă de gunoi administrată de firma Ecorec S.A. şi aflată la o distanţă de 70 de metri de casele locuite ale cetăţenilor, deşi legea prevede o distanţă de minim 1000 metri.

Se confirmă astfel chiar de către Comisia Europeană că groapa de gunoi de la Glina este un adevărat focar de infecţie ce încalcă toate prevederile legale naţionale şi europene privind depozitarea deşeurilor.

Groapă de gunoi de la Glina, fosta groapă de gunoi Ochiul Boului a fost deschisă într-o zonă mlăştinoasă din imediata vecinătate a Bucureştiului la intersecţia comunei Glina şi a actualului oraş Popeşti Leordeni la ordinul lui Ceauşescu în anul 1977 odată cu necesitatea oraşului de a depozita materialele şi demolările rezultate în urma cutremurului din acel an.

Fiind o groapă de gunoi istorică care a poluat generaţii întregi şi continuă să polueze şi în prezent cetăţenii din capitală şi din împrejurimi, trebuia introdusă de Ministerul Mediului în Programul de Închidere a Depozitelor Municipale Neconforme alături de celelalte 68 de gropi de gunoi neconforme din ţara şi închisă definitiv în vederea respectării Directivei Comunitare 1999/CE în scopul protejării sănătăţii şi a vieţii comunităţilor locale. 

Dar acest lucru nu a fost posibil, datorită constituirii în anul 2000 a unui grup de interese numit Ecorec în jurul acestei gropi de gunoi format din patroni condamnaţi penal, funcţionari publici corupţi, primari şi demnitari ai vremii, directori din Ministerul Mediului  şi agenţiile de profil, corupţi meschini sau pur şi simplu hoţi care au preluat ilegal terenul gropii Ochiul Boului de la proprietarul acesteia primăria Popeşti Leordeni, fără licitaţie sau fără a îndeplini o altă formă de achiziţie publică.

Grupul de interese constituit în jurul Ecorec a intrat în anul 2001 în reţeaua internaţională de spălare de bani Ciancimino, folosind ani de zile activitatea de la groapa de gunoi Glina ca paravan în realizarea infracţiunilor transfrontaliere de spălare de bani, finalitatea acestor fapte ducând la condamnarea patronilor şi administratorilor în anul 2018 de către Tribunalul din Roma la ani grei de închisoare, în baza mandatelor internaţionale de arestare aşa cum relatează pe larg cotidienele de presă din marile oraşe europene.

Poluarea cu cianuri aduse de la platforma Aro de la Câmpulung, la groapa de gunoi Glina aflată la o distanţă de 70 de metri de casele oamenilor şi care a pus în alarmă Bucureştiul în urmă cu câţiva ani, deşeurile de iod radioactiv amestecate cu deşeurile menajere, poluarea solului şi a fântânilor cu substanţe periculoase, incendiile devastatoare, contaminarea aerului cu particule în suspensie, viruşi şi bacterii nocive, afectarea sănătăţii publice şi a locuitorilor din vecinătate, reprezintă activitatea din ultimii 15 ani de la groapa de gunoi Glina din vecinătatea capitalei relatate pe larg în anchete mass media de amploare atât din România cât şi din Comunitatea Europeană.

În urma arestărilor asociaţilor şi administratorilor Ecorec din anul 2018, societatea s-a destrămat şi  manadatele administratorilor au expirat, iar cei vinovaţi de infracţiuni s-au ascuns în diverse colţuri ale lumii, rămânâd în prezent doar nişte foşti angajaţi, respectiv Corina Blănaru şi Ghorghe Moca care prin intermediul unor procuri false încearcă să păcălească autorităţile în scopul continuării periculoasei activităţi de la groapa de gunoi Glina şi reînvierea reţelei internaţionale de spălare de bani.

Drama vieţii oamenilor din Popeşti Leordeni, Glina şi cartierele bucureştene limitrofe care au trăit în ultimii 15 ani printre gunoaie, cianuri, iod radioactiv şi miros lângă un munte nociv de gunoi de peste 100 de metri înălţime aflat la mai puţin de 70 de metri de casele locuite a fost posibilă datorită infracţiunilor comise de administratorii, asociaţii sau împuterniciţii societăţii Ecorec conexate cu interesele meschine ale unor funcţionari publici corupţi care aveau obligaţia fermă, obligaţia legală şi obligaţia morală să apere drepturile comunităţilor locale şi să le protejeze pe acestea de pericolele factorilor de mediu dăunători.

Dar pe lângă funcţionarii publici corupţi, sunt numeroşi alţi funcţionari oneşti, oameni ai legii şi angajaţi ai Statului Român care îşi respectă profesia şi demnitatea nedorind să fie atraşi în ilegalităţi sau acte care să paralizeze viaţa comunităţilor locale şi să pună în pericol sănătatea şi convieţuirea paşnică a acestora. Aceşti funcţionari cinstiţi şi aceşti oameni de calitate au câştigat respectul şi admiraţia miilor de cetăţeni afectaţi de poluarea de la groapa de gunoi Glina odată cu decizia de închidere din anul 2018 a periculosului focar de infecţie din imediata vecinătate a caselor şi gospodăriilor acestora.

În paralel cu deciziile de închidere a periculoasei gropi de gunoi Glina, oamenii legii şi anchetatorii au deschis mai multe dosare de urmărire penală, cu autori cunoscuţi, având că obiect infracţiuni comise de funcţionari din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov , Ministerul Mediului şi Direcţia de Sănătate Publică Ilfov privind procesul de autorizare a periculosului focar de infecţie, dosar nr. 11475/P/2019 şi cercetarea infracţiunilor de poluare în dosarul deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Dintr-o simplă verificare online făcută de orice autoritate la Registrul Comerţului pentru societatea ECOREC S.A., rezultă clar că acesta nu mai deţine în Consiliul de Administraţie sau administratori care să reprezinte legal societatea, dar funcţionari publici din domeniul protecţiei mediului se lasă păcăliţi de abilitatea Corinei Blănaru, fost angajată Ecorec care prin intermediul prezentării unor procuri false încearcă să reautorizeze acest focar de infecţie de la marginea Bucureştiului sub masca autorizării unei instalaţii de sortare, motiv care ar duce la reactivarea reţelei internaţionale de spălare de bani.

În acest context unele autorităţi au început să ia măsuri iar Primăria Popeşti Leordeni a introdus în anul 2018 acţiune de reziliere a contractului privind terenul pe care este amplasată groapa de gunoi Glina şi întoarcerea acestuia în patrimoniul Oraşului Popeşti Leordeni.

Etapele emiterii scrisorilor de avertizare formală (letter of formal notice) din partea Consiliului Europei către Statul Membru privind încălcarea legislaţiei Uniunii Europene în cazul gropii de gunoi Glina şi adoptarea unei poziţii aliniate legislaţiei Uniunii Europene, etapa emiterii unei opinii justificate cu privire la încălcarea legislaţiei au fost parcurse de mult timp iar România este în acest moment în pericol să ajungă în faţă CJUE fiind expusă  la amenzi zilnice de zeci de mii de euro pentru încălcarea legislaţiei la groapa de gunoi Glina.

Singura soluţie pentru a scapă România de procedura de infringement cu UE este introducerea cât mai rapidă a gropii de gunoi Glina în Programul de Închidere a Depozitelor Municipale Neconforme alături de celelalte 68 de gropi neconforme din ţară şi închiderea definitivă în baza respectării Directivei Comunitare  1999/CE.

Un exemplu excelent de atitudine publică, onestitate şi respect faţă de cetăţeni a fost dat de Ministrul Mediul, domnul Costel Alexe care la Comitetul Naţional pentru deşeurilor din data de 15.01.2020 a luat apărarea cetăţenilor afectaţi de poluare şi a promis implicarea în respectarea legilor de mediu şi în consecinţă neautorizarea obiectivelor care pun în pericol viaţa şi sănatatea cetăţenilor. 

Având în vedere declaraţiile Ministrului Mediului, domnul Costel Alexe, cetăţenii afectaţi de poluarea de la groapa de gunoi Glina şi cei din cartierele bucureştene limitrofe sunt convinşi că şi-au găsit sprijin pentru a ajunge la o convieţuire socială liniştită, decentă şi pentru a trăi într-un mediu mai curat beneficiind de un aer bun de respirat.