Cum vă depuneţi la Fisc declaraţiile de venit. Chiar dacă termenul-limită e 25 mai, ar fi bine să vă grăbiţi

0
Publicat:
Ultima actualizare:
În ultimele zile dinaintea termenului de depunere, la administraţiile financiare se formează cozi
În ultimele zile dinaintea termenului de depunere, la administraţiile financiare se formează cozi

Cine a realizat în 2012 câştiguri din drepturi de autor, chirii, profesii liberale sau schimburi valutare trebuie să completeze şi să depună Declaraţia 200 până cel mai târziu la 25 mai. Salariaţii primesc adeverinţe de la angajatori.

În aceste zile, angajatorii transmit salariaţilor adeverinţele de venit, pe baza cărora trebuie completată şi depusă la administraţiile financiare Declaraţia 200 privind veniturile realizate în România în anul 2012. „Adevărul“ vă prezintă, în continuare, principalele proceduri pe care trebuie să le urmaţi pentru a evita eventualele neplăceri în relaţia cu Fiscul.

Cine declară, cine nu

Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, transferul titlurilor de valoare (altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare ale societăţilor închise), operaţiuni de vânzare‐cumpărare de valută, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei: persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final şi cele care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit, ca şi persoanele care au realizat venituri exclusiv din salarii.
Declaraţia 200 se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
Termenul de depunere la organul fiscal competent (administraţia financiară la care sunteţi arondat) este 25 mai.

Atenţie la completarea formularului!

Declaraţia 200 se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect,
datele prevăzute de formular.
Declaraţia se poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Se mai poate transmite şi prin mijloace electronice de comunicaţii la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on‐line, existent pe portalul e‐guvernare.ro.

Nu uitaţi să cedaţi 2% din impozit!

Contribuabilii care vor completa Declaraţia 200 au posibilitatea de a direcţiona o sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil. Beneficiarii acestor donaţii pot fi entităţile nonprofit sau unităţile de cult, dar banii se pot direcţiona şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
Formularistica şi o serie de instrucţiuni detaliate privind modul de completare a Declaraţiei 200 se găseşte pe site-ul www.anaf.ro
Consultanţii fiscali vă recomandă să nu lăsaţi pentru ultima zi a termenului depunerea de declaraţii, pentru că în astfel de momente se formează cozi la administraţiile financiare.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite