Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 91 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 97 de programe de licenţă şi 92 de programe de master, repartizate pe cinci din cele şase domenii de studii existente în acest moment la nivel naţional. Şi oferta educaţională pentru formare continuă este substanţială, incluzând 32 de programe postuniversitare şi 11 programe de conversie.

Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Universitatea din Craiova se numără printre cele mai importante instituţii organizatoare de doctorat din România: 26 de domenii şi 100 de conducători de doctorat afiliaţi şcolilor doctorale.

Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum şi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.

BURSE PENTRU STUDENŢII CRAIOVENI

Burse de performanţă

Burse de merit

Burse sociale

Burse de ajutor social ocazional

Burse de voluntariat

Burse private

Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă

- susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, cultural-artistică sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate.

- lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie.

Bursa INCESA se acordă:

- studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicată cu finalitate şi utilitate dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova;

- studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universităţii din Craiova;

- studenţilor implicaţi în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie;

- studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

- lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie.

Studenţii pot primi şi burse de la persoane fizice sau juridice – agenţi economici, asociaţii nonguvernamentale, fundaţii etc. – pe bază de contract încheiat direct cu studenţii. 

CAZARE

Universitateadin Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:

Campus Agronomie

Campus Mecanică

Campus Electrotehnică

Campus Educaţie Fizică şi Sport

Parteneriate şi proiecte pentru educaţia superioară antreprenorială 

Proiectele instituţiei din Bănie se înscriu în strategia de îmbunătăţire a calităţii pregătirii studenţilor şi au ca obiectiv major creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ superior din domenii de specializare inteligentă.

Universitatea din Craiova a dezvoltat peste 200 de parteneriate cu agenţii economici de primă mărime de la nivel regional şi naţional. Aceştia acordă burse studenţilor merituoşi, se implică în proiectele lor şi ale Universităţii. Universitatea din Craiova se mândreşte şi cu o reuşită unică în peisajul antreprenoriatului. Printr-un ONG pe care l-a fondat (EDUCOL – Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia) a obţinut o finanţare internaţională de peste 1 milion de dolari (pe platforma GlobalGiving), prin care a înfiinţat, împreună cu Primăria Craiova şi Fundaţia Ford, un Centru de Resurse şi Angajament în care derulează un program de antreprenoriat social.

Universitatea din Craiova este lider în ceea ce priveşte dezvoltarea conceptului de universitate antreprenorială. Astfel, valoarea contractelor de cercetare cu mediul economic a depăşit suma de un milion si jumatate de euro, valoarea totală a proiectelor pe fonduri europene aflate în implementare este de peste 66 milioane de lei, iar a propunerilor trecute de faza de eligibilitate, unele dintre ele aflate în stadiul final al încheierii contractelor, este de peste 288 milioane lei. Mai mult, valoarea proiectelor în parteneriat cu comunitatea locală, ONG-uri relevante, cu administraţia locală pentru promovarea proiectelor de antreprenoriat social este de peste 10 milioane de lei.

Proiecte care susţin practica de specialitate, proiecte care susţin educaţia antreprenorială, proiecte finanţate de mari companii interesate de studenţii şi absolvenţii noştri, toate acestea fac din Universitatea din Craiova instituţia de învăţământ superior cu dezvoltarea cea mai rapidă în ultimii ani. 

Oferta educaţională a Universităţii din Craiova, Licenţă,

iulie-septembrie 2019

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Specializări

Agricultură (învăţământ la zi): 55 locuri la buget şi 45 locuri cu taxă

Agricultură (IFR): 75 locuri cu taxă

Montanologie (învăţământ la zi): 27 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Controlul şi expertiza produselor alimentare (învăţământ la zi): 32 locuri la buget şi 18 locuri cu taxă

Măsurători terestre şi cadastru (învăţământ la zi): 29 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Silvicultură (învăţământ la zi): 28 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Condiţii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Agronomie pot activa în management agricol, silvicultură, protecţia plantelor, agricultură, ecologie, înbunătăţiri funciare, controlul calităţii produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificaţie, industria berii, industria vinului), poliţia vamală, consultantă agricolă, irigaţii şi ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecţia mediului, topografie şi cadastru, fitofarmacie, industria alimentară, mecanizarea agriculturii, cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie, expertiză în agricultură, alimentaţie, imobiliare, silvicultură, învăţământ.

Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

Automatică şi informatică aplicată (învăţământ la zi): 80 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor multimedia: 40 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Calculatoare (învăţământ la zi): 65 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Calculatoare (lb. en.): 66 locuri la buget şi 14 locuri cu taxă

Electronică aplicată (învăţământ la zi): 34 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Specializările Mecatronică (învăţământ la zi) şi Robotică (învăţământ la zi): 35 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră prin Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: programatori şi dezvoltatori software, arhitecţi de soluţii IT, proiectare şi operare baze de date, asigurarea calităţii produselor software/hardware, automatică, controlul proceselor industriale, ingineria reglării automate, linii flexibile de fabricaţie, instalarea şi mentenanţa roboţilor industriali, electronică de mare putere, operatori infrastructură telecom, customer support, client service.

Toate informaţiile aici: http://www.ace.ucv.ro/

FACULTATEA DE DREPT 

Drept (învăţământ la zi): 168 locuri la buget şi 168 locuri cu taxă

Drept (IFR): 100 locuri cu taxă

Administraţie publică  (învăţământ la zi): 40  locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Administraţie publică (Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ la zi): 27 locuri la buget şi 53 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferte de Facultatea de Drept: judecător, procuror, avocat, consilier juridic,  notar, executor judecătoresc, magistrat asistent, practician în insolvenţă, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcţionar în administraţia publică, funcţii de specialitate în instituţiile europene (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene ş.a.), cadru didactic în învăţământul superior etc.

Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea afacerilor – Drobeta-Turnu Severin (învăţământ la zi):  19 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (învăţământ la zi): 30 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Informatică economică (învăţământ la zi): 53 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Statistică şi previziune economică (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la zi): 67 locuri la buget şi 23 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (ID): 50 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 24 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ la zi): 33 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ la zi)/ în limba engleză: 24 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ la zi): 75 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (ID): 50 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 23 locuri la buget şi 17 locuri cu taxă

Management (învăţământ la zi): 54 locuri la buget şi 26 locuri cu taxă

Management (ID): 125 locuri cu taxă

Management (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 18 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Marketing (învăţământ la zi): 30 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea afacerilor: Finanţe, Bănci, Piaţa de capital, Contabilitate, Audit, Consultanţă fiscală, Expertiză contabilă, Administraţie publică centrală şi locală, IT, Comerţ, Turism, Servicii, Afaceri internaţionale, Marketing.

Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ la zi): 46 locuri la buget şi 103 locuri cu taxă

Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ la zi) la Drobeta-Turnu Severin: 15 locuri la buget şi 44 locuri cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ la zi): 35 locuri la buget şi 114 locuri cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ la zi) la Drobeta-Turnu Severin: 9 locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport: sport de performanţă, învăţământ, spitale, centre de recuperare, unităţi cu caracter/departament sportiv.

Toate detaliile, aici: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

Biologie (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Peisagistică (învăţământ la zi): 24 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Horticultură (învăţământ la zi): 29 locuri la buget şi 31 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (învăţământ la zi): 34 locuri la buget şi 26 locuri cu taxă

Tehnologia prelucrării produselor agricole (învăţământ la zi): 27 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură se pot angaja în domenii precum: horticultură, peisagistică, ingineria produselor alimentare, biologie, ingineria mediului, protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversităţii, managementul ecosistemelor antropice, pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, finanţarea investiţiilor rurale, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural etc.

Toate detaliile, aici: http://horticultura.ucv.ro/horticultura/

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ la zi): 30 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ la zi): 65 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 30 locuri cu taxă

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ la zi): 65 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ la zi): 35 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale multinaţionale şi autohtone, în construcţii de maşini, producători de echipamente,producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, în companii de transport, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, agenţi economici specilizaţi în protecţia mediului şiîn învăţământ.

Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/

FACULTATEA DE LITERE 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină (învăţământ la zi): 10 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (învăţământ la zi) (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă): 61 locuri la buget şi 59 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (ID) (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă): 40 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – Limbă şi literatură modernă (învăţământ la zi) (engleză, franceză) la Drobeta-Turnu Severin: 25 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) – Limbă şi literatură modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină  (învăţământ la zi): 71 locuri la buget şi 49 locuri cu taxă

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (învăţământ la zi): 19 locuri la buget şi 11 locuri cu taxă

Comunicare şi relaţii publice (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 35 locuri cu taxă

Jurnalism (învăţământ la zi): 22 locuri la buget şi 18 locuri cu taxă

Interpretare muzicală - canto (învăţământ la zi): 5 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Interpretare muzicală – instrumente (învăţământ la zi): 4 locuri la buget şi 4 locuri cu taxă

Muzică (învăţământ la zi): 6 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Artele spectacolului (Actorie): 9 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală, scenaristică, publicitate media, filmologie): 11 locuri la buget şi 1 loc la taxă

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 20 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

 

Facultatea de Litere oferă posibilităţi multiple de carieră, în peste 50 de domenii. Absolvenţii pot deveni profesori, traducători, scriitori, specialişti în PR, redactori, prezentatori, fotojurnalişti, actori, solişti, instrumentişti, dirijori sau manageri.

Toate detaliile, aici: http://litere.ucv.ro/litere/

FACULTATEA DE MECANICĂ

Autovehicule rutiere (învăţământ la zi): 87 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Ingineria transporturilor şi a traficului (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ la zi): 50 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ la zi): 36 locuri la buget şi 24 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 29 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Inginerie economică industrială (învăţământ la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăţi cutehnologii moderne (de fabricaţie, de construcţii, de logistică); unităţi de producţie şi mentenanţă; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Teologie ortodoxă pastorală (învăţământ la zi): 50 locuri la buget şi 50 locuri cu taxă

Artă sacră (învăţământ la zi): 10 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Arte plastice (pictură şi sculptură) (învăţământ la zi): 10 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Absolvenţii Facultăţii de Teologie pot deveni profesori de teologie sau de desen, preoţi, diaconi, pictori de icoane sau de biserici, sculptori, restauratori de monumente religioase, artişti plastici, ghizi de artă, galerişti sau consilieri artistici.

Toate detaliile, aici: http://teologie.central.ucv.ro/

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

Biochimie tehnologică (învăţământ la zi): 25 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Chimie farmaceutică: 25 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Fizică informatică (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Fizică medicală (învăţământ la zi): 40 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Informatică (învăţământ la zi): 135 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Matematică (învăţământ la zi): 26 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Matematică informatică (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Chimia mediului (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Geografia turismului (învăţământ la zi): 32 locuri la buget şi 58 locuri cu taxă

Geografie (învăţământ la zi): 30 locuri la buget şi 60 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră

Absolvirea acestei facultăţi le oferă studenţilor numeroase oportunităţi de carieră. Aceştia pot lucra cu uşurinţă în învăţământ, în IT, în laboratoare de cercetare aplicată din cadrul armatei, poliţiei, unităţilor industriale şi muzeelor, în managementul turismului, în urbanism şi arhitectură, cadastru şi cartografie, meteorologie, hidrologie, topografie, inginerie mecanică, dezvoltări de afaceri în internet, comunicaţii Wireless, specializare în aparate electro-medicale, în programare, în analiza datelor, în bănci şi multe altele.

Toate informaţiile: http://msn.ucv.ro/                                                                                                    

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

Istorie (învăţământ la zi): 22 locuri la buget şi 28 locuri cu taxă

Filosofie (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 30 locuri cu taxă

Relaţii internaţionale şi studii europene (învăţământ la zi): 19 locuri la buget şi 56 locuri cu taxă

Asistenţă socială (învăţământ la zi): 16 locuri la buget şi 84 locuri cu taxă

Sociologie (învăţământ la zi): 24 locuri la buget şi 76 locuri cu taxă

Ştiinţe politice (învăţământ la zi): 24 locuri la buget şi 76 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră

Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Sociale pot lucra în muzeografie, arheologie, administraţie publică, asistenţă publică, istorie, învăţământ preuniversitar, ştiinţe politice, filosofie, mass-media, cercetare ştiinţifică, politică, învăţământ universitar, diplomaţie, comunicare, cercetare de piaţă, sociologie, organizaţii non-guvernamentale, resurse umane.

Toatele detaliile, aici: http://stiintesociale.ucv.ro/