Sine qua non. #HarvardGenEd

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
h

Harvard College Program in General Education ilustrează impecabil frumuseţea, armonia şi forţa academică de excepţie proprii unei arhitecturi curriculare demne de o universitate ce defineşte – împreună cu alte puţine câteva - referenţialul cardinal al educaţiei de clasă în lume. Distinsă Alianţă a Colegiilor Centenare, te invit să parcurgi atent acest studiu de caz şi să-l foloseşti inteligent în proiectarea propriului model curricular. Succes!

 De aici puteţi porni să exploraţi universul Gen Ed, potrivit propriilor preferinţe şi interese. Pentru că subiectul arhitecturii curriculare este, în opinia mea, critic pentru o schimbare sănătoasă de paradigmă a sistemului public al Educaţiei în România, voi folosi sintagma cu care Universitatea Harvard caracterizează această component academică fundamental pentru pregătirea studenţilor săi, anume: 

Transformarea curriculară este piatra unghiulară a transformării Şcolii ca sistem.

The Program in General Education is the cornerstone of the Harvard College curriculum. Focusing on urgent problems and enduring questions, Gen Ed courses are unusually explicit in connecting the subjects you study to the people you will become and the world beyond the classroom. Transcending disciplinary divisions, they demonstrate the value of embedding what you will learn in your concentrations within the broader context of the liberal arts.

Pe româneşte:

Programul de Educaţie Generală este piatra unghiulară a curriculumului oferit de Harvard College. Fiind focalizate deopotrivă pe probleme urgente, dar şi pe întrebări mereu actuale (de fond, esenţiale), cursurile GenEd sunt neobişnuit de explicite în a conecta subiectele pe care le studiaţi cu oamenii care veţi deveni şi cu lumea de dincolo de sala de clasă. Depăşind segmentările disciplinare, ele demonstrează valoarea incorporării organice în ariile voastre de concentrare a contextului generos, larg al artelor liberale.

În acest studiu de caz esenţializez două dimensiuni majore ale arhitecturii curriculare oferite de Harvard College în secolul XXI: 1. viziunea de ansamblu – respectiv, relaţia între componenta GenEd şi celelalte arii de învăţare obligatorii pentru absolvirea colegiului; 2. descrierea succintă exhaustivă a componentei General Education – arii de învăţare şi cursuri oferite în cadrul fiecărei arii în parte. Toate denumirile – arii curriculare, cursuri – sunt în limba engleză, fiecare unitate de informaţie în parte trimiţând la informaţii exhaustive, prin referinţele online corespunzătoare.

I. Tabloul de ansamblu  

Regulile jocului academic sunt următoarele:

II. GenEd. Jocul cu mărgele de sticlă

Patru sunt coloanele sine qua non ale Templului GenEd. Numele lor vorbesc de la sine, iar numărul cursurilor obligatorii din fiecare arie este egal cu unu – nu două, nu trei, nu şapte.

Iată arhitectura GenEd:

Şi iată, exhaustive, ofertele de cursuri aferente fiecărei arii de învăţare GenEd în parte:

Aesthetics & Culture

Ethics & Civics

Histories, Societies, Individuals

Science & Technology in Society

III. Trei lecţii pentru mine  

  • Arhitectura #HarvardGenEd e simplă, armonioasă, puternică: patru arii de învăţare cu acoperire de bandă largă pentru o dezvoltare intelectuală şi umană solidă
  • Transdisciplinaritatea este cromozomul-cheie al întregii filosofii de proiectare curriculară – nimic nu e numai istorie, sau fizică, sau geografie, sau biologie, totul e un construct integrat, multidisciplinar
  • E suficientă parcurgerea a câte unui singur curs din fiecare arie de învâţare; oferta este atât de vastă şi de diversă, încât e imposibil de gândit altfel; e ok şi dacă studiez The First Nine Months, ori Sleep, ori Experiments that Changed Our World etc., pentru a-mi pune în foaia matricolă creditul aferent ariei de învăţare Science & Techonolgy in Society  

IV. Alianţa Colegiilor Centenare: fixarea cunoştinţelor & proiectul vostru  

Distinsă Alianţă, arhitectura curricurală actuală utilizată de Harvard College are, în esenţă, următoarea taxonomie:

  • General Education:

                          Aesthetics & Culture

                          Ethics & Civics

                          Histories, Societies, Individuals

                          Science & Technology in Society

  • Language requirement
  • Expository Writing requirement
  • Quantitative Reasoning with Data requirement
  • Divisional Distribution requirement:

                           Arts & Humanities

                          Social Sciences

                          Science and Engineering and Applied Science

Proiectul pe care vi-l propun este ca, pornind de la taxonomia de mai sus, să vă creaţi propriul model curricular, cel care ştiţi că le va cultiva copiilor cu care lucraţi, în cel mai înalt grad cu putinţă, valorile pe care să le aibă drept repere de fond în viaţă, le va folosi şi le va plăcea. Sau, în cuvintele Harvard College, îi va educa să facă trei lucruri esenţiale: explore / expand / engage. Să exploreze, adică, să-şi lărgească orizontul cunoaşterii, şi să se implice intens în propria lor aventură umană.

Ţinem deschisă această conversaţie.

Spor la treabă!

Chipintaci! :-)

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite