Teologul ortodox care l-a dat în judecată pe ministrul Vela pentru ordonanţa militară 2: „Aduce o gravă atingere libertăţii de conştiinţă religioasă“

Teologul ortodox care l-a dat în judecată pe ministrul Vela pentru ordonanţa militară 2: „Aduce o gravă atingere libertăţii de conştiinţă religioasă“

Silviu Chirilă este şi traducător profesionist de carte. FOTO: Facebook

Silviu Mihai Chirilă, doctorand în teologie ortodoxă, cere instanţei să anuleze prevederile din unele alineate ale legii, pe motiv că ar îngrădi drepturi şi libertăţi cetăţeneşti.

Ştiri pe aceeaşi temă

În opinia lui Silviu Mihai Chirilă, din Taşca, judeţul Neamţ, absolvent de Teologie şi doctorand, unele prevederi din Ordonanţa militară nr. 2, promulgată în martie 2020 în contextul epidemiei de coronavirus, ar conţine articole care intră în contradicţie cu drepturi fundamenale ale
omului, garantate prin Constituţie. 
 
Nemţeanul s-a adresat cu o plângere Curţii de Apel Bacău, chemându-l în judecată pe Marcel Ioan Vela, Ministrul Afacerilor Interne, şi solicitând instanţei ca, pe cale urgenţă, eventual prin ordonanţă preşedinţială, să dispună anularea parţială a legii menţionate. 
 
Motivele de proces sunt expuse pe site-ul - „Mărturisirea ortodoxă - Portal de teologie şi atitudine antiecumenistă“, sub titlul „Acţiune în instanţă împotriva restricţionării participării la slujbe prin Ordonanţa militară nr. 2/2020“. 
 
Teologul, care de profesie este traducător liber profesionist de carte, consideră că Ordonanţa militară nr. 2 cuprinde prevederi legate de participarea la biserică a cetăţenilor necorespunzătoare cerinţelor art. 53 din Constituţie, care impune ca restrângerea temporară a drepturilor şi libertăţilor să se facă respectându-se câteva principii: proporţionalitatea cu pericolul invocat, nediscriminarea şi neatacarea existenţei dreptului în sine. 
 
„Măsura este disproporţionată pentru că România este una dintre cele 4 ţări din Europa care au cerut
derogare de la CEDO pentru a restrânge drepturile cetăţeneşti, alături de trei ţări foste comuniste, iar situaţia din ţară se poate controla prin celelalte măsuri, nefiind nevoie de alungarea oamenilor din biserici într-o perioadă atât de importantă ca Sfintele Paşti; e discriminatorie, deoarece este alungată din biserici doar o categorie de membri ai acestora şi aduce atingere libertăţii de conştiinţă, întrucât statul încalcă grav autonomia în organizare a cultului, permiţându-şi să facă reguli liturgice noi. Nu mi se pare corect ca membrii cultelor recunoscute de stat să plătească întârzierea cu care autorităţile au luat măsurile de prevenţie şi grija politicienilor pentru a nu îşi îndepărta o categorie de votanţi foarte importanţi pentru ei, cărora nu le-au făcut din timp măsuri de carantinizare, în condiţiile în care era de presupus că unii dintre ei sunt infestaţi cu această boală“, scrie Silviu Mihai Chirilă.


Formulările care se vor anulate în alineatele ordonanţei

Nemţeanul, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Iaşi, soliciră anularea, în alin. 2 al art. 2 al Ordonanţei militare 1, din formularea „Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de cult de către slujitorii bisericeşti/religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online“ a expresiei „de către slujitorii bisericeşti /religioşi, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online“.
 
Petentul mai spune: „Nu am nicio obiecţie dacă MAI introduce în locul acestei expresii precizări pertinente legate de norme de prevenţie, altele decât împărtăşirea cu linguriţe de unică folosinţă, dezinfectarea icoanelor, restricţionarea arbitrară a numărului de credincioşi etc; s-ar putea introduce o recomandare ca cei ce sunt
bolnavi sau purtători ai virusului să se abţină de la a participa la slujbe, sub sancţiunea impusă de stat, sau alte precizări care să ajute la prevenţia virusului, dar să nu împieteze dreptul credinciosului de a participa la slujbe“.
 
Mai cere anularea, în alin. 3, al art. 3 al ordonanţei, din formularea „Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum şi împărtăşirea credincioşilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora“ a expresiei „la care pot participa maximum 8 persoane“, alineate introduse prin art. 9, alin. 1, pct. 1 al Ordonanţei militare nr. 2, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
 
În  plângerea către instanţă, se mai precizează că prin decretul prezidenţial ce a instituit stare de urgenţă pe teritoriul României s-au restrâns dreptul la libera circulaţie, la viaţă intimă, familială şi privată, inviolabilitatea domiciliului, dreptul la învăţătură, libertatea întrunirilor, dreptul de proprietate privată, la grevă şi libertatea economică.
 
În continuare, Silviu Chirilă arată că în modificarea adusă art. 2 al Ordonanţei militare nr. 1/2020, prin art. 9, alin. 1, pct. 1 al Ordonanţei militare nr. 2/2020 se introduc două alineate noi prin care se reglementează modul în care se vor desfăşura slujbele religioase pe perioada stării de urgenţă, care au un aspect pozitiv şi unul negativ: 
 
„Aspectul negativ este acela că reglementează modul în care se vor desfăşura slujbele religioase într-o manieră care, în opinia noastră, este disproporţionată cu situaţia răspândirii COVID-19, este discriminatorie şi aduce o gravă atingere existenţei înseşi a libertăţii de conştiinţă religioasă şi a exercitării acesteia publice“.
 

„Dispoziţia care impune un număr de 8 persoane la servicii religioase este una arbitrară“

Cererea de chemare în judecată este publicată în Mărturisirea Ortodoxă. FOTO: Facebook
 
Cu privire la dispoziţiile celor două alineate, teologul expune, în unsprezece puncte, părerea sa, spicuind din ele. (1). 
 
În conformitate cu doctrina canonică ortodoxă, liturghia duminicală sau din sărbători nu se poate săvârşi fără prezenţa poporului credincios, preotului fiindu-i interzis să săvârşească liturghie fără popor, pe motivul că liturghia (termenul înseamnă „lucrare publică“) este un act de comuniune
religioasă, în care preotul săvârşeşte serviciul religios pentru popor, nu în nume şi folos personal. 
 
Obligarea poporului credincios (...) să rămână acasă, în timp ce preotul slujeşte liturghia, goleşte de sens actul liturgic în sine şi reprezintă o ingerinţă nepermisă a statului în rânduiala liturgică a Bisericii Ortodoxe. 
 
(3). Dispoziţia potrivit căreia slujbele pot fi ţinute de către preot şi urmărite pe calculator sau pe media sociale de către credincioşi ignoră faptul că liturghia bisericească este o lucrare sacramentală harică, ce presupune o prezenţă fizică şi spirituală efectivă şi activă a credinciosului, putând fi comparată cu categoria actelor juridice solemne, în care nu poate să lipsească vreuna dintre părţi. 
 
(4). Dispoziţia care impune 8 persoane la servicii religioase precum nunţi, botezuri, cununii este una arbitrară, fără a exista vreun studiu ştiinţific serios care să demonstreze că prezenţa a 8 persoane asigură garanţia nerăspândirii virusului. În plus, dispoziţia este discriminatorie, deoarece nu ţine seama de faptul că evenimente precum înmormântările ar putea aduna la căpătâiul celui decedat mai multe rude directe decât numărul prevăzut prin lege. În atare situaţie, cine şi cum decide care dintre fii, nepoţi, soţi, părinţi participă la acest eveniment irepetabil, încărcat de o mare emoţie sufletească? 
 
(5). Dispoziţiile din ordonanţa militară pe care le contestăm vizează viaţa bisericească (şi) a comunităţii
ortodoxe în cea mai importantă perioadă din anul bisericesc şi din viaţa spirituală a ortodocşilor: Postul Sfintelor Paşti şi, mai ales, Învierea Domnului. Interdicţia aplicată creştinilor de a veni în noaptea
de Înviere la biserică, care e, simbolic, mormântul gol al Mântuitorului, face ca preoţii slujitori să nu transmită mesajul Învierii nimănui, iar Învierea însăşi să nu se adreseze nimănui, ceea ce este inadmisibil.
 

„A afirma că Trupul şi Sângele lui Hristos sunt vehicule ale bolii este o blasfemie“

Silviu Chirilă, la protestele contra fracturării hiodraulice. FOTO: Facebook
 
(7). Măsurile luate de MAI prin această ordonanţă atacă direct existenţa libertăţii de expresie religioasă, prin faptul că introduc în mentalul colectiv al credincioşilor ortodocşi idei contrare doctrinei
ortodoxe: ideea că Biserica, Casa lui Dumnezeu, ar putea fi un loc de contaminare cu COVID-19, când de milenii se ştie că Biserica este un spital în care puterea lui Dumnezeu vindecă astfel de molime; 
 
Îi despart pe credincioşii ortodocşi de Dumnezeu şi de sprijinul spiritual al Bisericii Ortodoxe, lăsându-i pradă singurătăţii, deznădejdii, fricii de moarte şi propagandei alarmiste a media, în condiţiile în care
credincioşii ortodocşi în astfel de momente aleargă mai mult decât oricând la ajutorul lui Dumnezeu şi au nevoie de ajutorul Acestuia;
 
Introduc ideea că Sfintele Icoane ar avea nevoie de dezinfecţie, deşi credincioşii ortodocşi ştiu de milenii că ele sunt „dezinfectate“ de lucrarea Duhului Sfânt în ele; introduc ideea că împărtăşirea de la
acelaşi Potir ar putea fi sursă de infectare, în ciuda faptului că această Împărtăşire se practică frecvent în capelele spitalelor de boli infecţioase (....), iar a afirma că Trupul şi Sângele lui Hristos sunt
vehicule ale bolii este o blasfemie. 
 
(11). Există deja în teritoriu relatări referitoare la abuzuri grave săvârşite în aplicarea celor două ordonanţe cu privire la slujbele religioase. (...) Aceste gesturi, care amintesc de teroarea bolşevică a anilor 1950, insultă brutal sentimentele religioase ale oricărui creştin ortodox din lume, constituindu-se şi în fapta penală prevăzută de art. 381 Noul Cod Penal referitor la împiedicarea exercitării libertăţii religioase. 
 
În încheierea expunerii sale, Silviu Chirilă notează: „Precizez că prezenta acţiune se întemeiază pe apărarea drepturilor şi libertăţilor individuale, în sensul că eventuala opinie contrară a conducerii cultului faţă de aspectele contestate nu prezintă relevanţă, întrucât drepturile şi libertăţile au un caracter personal, iar în această cauză ele au fost încălcate, în opinia mea, credincioşilor, nu conducerii cultului. Dacă cineva doreşte să se alăture acestui demers, la sfârşitul articolului sunt îndrumări despre cum o poate face. 23.03.2020, Mihai Silviu Chirilă“.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre: