Certificatul verde nu poate fi obligatoriu la locul de muncă. Este neconstituţional, discriminează şi încalcă prevederile din Codul Muncii

0
0
Certificat COVID - 19
Certificat COVID - 19

Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private, încalcă art. 41 din Constituţia României care garantează libertatea de a muncii şi care spune că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Astfel  art.1, alin (1), lit. a,b,c, din propunerea legislativă - tot personalul este obligat să prezinte un certificat digital al UE privind COVID- 19 (certificat verde) care să ateste vaccinarea, testarea  sau trecere prin boală - poate reprezenta obiectul unei îngrădiri a dreptului la muncă.

Pe de altă parte, angajaţii ştiu că raporturile de muncă dintre angajat şi angajator sunt reglementate prin Codul Muncii.

Astfel, Art. 5. [egalitatea de tratament] din Codul Muncii spune că în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii. Acelaşi articol spune că orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană constituie discriminare.

În consecinţă, art.1, alin(2) din propunerea legislativă 545/02.11.2021 care prevede că persoanele nevaccinate suportă costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2, constituie obiectul unei discriminări directe în condiţiile în care costul vaccinării, vaccinarea fiind una din opţiunile pentru obţinere certificatului verde, este suportat de stat. Se constată, astfel, din nou, că se îngrădeşte dreptul la muncă si că se lezează demnitatea unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator conform aceluiaşi articol din codul muncii – Art.5.

Mai mult, prezentul proiect legislativ împarte societatea în două categorii:

  • cei care au, pot, şi vor să obţină un certificat verde;
  • cei care nu au, nu pot sau nu vor să obţină un certificat verde.

În acest context se creează o altă situaţie a discriminării, adică cea a discriminării prin asociere care constă din orice act sau faptă de discriminare săvârşit(ă) împotriva unei persoane care este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând unei categorii de persoane. Mai simplu, se îngrădeşte dreptul la muncă al persoanelor nevaccinate prin lipsa accesului acestora la testare PCR gratuită sau testare anticorpi gratuită.

Şi, totuşi, să zicem că legea ar fi promulgată şi, în consecinţă, foarte mulţi cetăţeni s-ar putea afla în situaţia suspendării sau chiar a încetării contractului de muncă. Ce pot face aceşti cetăţeni?

Aceştia ştiu că singurul act juridic prin care se reglementează relaţia dintre angajat şi angajator este contractul individual de muncă, care se încheie în baza consimţământului părţilor.

Probabil, în acest moment, niciun contract de muncă al angajaţilor din unităţile publice şi private nu are prevăzută, printre clauze, obligaţia prezentării unui certificat verde pentru a muncii.

În acest context legea nu poate fi aplicată. Legea ar putea fi aplicată doar dacă la fiecare contract individual s-ar semna, în baza consimţământului părţilor, un act adiţional.

Dar, atenţie, clauzele cuprinse în actul adiţional nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative, aşa cum spune Codul Muncii.

În acest sens obligaţia prezentării certificatului verde pentru exercitarea dreptului la muncă atinge esenţa acestui drept, iar prevederea este contrară constituţiei, respectiv dreptului la muncă, mai ales în cazul cetăţenilor care nu pot prezenta un certificat verde.

Mai mult decât atât, libertatea muncii este garantată de constituţie, iar orice contract de muncă modificat, prin act adiţional, cu nerespectarea acestui principiu fundamental este NUL de drept conform art.3. alin (4) din Codul Muncii.

Salariaţii ştiu că anterior modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le modifice.
Obligaţia de informare a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării actului adiţional. În consecinţă, obligaţiile impuse prin propunerea legislativă 545/02.11.2021 nu vor putea fi aplicate în condiţiile în care mulţi cetăţeni nu vor semna un act adiţional care să le restricţioneze dreptul la muncă, în baza consimţământului liber exprimat.

În situaţia în care angajatorul nu îşi execută obligaţia de informare, salariatul are dreptul să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligaţii, instanţa judecătorească competentă şi să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligaţiei de informare şi implicita a semnării unilaterale a actului adiţional.

În plus, cetăţenii trebuie să ştie că suspendare sau încetarea contractului de muncă, din cauza neprezentării unui certificat verde este nelegală, pentru că în condiţiile proiectului legislativ, motivul suspendării sau motivul încetării nu se regăseşte printre situaţiile prevăzute de Art. 52  - suspendarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului şi de Art. 56 - cazurile încetării de drept a contractului individual de muncă, din Codul Muncii.

Oricum, certificatul verde nu ar trebui să fie utilizat în scopuri interne, pentru că această utilizare este interzisă de RREGULAMENTUL (UE) 2021/953 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare şi vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19.

În concluzie, cei care ne conduc ar trebuie să asigure măsuri prin care să îşi trateze toţi cetăţenii cu egalitate, vaccinaţi şi nevaccinaţi, indiferent de alegerea acestora şi pentru protejarea sănătăţii publice, dar nu prin coerciţie, pentru că această lege ar putea fi declarată neconstituţională, iar în cazul promulgării ei va fi nevoie de modificarea Codului Muncii pentru a fi aplicabilă. Aşadar, în aceste condiţii, toţi cetăţenii pot merge liniştiţi la muncă, indiferent dacă legea va fi promulgată, şi pot folosi pârghiile legale pentru apărare în cazul în care acest drept le este îngrădit.

Dar, de exemplu, pentru că trebuie să ne asigurăm că limităm răspândirea virusului şi că prevenim îmbolnăvirea şi chiar formele sale grave, o soluţie mai potrivită ar fi testarea antigen rapidă gratuită, înainte de accesul în unităţile publice şi private, în condiţiile în care, aşa cum este deja dovedit ştiinţific, şi vaccinaţii şi nevaccinaţii se pot infecta şi pot transmite boala. Pentru cazurile depistate pozitiv s-ar putea alegea opţiunea concediului medical cu plată.

Dar această este doar o sugestie a unui cetăţean imparţial şi care îşi tratează toţi colegii, prietenii şi toate cunoştinţele în spiritul egalităţii, indiferent de alegerea acestora.

Vă urez tuturor să fiţi buni, responsabili şi înţelegători. Toţi suntem egali şi numai împreună, indiferent de alegere, putem învinge pandemia. E nevoie de claritate în comunicare şi în deciziile celor care ne conduc, de logică, de raţionament, de empatie.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite