Trei sferturi dintre bănci au menţinut clauzele abuzive în contractele de credit

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Cei care vor să contracteze un credit imobiliar standard

Rapoartele făcute publice de ANPC, la cererea premierului Mihai Tudose, au scos în evidenţă multitudinea de nereguli existente în contractele de împrumut. Potrivit ANPC,  doar 5 din cele 17 instituţii bancare verificate au respectat legea, elminând clauzele abuzive încheiate după apariţia OUG 50/2010.

Deşi ANPC nu menţionează numele băncilor amendate, se ştie că în ultimii ani au fost iniţiate circa 17.000 de procese pe clauze abuzive împotriva băncilor Alpha Bank, SC Piraeus Bank SA, BRD-Group Societe Generale SA, Banca Românească, BCR, Raiffeisen Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Bancpost, Banca Transilvania, OTP Bank şi Volksbank.

Potrivit rapoartelor ANPC, în urma controalelor efectuate în perioada noiembrie 2015 – martie 2016, 12 bănci dintre cele 17 verificate au fost amendate cu 1,74 milioane lei (sumă infimă în raport cu cele pe care le gestionează sistemul bancar) pentru că şi după intrarea în vigoare a OUG 50/2010  au păstrat în contractele de credit numeroase clauze abuzive.

Astfel, pentru includerea în contractului de credit a unui comision de retragere au fost amendate 9 bănci, cu sume cuprinse între 10.000 şi 20.000 lei.

Alte clauze abuzive cuprinse în contractele de credit se referă la comisionul de administrare a creditului, comisionul de monitorizare a creditului de nevoi personale,

valoarea penalităţii de plată întârziată, dar şi posibilitatea ca banca să poată modifica dobânda fără consimţământul împrumutatului în funcţie de costul resurselor de creditare, noul procent de dobânda aplicându-se de la data modificării acestuia la soldul creditului existent.

Dacă sunt afectate activele băncii, costurile suplimentare sunt suportate de împrumutat 

O altă situaţie gravă descoperită în urma controalelor ANPC este aceea în care, în contractul de credit era stipulată o clauză care permitea băncii să impună consumatorilor costuri suplimentare în cazul în care apar modificări legislative.

„În cazul în care intervin modificări, interpretări sau aplicări ale legislaţiei care: impun băncii achitarea oricăror plăţi suplimentare privind orice sume puse la dispoziţie şi/sau modifică orice rezervă şi sau depozite obligatorii aplicabile băncii sau impun orice cerinţă de această natură şi/sau impun băncii costuri cheltuieli obligaţii şi/sau condiţii suplimentare ce afectează activele bancii, depozitele constituite de bancă sau care impun băncii orice altă condiţie care afectează creditele acordate sau obligaţia respectiv dreptul de a acorda credite şi care au ca rezultat: o Majorarea costurilor băncii referitoare la finanţarea prezentului contract; o Reducerea cuantumului oricărei sume primite sau a oricăror creanţe a băncii, Acestea vor fi suportate de către împrumutat. Banca urmând a notifica în scris împrumutatul cu privire la costurile suplimentare datorate. Împrumutatul va avea obligaţia de a achita băncii sumele suplimentare astfel intervenite”, precizează una dintre băncile amendate în contractele de credit.

DAE, neprecizat în contract

O altă bancă a fost amendată pentru că valoarea DAE şi valoarea totală plătibilă era menţionată doar în graficul de rambursare, aceste valori nefiind menţionate în contractul de împrumut.

Alte bănci au folosit expresii tehnice si specifice domeniului financiar-bancar care au indus in eroare consumatorii.

Spre exemplu, una dintre sancţiuni a fost aplicată „pentru nerespectarea art. 18 din OG 21/1992, deoarece operatorul financiar bancar nu informează corect, complet şi precis asupra tuturor caracteristicilor serviciilor; din analiza prevederilor contractuale s-a constatat faptul că nu rezulta un termen clar referitor la plata comisionului de administrare aferent sumei rezultate din calculul dobânzii penalizatoare sau în graficul de rambursare, astfel încât operatorul financiar bancar poate debita oricând conturile consumatorului, rămânând la latitudinea acestuia să aprecieze această dată în funcţie de factura emisa de FNGCIMM, la care consumatorul nu are acces”.

Alte bănci nu au precizat în clauzele contractuale informaţii esenţiale cu privire la dreptul consumatorilor de a alege modalitatea de plată a ratelor lunare a creditelor şi anume în rate egale sau rate descrescătoare, modul de informare a consumatorilor prin Formularul Standard la Nivel European încă din faza precontractuală prin inserarea în acesta de informaţii care pot induce în eroare consumatorii (inserarea de informaţii precontractuale pentru mai multe credite), nespecificarea în clauzele contractuale a procedurii ce trebuie urmată de către consumatori în cazul rambursării anticipate parţiale sau totale.

Cum sunt induşi în eroare consumatorii

Într-o altă situaţie, banca a fost amendată pentru nerespectarea art. 9, alin 1 lit c) din OUG 50/2010 cu modificările ulterioare, deoarece nu a inclus în materialele publicitare prin care şi-a promovat contractul de credit de refinanţare, respectiv contractul de credit cu card ataşat, care să conţin: rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, impreună cu informaţii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator; valoarea totală a creditului; dobânda anuală efectivă; durata contractului de credit, valoarea totala plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor,

Alte amenzi s-au aplicat pentru inducerea în eroare a consumatorului atât în momentul încheierii contractului, cât şi pe parcursu derulării acestuia, consumatorul fiind convins că dobânda penalizatoare este de 3%, când operatorul financiar bancar percepea o dobândă penalizatoare compusă din dobânda curentă la care se adaugă 3% (procent menţionat în contract).

„De altfel, consumatorul poate fi indus în eroare şi de faptul că dobânda penalizatoare menţionată în contract este mai mică decât dobânda curentă, fiind tentat să rămână cu restanţe, crezând că i se percepe aceasăa dobândă penalizatoare. Fapta descrisă este

considerată ca fiind o acţiune înşelătoare conţinând informaţii false, inclusiv în prezentarea generală induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu, astfel încât îl determină să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o, referitoare la existenta unui avantaj specific al dobânzii penalizatoare”, explică ANPC una dintre abateri.

Amenzi infime şi 46 procese pe clauze abuzive

Pentru toate aceste nereguli, inspectorii ANPC au aplicat amenzi de 1,74 milioane lei, sancţiunile fiind cuprinse între 10.000 şi 20.000 pentru fiecare abatere cnstatată.

„Au fost încheiate 249 Procese Verbale de Constatare a Contravenţiei, cu amenzi în valoare totală de 1.743.000 lei. Au fost restituite consumatorilor sume în valoare de 1.097.773,31 lei, 112.161,29 Euro, 361.828,78 CHF şi 361,13 USD, urmare a acţiunilor ANPC de cercetare a reclamaţiilor”, a informat ANPC, precizând că a primit şi insrumentat 10.476 reclamaţii la nivel naţional.

În perioada 2016-2017 ANPC a iniţiat 46 de acţiuni în instanţă împotriva instituţiilor de credit. „Hotărârea instanţei se va aplica tuturor contractelor de acelaşi tip încheiate de respectiva instituţie de credit”, precizează ANPC.

În 2015, av. Marius Coltuc afirma că pe rolul instanţelor sunt circa 17.000 de procese iniţiate în mod colectiv sau individual de consumatori împotriva băncilor, printre care Alpha Bank, SC Piraeus Bank SA, BRD-Group Societe Generale SA, Banca Românească, BCR, Raiffeisen Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Bancpost, Banca Transilvania, OTP Bank şi Volksbank.

ANPC a început să verifice modul în care băncle îşi fac publicitate

Autoritatea a anunţat, de altfel, că începând cu 28 august va verifica respectarea legislaţiei privind activităţile de promovare şi publicitate de către instituţiile de credit (website-uri, reclame TV, pliante, etc.). „Se estimează încheierea acţiunii la finalul lunii septembrie a.c., în funcţie de complexitatea cazurilor”, a precizat instituţia.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite