Cine citeste Codul Muncii la micul dejun, inainte de stirile despre vreme? Putini, va spunem noi!  Acestia sunt cei care vor beneficia de conditii optime de munca si vor avea certitudinea ca niciun drept nu li se face ratacit.

Va amintim faptul ca in perioada ianuarie - decembrie 2014, Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare totala de 90.330.200 de lei, in cadrul actiunilor de control a angajatorilor.

LegislatiaMuncii.ro a realizat un top al celor mai importante drepturi ce le revin angajatilor, drepturi mai mult sau mai putin cunoscute.

Inainte de toate, precizam faptul ca drepturile si obligatiile referitoare la relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc conform legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.

Art. 38 din Codul Muncii precizeaza in mod clar ca salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. “Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.”, prevede art. 38.

Drepturile generale ale salariatului, conform art. 39 din Codul Muncii:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal

Adesea, angajatorii incalca legislatia in vigoare solicitand angajatilor sa ramana peste program fara plata aferenta  a drepturilor. In acelasi timp, sunt si angajatori care nu vor respecta normele legale de acordare a perioadei de repaus saptamanal.

Asa se face ca unii angajati ajung sa lucreze 6 zile pe saptamana fara venituri aferente, fara compensarea prin oferirea unei noi zile libere pentru ziua lucrata.

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la demnitate in munca;

Recent a fost solutionat un caz important pentru dreptul muncii, unul care spunea povestea unei angajate al carei drept la demnitate in munca a fost incalcat de angajator. A fost reangajata ( prin hotarare judecatoreasca) de catre vechiul angajator ( care o concediase abuziv)  si i-a fost oferit un post care atenta la demnitatea ei in munca. In cateva cuvinte, angajatorul o obligase sa rupa foi manual,  pentru confetti de MardiGras si pentru festivalul de la Rio – varianta Fun.

Trist dar adevarat. Angajatorul a platit o amenda pentru aceasta situatie.

f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

g) dreptul la acces la formarea profesionala;

Multi angajati nu stiu, dar formarea profesionala nu este un moft si nici ceva optional sau pastrat doar pentru cei merituosi. Formarea profesionala este un drept consacrat prin legislatie!

h) dreptul la informare si consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

j) dreptul la protectie in caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectiva si individuala;

l) dreptul de a participa la actiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

 

 

Obligatiile principale ale salariatului, conform art. 40 din Codul Muncii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b) obligatia de a respecta disciplina muncii;

c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;

d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;

g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.

Asta nu este tot. Codul Muncii nu reglementeaza doar lista de drepturi si obligatii ce revin angajatilor

Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi, conform art. 40 din Codul Muncii:

a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii;

c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

Obligatiile angajatorului sunt urmatoarele:

a) sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c) sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

d) sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, cu exceptia informatiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil;

e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

Interesant este ca aici nu se termina listele de drepturi si obligatii. In materie de drepturi ale salariatilor, vom mai tine cont si de alte acte normative.

Spre exemplu, nu uitam de  dreptul la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate reglementat de OUG nr. 158/2005.

In mod concret, concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile OUG nr. 158/2005, sunt:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

b) dreptul de a nu fi concediata pe durata perioadei cat salariata este gravida

c) dreptul la indemnizatie de somaj

d) dreptul la concediul de odihna si pentru perioada cat salariatul/salariata s-a aflat in concediu medical

e) dreptul la pensie si alte drepturi de asigurari sociale

f) dreptul la concediu pentru cresterea copilului pana la un an, doi ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap

g) dreptul de a nu fi concediat pe durata concediului medical

h) dreptul de a nu fi concediat pe durata suspendarii activitatii ca urmare a instituirii carantinei

i) dreptul de a nu fi concediata pe durata concediului de maternitate

j) dreptul de a nu fi concediat pe durata concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani

k) dreptul de a nu fi concediat pe durata pe durata concediului pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani

l) dreptul de a nu fi concediata pe durata exercitarii unei fucntii eligibile intr-un organism sindical

m) dreptul de a nu fi concediata pe durata concediului de odihna

n) dreptul de a i se elibera un document la incetarea activitatii sau ulterior incetarii activitatii din care sa reiasa activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate

o) dreptul de a cumula mai multe funcii la acelasi angajator sau la angajatori diferiti

p) dreptul de a fi informat de catre angajator asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca

q) dreptul la conditii tehnice si organizatorice de munca

r) dreptul de a cunoaste situatia economica si financiara a unitatii in care lucreaza

s) dreptul de a-i fi platite contributiile si impozitele aferente salariului

t) dreptul de a primi copii din registrul general de evidenta a salariatilor

u) dreptul de a i se asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal

 

Si lista nu se termina aici. Drepturile salariatilor sunt numeroase, insa doar cateva dintre acestea sunt cunoscute in mod clar si cuprinzator de catre ei insisi si de catre angajatorii lor. Unii nu le cunosc, desi sunt obligati si altii cred ca pot invoca motivul necunoasterii ca sa scape de amenzi.

Trist pentru ei, avantajos pentru salariatii lor si pentru economie, dar inspectorii de munca si judecatorii in cazurile de dreptul muncii nu stau degeaba. Mai devreme sau mai tarziu, angajatorii care incalca legislatia muncii sunt amendati, sanctionati cu sau fara dosar penal.

Conform raportului de activitati al Inspectiei Muncii in domeniul relatiilor de munca in perioada ianuarie - decembrie 20145, s-au desfasurat:

130.720 de controale au fost efectuate

25.636 de angajatori au fost sanctionati

37.721 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate

90.330.200 de lei - total valoare amenzi aplicate

151.041 de masuri dispuse ca urmare a neconformitatilor depistate.

Alte cifre importante:

134.500 de lei amenzi pentru prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca

252.000 lei amenzi pentru nerespectarea dispozitiilor privind lucrul in zilele de sarbatoare legala

838.450 de lei amenzi pentru nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara

2.003.400 de lei amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal.

Lista nu se termina aici. Sunt numeroase amenzi si sanctiuni pe care inspectorii de munca nu ezita sa le aplice. Doar asa se poate asigura o buna functionare a relatiilor de munca.

In materie de incalcare a drepturilor salariatilor, va amintim faptul ca cea mai mare amenda pe care un angajator o poate suporta este de 100.000 de RON, pentru primirea la munca a mai mult de 5 angajati fara contract individual de munca.

Pentru mai multe informatii despre legislatia muncii, drepturile salariatilor si amenzile din domeniu, accesati LegislatiaMuncii.manager.ro.