Povestea de succes a acestei instituţii prestigioase de invăţământ privat superior a fost construită de oameni cu spirit vizionar şi dedicare care au pus constant cărămidă cu căramidă la cultivarea valorilor ştiinţei şi culturii.

Unul dintre pilonii importanţi în istoria universităţii este Prof. Univ. Dr. Dumitru Miron, parte din corpul profesoral de elită şi a Fundaţiei Româno-Americană pentru Promovarea Educaţiei şi a Culturii.

M-a energizat ideea împletirii între valorile culturale şi ştiinţifice americane şi cele româneşti. Din această perspectivă, am participat din primul an, precum şi în cei următori la unul dintre momentele esenţiale ale oricărui început de şcoală universitară, selectarea studenţilor.

Mă emoţionează şi acum gândul că, în anul 1991, când s-a organizat prima admitere la noua universitate, am participat plenar la organizarea acesteia, neputând uita că la admitere au fost peste 6 candidaţi pentru fiecare loc al facultăţilor iniţiale ale URA.

Pentru că valorile de bază ale peisajului universitar american se suprapuneau fericit pe cele pentru a căror slujire se înfiinţase Fundaţia Româno-Americană pentru Promovarea Educaţiei şi a Culturii (FRAPEC), îndeosebi criteriul eficienţei şi competitivităţii, respectul faţă de muncă şi spiritul practic, acestea au fost induse de către fondatori la nivelul tuturor activităţilor cu scopul de a fi surse benefice de inspiraţie pentru toate demersurile întreprinse. S-a urmărit ca membrii comunităţilor constituite în jurul FRAPEC, îndeosebi cei ai comunităţii universitare a Universităţii Româno-Americane, să devină conştienţi de faptul că este necesar să trăim şi să acţionăm într-o societate deschisă, în care libertatea individului se realizează prin respectul libertăţii celorlalţi.

Am îmbrăţişat şi eu, încă de la început, ataşamentul pentru o reţea de activităţi definite prin dinamism, spirit participativ şi generozitate pentru a fi cât mai aproape de spiritul educaţiei şi culturii americane. Pentru că disciplina pe care o predam eu era prevăzută în planul de învăţământ în anul al III-lea, eu am început să predau Comerţ internaţional şi politici comerciale începând cu anul universitar 1993-1994, fiind în toţi cei 30 de ani de funcţionare a universităţii un membru asociat al comunităţii universitare. Am găsit la studenţii Facultăţii de Relaţii Comerciale şi Fiunanciar- Bancare Interne şi Internaţionale, la care am predat tot timpul, studenţi inteligenţi, doritori să acumuleze cât mai multă cunoaştere avansată, exigenţi cu ei înşişi dar şi cu personalul didactic, colegi foarte bine pregătiţi proefesional şi reputaţi din punct de vedere ştiinţific, o conducere a  universităţii deschisă către un învăţământ de tip nou şi către parteneriatul funcţional cu mediul de afaceri,  conduceri ale facultăţilor compuse din cei mai buni profesionişti în domeniile lor şi buni manageri.

Ceea ce trebuie să ne angajăm, la acest moment aniversar, este să construim viitorul pentru a aduce astfel prinosul nostru de recunoştinţă celor care au văzut idei, le-au dat formă palpabilă şi ni le-au împrumutat pentru a ne servi de acestea până când apar altele mai solide argumentativ şi mai îndrăzneţe din punct de vedere strategic.

Vivat, crescat, floreat Universitatea Româno-Americană din Bucureşti!” Prof. Univ. Dr. Dumitru Miron

Platforma digitală pune la dispoziţia participanţilor – studenţi, absolvenţi şi profesori, viitori cursanţi şi părinţi ­­­– vizite virtuale ale standurilor celor 7 facultăţi din cadrul universităţii, workshop-uri de consiliere vocaţională şi orientare profesională, concerte de muzică clasică, dar şi o scenetă de teatru susţinută de studenţii actuali.

Pentru mai multe detalii accesaţi linkul: https://www.rau.ro/30ani/