Ce este certificatul verde digital? Cum vor fi protejate datele cu caracter personal?

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
certificat verde

Adeverinţa electronică verde va facilita libera circulaţie în UE, în condiţii de siguranţă, în timpul pandemiei de COVID-19.

Va fi dovada că o persoană: fie a fost vaccinată împotriva COVID-19, fie s-a vindecat de COVID-19, fie s-a testat şi rezultatul testului este negativ; această dovadă va putea fi prezentată în toate statele membre ale UE. Sistemul de adeverinţe poate fi introdus, de asemenea, în Islanda, Liechtenstein, Norvegia, precum şi în Elveţia, fiind deschis şi iniţiativelor care sunt în curs de dezvoltare la nivel mondial.

 

Care sunt elementele principale ale propunerii?

  • Sistemul de adeverinţe electronice verzi cuprinde trei tipuri distincte de adeverinţe COVID-19: o adeverinţă de vaccinare, o adeverinţă de testare şi o adeverinţă de vindecare.
  • Acestea pot fi emise şi utilizate în toate statele membre ale UE pentru a facilita libera circulaţie. Toţi cetăţenii UE şi membrii familiilor acestora, precum şi resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere sau de rezidenţă legală în statele membre sau care au dreptul de a călători în alte state membre ar urma să le poată primi gratuit.
  • Adeverinţele ar trebui să includă doar un set minim de informaţii necesare pentru confirmarea şi verificarea statutului deţinătorilor, şi anume: persoană vaccinată, persoană care a obţinut un rezultat negativ în urma testării sau persoană vindecată.
  • Vaccinarea nu va fi o condiţie prealabilă pentru a putea călători. Toţi cetăţenii UE au un drept fundamental la liberă circulaţie în UE, iar acest lucru se aplică indiferent dacă sunt vaccinaţi sau nu. Acelaşi principiu se aplică şi drepturilor resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere sau de rezidenţă legală în statele membre şi care au dreptul de a călători în alte state membre. Adeverinţa electronică verde va facilita exercitarea acestui drept, inclusiv prin posibilitatea de a prezenta o adeverinţă de testare sau o adeverinţă de vindecare.

Cum va contribui acest sistem la facilitarea liberei circulaţii în condiţii de siguranţă?

Adeverinţa electronică verde poate servi drept dovadă a vaccinării, a testării şi a vindecării pentru a elimina restricţiile privind libera circulaţie, cum ar fi testarea sau carantina, instituite într-un stat membru din motive de sănătate publică.

În cazul în care un stat membru acceptă dovada vaccinării pentru a elimina restricţiile asupra liberei circulaţii, acesta va trebui să accepte dovada vaccinării eliberate de un alt stat membru în legătură cu vaccinurile care au primit autorizaţie de introducere pe piaţă în UE.

Statele membre vor avea opţiunea de a extinde acest sistem pentru a include călătorii care primesc alte vaccinuri.

Orice persoană care deţine o adeverinţă electronică verde va avea aceleaşi drepturi, atunci când călătoreşte, ca cetăţenii statului membru vizitat care au fost vaccinaţi, testaţi sau care s-au vindecat.

Dacă un stat membru continuă să solicite carantinarea sau testarea persoanelor care deţin o adeverinţă electronică verde, trebuie să notifice această decizie Comisiei şi tuturor celorlalte state membre şi să o justifice.

Cum asiguraţi faptul că persoanele nevaccinate nu sunt discriminate atunci când îşi exercită dreptul la liberă circulaţie?

Pentru a se asigura că dreptul la liberă circulaţie în UE este respectat şi că persoanele nevaccinate nu sunt discriminate, Comisia propune crearea nu numai a unei adeverinţe de vaccinare interoperabile, ci şi a unei adeverinţe de testare pentru COVID-19 şi a unei adeverinţe pentru persoanele care s-au vindecat de COVID-19. Astfel, un număr cât mai mare posibil de persoane ar trebui să poată obţine o adeverinţă electronică verde înainte de a călători.

Propunerea este clară cu privire la faptul că adeverinţa serveşte la facilitarea liberei circulaţii în interiorul UE. Nu va fi o condiţie prealabilă pentru a putea călători. Persoanele care nu sunt vaccinate trebuie să îşi poată exercita în continuare dreptul la liberă circulaţie, dacă este necesar, sub rezerva unor limitări precum testarea sau carantina/autoizolarea.

Acelaşi raţionament se aplică şi drepturilor resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere sau de rezidenţă legală în statele membre şi care au dreptul de a călători în alte state membre.

Introducerea adeverinţelor electronice verzi înseamnă că statele membre vor trebui să reintroducă controale la frontierele interne pentru a verifica aceste adeverinţe?

Bineînţeles că nu! Adeverinţa electronică verde urmăreşte să faciliteze libera circulaţie în interiorul UE şi relaxarea restricţiilor actuale, nu să restricţioneze dreptul la liberă circulaţie şi dreptul de a călători.

Verificarea adeverinţelor nu poate justifica, în sine, reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, iar astfel de controale nu sunt necesare pentru ca statele membre să pună în aplicare sistemul de adeverinţe.

Din experienţa primelor luni ale pandemiei ştim că reintroducerea necoordonată şi precipitată a controalelor la frontierele interne nu opreşte virusul, ci cauzează perturbări societale şi economice, pe care avem responsabilitatea de a le evita în cea mai mare măsură posibilă. Astfel de controale trebuie să rămână o măsură de ultimă instanţă, în conformitate cu legislaţia UE.

Ce informaţii va include adeverinţa electronică verde?

Adeverinţa electronică verde va conţine informaţiile esenţiale necesare, cum ar fi numele, data naşterii, statul membru emitent şi un identificator unic al adeverinţei. În plus:

  • pentru adeverinţa de vaccinare: tipul vaccinului şi producătorul, numărul de doze, data vaccinării;
  • pentru adeverinţa de testare: tipul de test, data şi ora la care a fost efectuat, centrul de testare şi rezultatul;
  • pentru adeverinţa de vindecare: data rezultatului pozitiv al testului, emitentul adeverinţei, data emiterii, data de valabilitate.

Care va fi formatul adeverinţei electronice verzi?

Adeverinţele vor fi eliberate în format electronic, astfel încât să poată fi afişate pe un telefon inteligent, sau imprimate pe hârtie, în funcţie de preferinţa deţinătorului. Adeverinţele vor conţine un cod QR interoperabil, care va putea fi citit automat şi care va conţine datele esenţiale necesare, precum şi o semnătură digitală. Codurile QR sunt utilizate pentru a se verifica în siguranţă autenticitatea, integritatea şi valabilitatea adeverinţelor. Pentru a îmbunătăţi acceptarea transfrontalieră, informaţiile din adeverinţe ar trebui să fie în limba (limbile) statului membru emitent şi în limba engleză.

Cum va funcţiona adeverinţa electronică verde în întreaga UE?

Adeverinţa electronică verde va conţine un cod QR cu o semnătură digitală ca protecţie împotriva falsificării. Adeverinţele vor fi controlate prin scanarea codului QR, verificându-se astfel semnătura.

Fiecare organism emitent (de exemplu, spital, centru de testare, autoritate sanitară) are propria sa cheie de semnătură digitală. Toate acestea sunt stocate într-o bază de date securizată din fiecare ţară.

Comisia Europeană va crea un portal de acces. Prin acest portal, toate semnăturile adeverinţelor pot fi verificate în întreaga UE. Datele cu caracter personal ale deţinătorului adeverinţei nu trec prin portal, deoarece nu sunt necesare pentru a se verifica semnătura digitală.

Comisia Europeană va furniza, de asemenea, aplicaţii de referinţă cu sursă deschisă pentru a sprijini statele membre să dezvolte programe informatice pe care autorităţile să le poată utiliza pentru scanarea şi verificarea codurilor QR.

Ce vaccinuri vor fi acceptate?

Statele membre ar trebui să elibereze adeverinţe de vaccinare indiferent de tipul de vaccin împotriva COVID-19.

În cazul în care statele membre acceptă dovada vaccinării pentru a renunţa la anumite restricţii de sănătate publică, cum ar fi testarea sau carantina, acestea ar trebui să accepte, în aceleaşi condiţii, adeverinţele de vaccinare eliberate în temeiul sistemului de adeverinţe electronice verzi. Cu toate acestea, această obligaţie s-ar limita la vaccinurile care au primit autorizaţie de introducere pe piaţă la nivelul UE. Statele membre au opţiunea de a accepta adeverinţele de vaccinare emise în cazul altor vaccinuri.

Ce teste COVID-19 vor fi acceptate?

Din motive de fiabilitate, numai rezultatele aşa-numitelor teste NAAT (inclusiv ale testelor RT-PCR) şi ale testelor antigenice rapide – incluse în lista stabilită pe baza Recomandării 2021/C 24/01 a Consiliului – ar trebui să poată fi incluse într-o adeverinţă de testare eliberată în temeiul regulamentului propus.

De ce nu vor fi incluse autotestele?

Autotestarea nu se efectuează în condiţii controlate şi aceste tipuri de teste sunt considerate, deocamdată, mai puţin fiabile. Adeverinţele ar trebui să fie eliberate de autorităţile sanitare, care nu pot însă să controleze testele efectuate, de exemplu, la domiciliu şi, prin urmare, nu pot emite adeverinţe fiabile pentru acestea.

Va exista o valabilitate minimă a adeverinţelor?

Perioada de valabilitate a adeverinţelor depinde de dovezile ştiinţifice şi va fi stabilită de autorităţile de verificare în conformitate cu normele lor naţionale. Pe măsură ce vor apărea noi dovezi ştiinţifice, se va putea ajusta perioada pentru care adeverinţele vor fi valabile pentru derogarea de la cerinţele de sănătate publică aplicabile.

Regulamentul propus garantează că adeverinţele eliberate de alte state membre sunt acceptate pe baza aceloraşi norme ca cele aplicate adeverinţelor eliberate la nivel naţional. Regulamentul introduce, de asemenea, câteva principii de bază, de exemplu, stabilind la 180 de zile perioada maximă de valabilitate a adeverinţei de vindecare.

Aceste principii ar putea fi ajustate de Comisie prin intermediul unor acte delegate pentru a se alinia la noile dovezi ştiinţifice odată ce acestea vor fi disponibile.

Care va fi situaţia persoanelor care au fost deja vaccinate?

Persoanele vaccinate înainte de instituirea adeverinţei electronice verzi ar trebui, de asemenea, să aibă posibilitatea de a obţine adeverinţa necesară. În cazul în care au primit o adeverinţă de vaccinare care nu îndeplineşte standardele de interoperabilitate prevăzute de regulament, pot solicita o nouă adeverinţă.

Totodată, statele membre pot continua să elibereze dovezi ale vaccinării în alte formate, pentru alte scopuri, în special în scopuri medicale.

Cât timp va fi valabilă adeverinţa electronică verde?

Adeverinţele sunt legate de pandemia de COVID-19. Sistemul de adeverinţe electronice verzi va fi suspendat de îndată ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) va declara sfârşitul urgenţei de sănătate publică cauzată de COVID-19. În mod similar, în cazul în care OMS declară o nouă urgenţă de sănătate publică provocată de COVID-19, de o variantă a acestui virus sau de o boală infecţioasă similară, sistemul ar putea fi reactivat.

Cât va costa eliberarea unei adeverinţe electronice verzi?

Adeverinţele vor fi gratuite.

Statele membre trebuie să suporte costurile de creare a infrastructurii la nivel naţional. Comisia va oferi finanţare pentru a sprijini statele membre în crearea infrastructurii necesare, dacă va fi nevoie.

Comisia va finanţa crearea portalului la nivelul UE, precum şi dezvoltarea programului informatic care urmează să fie utilizat de persoanele care vor verifica adeverinţele prin scanarea codului QR.

Cum se asigură interoperabilitatea adeverinţelor electronice verzi?

Interoperabilitatea se realizează prin asigurarea faptului că diferitele tipuri de adeverinţe electronice verzi (dovedind statutul de persoană vaccinată sau vindecată ori rezultatul negativ al unui test efectuat) sunt standardizate în conformitate cu politici, norme şi specificaţii convenite de comun acord. În practică, acest lucru înseamnă că orice adeverinţă eliberată într-un stat membru va putea fi verificată în alt stat membru. Statele membre îşi vor păstra flexibilitatea în ceea ce priveşte modul în care îşi concep adeverinţele atât timp cât respectă aceste standarde comune.

Statele membre, cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra unui cadru de încredere pentru a asigura introducerea la timp a adeverinţelor electronice verzi, interoperabilitatea acestora şi respectarea deplină a protecţiei datelor cu caracter personal. Cadrul se bazează pe orientările privind elementele de interoperabilitate de bază care au fost adoptate la 27 ianuarie şi actualizate la 12 martie.

În practică, Comisia va crea un portal prin care semnăturile adeverinţelor să poată fi schimbate între repertoriile naţionale, astfel încât acestea să poată fi verificate în întreaga UE. Comisia va sprijini, de asemenea, statele membre să dezvolte programe informatice pe care toate autorităţile să le poată utiliza pentru scanarea şi verificarea codurilor QR.

Adeverinţa electronică verde va fi compatibilă cu alte sisteme dezvoltate la nivel internaţional?

Comisia depune eforturi pentru a se asigura că adeverinţele sunt compatibile cu sistemele din ţările din afara UE. Propunerea este deschisă iniţiativelor globale şi ia în considerare eforturile în curs ale agenţiilor specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cum ar fi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), de a stabili specificaţii şi orientări privind utilizarea tehnologiilor digitale pentru dovedirea statutului de persoană vaccinată. Ţările terţe ar trebui încurajate să recunoască adeverinţa electronică verde atunci când ridică restricţiile privind călătoriile neesenţiale. Adeverinţele electronice verzi ale UE ar putea servi drept exemplu pentru alte adeverinţe în curs de elaborare în întreaga lume.

Regulamentul ar urma să fie încorporat în Acordul privind SEE, permiţând ţărilor din SEE (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) să aplice sistemul UE de adeverinţe electronice verzi. În ceea ce priveşte Elveţia, Comisia va putea decide să accepte adeverinţele elveţiene eliberate în conformitate cu proiectul de Regulamentul privind adeverinţele electronice verzi, pe bază de reciprocitate.

Propunerea de astăzi ar permite Comisiei să ia o decizie de recunoaştere a adeverinţelor eliberate de ţări terţe cetăţenilor UE şi membrilor familiilor acestora, în cazul în care adeverinţele respective îndeplinesc standardele de calitate şi de interoperabilitate prevăzute în cadrul de încredere al UE.

Cum vor fi protejate datele cu caracter personal?

Având în vedere că datele cu caracter personal conţinute în adeverinţe includ date medicale sensibile, se va asigura un nivel foarte ridicat de protecţie a datelor.

Adeverinţele vor include doar un set limitat de informaţii necesare. Ţările vizitate nu pot reţine aceste date. În scopul efectuării verificărilor necesare, se controlează numai valabilitatea şi autenticitatea adeverinţei, verificându-se cine a emis-o şi a semnat-o. Toate datele referitoare la starea de sănătate rămân în statul membru care a emis adeverinţa electronică verde.

Sistemul de adeverinţe electronice verzi nu va necesita crearea şi întreţinerea unei baze de date cu adeverinţe medicale la nivelul UE.

Adeverinţa electronică verde va putea fi obţinută şi de resortisanţii ţărilor din afara UE care se află în UE?

Da. Adeverinţa electronică verde ar trebui să le fie eliberată membrilor de familie ai cetăţenilor UE, indiferent de cetăţenia acestora. Comisia a adoptat, de asemenea, o propunere complementară pentru a se asigura că adeverinţele electronice verzi se eliberează şi resortisanţilor ţărilor terţe care îşi au reşedinţa în UE sau în statele asociate spaţiului Schengen, precum şi vizitatorilor care au dreptul de a călători în alte state membre. Adoptarea a două propuneri separate, una pentru cetăţenii din UE şi una pentru cei din afara UE, este necesară din motive juridice; în ceea ce priveşte adeverinţele, nu există nicio diferenţă de tratament între cetăţenii din UE şi cei din afara UE eligibili să le primească.

Adeverinţa electronică verde ar putea să le fie eliberată, de asemenea, cetăţenilor sau rezidenţilor din Andorra, Monaco, San Marino şi Vatican/Sfântul Scaun, în special în cazul în care aceştia sunt vaccinaţi într-un stat membru.

Propunerile de astăzi ar putea facilita, de asemenea, călătoriile în UE din ţări terţe?

În prezent, călătoriile neesenţiale din ţări terţe către UE sunt restricţionate, cu excepţia unui număr limitat de ţări. Un resortisant din afara UE care are dreptul să călătorească în UE poate obţine o adeverinţă electronică verde. Resortisantul din afara UE ar putea solicita o adeverinţă electronică verde din partea statului membru în care călătoreşte, furnizând toate informaţiile necesare, inclusiv dovezi fiabile ale vaccinării. Statul membru ar trebui să evalueze dacă au fost furnizate dovezi fiabile şi să decidă dacă eliberează sau nu adeverinţa.

Pe termen mediu, în cazul în care Comisia este convinsă că o ţară terţă emite adeverinţe în conformitate cu standardele şi sistemele internaţionale care sunt interoperabile cu sistemul UE, aceasta va putea emite o „decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie” printr-un act de punere în aplicare bazat pe regulamentul propus astăzi. Astfel de adeverinţe emise de ţărilor terţe ar urma ulterior să fie acceptate în aceleaşi condiţii ca şi adeverinţele electronice verzi.

În ambele cazuri, normele de acceptare a dovezilor de vaccinare ar fi aceleaşi ca pentru cetăţenii UE: vaccinurile care au primit autorizaţie de introducere pe piaţă la nivelul UE trebuie să fie acceptate, iar statele membre pot decide să accepte şi alte vaccinuri.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite