Şedinţă de Consiliu Local, joi, 30 septembrie. Ce proiecte vor fi dezbătute

Şedinţă de Consiliu Local, joi, 30 septembrie. Ce proiecte vor fi dezbătute

Şedinţă de Consiliu Local FOTO Facebook/PMC

Consiliul Local se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 30 septembrie, ora 16.30, în sala de şedinţe, având mai multe proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, printre care şi cel privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi.

Ştiri pe aceeaşi temă

Ce proiecte sunt pe ordinea de zi:
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Complexul Agrement Dumbrava Călăraşi.
 
Proiect de hotărâre privindpredarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A, a amplasamentului situat în municipiul Călăraşi, Şoseaua Sloboziei, cvartal 65, parcela 18/2, judeţul Călăraşi şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii în cadrul Proiectului Tip – Construcţie Creşă medie cu titlul ,,Construire şi dotare creşă în Cartier Tineri din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”.
 
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A, a amplasamentului rezultat din alipirea imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Ciocârliei, nr. 19B cu imobilul din strada Prelungirea Bucureşti, Piaţa Mircea Vodă, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşii asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii în cadrul Proiectului Tip – Construcţie Creşă medie cu titlul ,,Construire şi dotare creşă în Cartier Mircea Vodă din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, judeţul Călăraşi.
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale de cheltuieli de la bugetul local şi bugetul de stat, actualizate, pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.
 
Proiect de hotărâre privindtransmiterea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4308 mp imobil-teren, situat în municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Sloboziei nr. 70A, cu numărul cadastral 30689, înscris în cartea funciară 30689 UAT Călăraşi, în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în vederea construirii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
 
Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil-teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în str. Măgureni, nr. 7 (zona Obor), având număr cadastral 26270, număr carte funciară 26270, în suprafaţă de 261 mp, domnului Ştefănică Mirel.
 
Proiect de hotărâre privinddarea în administrare a serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare energie termica în municipiul Călăraşi, Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi.
 
Proiect de hotărâre privindacceptarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în sarcina terenului în suprafaţă de 782 mp, în favoarea construcţiilor C1 – 137 mp şi C2 – 50 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Călăraşi, teren ce aparţine doamnei Albu Ştefana, situat în municipiul Călăraşi, str. Digului, nr. 11, judeţul Călăraşi.
 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2021.
 
Proiect de hotărâre privindaprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate în vederea creşterii transparenţei activităţii Primăriei Municipiului Călăraşi şi a tuturor instituţiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi.
 
Proiect de hotărâre privind desemnarea Administratorului special al Asociaţiei Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi în cadrul procedurii speciale de insolvenţă.
 
 
Vă mai recomandăm şi:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările