6038eb1f5163ec42715fd15c png
Ciprian Iftimoaei
Sociolog
Ciprian IFTIMOAEI conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași. A urmat studii postuniveristare de master în politici publice la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, curs de formare a înalţilor funcţionari publici în cadrul Institutului Naţional de Administraţie, curs postuniversitar de diplomaţie şi securitate la Institutul Diplomatic Român. A fost cercetător postdoctoral cu o bursă finanţată prin proiectul „Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context pluridisciplinar şi internaţional”, implementat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în parteneriat cu Academia Română-Filiala Cluj, Universitatea Bucureşti, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara, finanţat prin POSDRU (2014-2015), finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane. În perioada studiilor universitare şi postuniversitare a beneficiat de burse şi specializări în străinătate: Ungaria (1998), Olanda (1999), Polonia (2000), Lituania (2001), Franţa (2007), Bulgaria şi Turcia (2010), Belgia (2014), Austria şi Grecia (2015). A publicat 4 cărţi de autor, peste 50 de articole şi studii în reviste indexate WoS, BDI şi în volume colective. A contribuit cu lucrări la 4 conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate, 35 de conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară, 23 conferinţe/sesiuni naţionale de comunicări științifice. A participat în calitate de membru, expert și coordonator în 26 proiecte de cercetare şi granturi de consultanţă. În anul 2021 a primit din partea Institutului Naţional de Statistică premiul special pentru contribuţia la diseminarea statisticilor oficiale şi la promovarea culturii statistice. Cea mai recentă lucrare publicată este Sociologia elitelor. Abordări clasice și contemporane, Editura Institutul European, Iași, 2023.

Articole scrise de Ciprian Iftimoaei