Ministerul Finanţelor sprijină mediul de afaceri prin patru noi programe. Care sunt acestea şi ce presupun

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Mediafax
Foto: Mediafax

Executivul a aprobat miercuri Ordonanţa de Urgenţă prin care este reglementată finanţarea programelor IMM PROD – pentru industrializarea economiei, RURAL INVEST - pentru finanţarea afacerilor din mediul rural, GARANT CONSTRUCT - pentru sectorul construcţiilor şi INNOVATION - pentru invenţii şi inovaţii, informează Ministerul Finanţelor.

Potrivit sursei citate, obiectivul programelor este facilitarea accesului la finanţare pentru firmele care se confruntă cu un deficit de lichidităţi necesar realizării proiectelor de investiţii şi asigurarea continuităţii activităţii. 

MF va implementa aceste programe sub formă de scheme de ajutor de stat în baza cărora se vor acorda garanţii şi granturi, prin Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, Fondul Român de Contragarantare SA, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural SA-IFN. 

Ajutorul de stat acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea

activităţii curente, precum şi un grant compus din o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, comisioane de administrare şi de risc şi parţial costul aferent dobânzilor.

„Mai ales în această situaţie de criză, susţinerea companiilor româneşti este o urgenţă şi sunt necesare măsuri de stimulare a economiei. Aprobarea acestor programe de finanţare este dovada clară că suntem un partener loial al mediului de afaceri, îi sprijinim pentru a-şi realiza şi dezvolta investiţiile în toate localităţile din România“, a precizat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.

IMM PROD

Conform datelor transmise de MF, programul IMM PROD asigură lichidităţile şi finanţarea investiţiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv startup-uri, din zona urbană.

În vederea realizării obiectivelor specifice, în cadrul Programului IMM PROD se pot finanţa următoarele activităţi:

a) Achiziţia de echipamente şi utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producţie sau demararea de activităţi noi de producţie;

b) Construcţia, achiziţia, amenajarea de terenuri şi hale destinate producţiei;

c) Achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează şi dezvoltă proiecte în industria producătoare;

d) Achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să genereze eficienţa energetică consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare;

e) Finanţarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale şi mărfuri (în cazul companiilor producătoare care deţin propriile lanţuri de distribuţie) şi pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenţionează să deschidă/dezvolte/ diversifice activităţi de producţie.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 1,5 miliarde lei. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 268.544.792 lei, fiind estimat un număr de 2.550 de beneficiari.

RURAL INVEST 

De asemenea, programul RURAL INVEST are ca obiectiv asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către beneficiarii eligibili care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic.

În cadrul acestui program sunt eligibile următoarele destinaţii ale finanţărilor aferente creditelor de investiţii şi capital de lucru: achiziţia de terenuri agricole; dotare/retehnologizare şi automatizare; securitate energetică; certificate de depozit; piscicultura, acvacultura; industria alimentară; alinierea la obiectivele de mediu (taxonomy).

Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului RURAL INVEST este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari, iar pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 2,5 miliarde lei.

GARANT CONSTRUCT

Totodată, programul GARANT CONSTRUCT vizează asigurarea lichidităţilor şi finanţării investiţiilor pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor implicate în proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu.

În cadrul Programului GARANT CONSTRUCT vor fi eligibilie următoarele destinaţii ale finanţărilor:

a) Achiziţia de echipamente şi utilaje de constructii, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii;

b) construcţia, achiziţia, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activităţi noi în sectorul construcţii;

c) Achiziţia de echipamente, softuri, consultanţă pentru transformarea digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcţii;

d) Achiziţia de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să genereze eficienţa consumului propriu, panouri solare, staţii de biogaz, staţii de reciclare;e) Finanţarea capitalului de lucru pentru achiziţia de materiale de construcţii, combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcţii.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 2,5 miliarde lei, din care 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţii şi 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 495.572.822 lei pentru un număr estimat de 4.165 beneficiari.

Programul INNOVATION

Acesta are ca obiectiv sprijinirea realizării invenţiilor, susţinerii activităţilor la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerţ şi servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, care activează în industria exportatoare, nepoluantă.

În cadrul Programului INOVATION se vor putea finanţa activităţi constând în:

a) Stimularea exporturilor româneşti;

b) Susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate;

c) Stimularea comerţului on-line şi a digitalizării;

d) Retehnologizarea companiilor locale;

e) Achiziţii software şi certificate de e-commerce şi de administrare a unei firme (de tip ERP);

f) Obţinerea brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Pentru anul 2022, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 1 miliard lei. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite