ECTA avertizează împotriva consecinţelor nefaste pe care le va avea eliminarea anumitor furnizori asupra intereselor consumatorilor şi ale afacerilor şi asupra coeziunii pieţei interne.
 
O reducere a numărului de furnizori din întreaga lume de la 5 la 3 nu va avea doar un impact asupra sectorului telecomunicaţiilor prin creşterea costurilor, afectarea performanţei, întârzieri în construcţia reţelelor 5G şi limitarea potenţialului de inovare, ci va avea ample consecinţe socio-economice, cum ar fi reducerea capacităţii întreprinderilor, instituţiilor publice, societăţii civile şi utilizatorilor finali individuali de a oferi noi servicii digitale şi de a stimula cu succes creşterea şi redresarea economică - o capacitate pe care factorii de decizie din UE o consideră, în mod corect, esenţială pentru asigurarea bunăstării noastre viitoare.
 
ECTA şi membrii săi reamintesc, de asemenea, că accesul la furnizori specifici, dacă nu este garantat în mod echivalent pentru toţi operatorii, riscă să denatureze concurenţa. Aceste implicaţii se pot materializa nu numai în interiorul statele membre, ci şi între ele, permiţând astfel unora să obţină un avantaj comparativ prin tehnologii mai avansate şi mai eficiente.
 
Prin urmare, o abordare sigură a viitorului a securităţii reţelelor europene ar trebui să rămână atât bazată pe dovezi, cât şi rezonabilă din punct de vedere comercial, să implice comunitatea operatorilor şi să evite prejudecăţile care distrug valoarea. Standardele, certificarea şi reglementările legale trebuie să se unească pentru a crea un cadru coerent care să asigure securitatea şi accesibilitatea comunicaţiilor electronice.
 
Membrii ECTA sunt uniţi în ideea de competiţie ca motor al investiţiilor eficiente şi cel mai mare factor de inovare, alegere şi beneficii pentru cetăţeni şi întreprinderi, precum şi pentru economia europeană în ansamblu. Acesta este mesajul cheie pe care ECTA şi membrii săi îl promovează continuu.
 
ECTA, Asociaţia Europeană de Telecomunicaţii Concurente (www.ectaportal.com), este asociaţia comercială paneuropeană care reprezintă mai mult de 100 de operatori de telecomunicaţii şi furnizori de soluţii digitale de top din Europa. De mai bine de două decenii, ECTA susţine interesele de reglementare şi cele comerciale ale operatorilor de telecomunicaţii, furnizorilor de servicii Internet şi producătorilor de echipamente în căutarea unui mediu de reglementare echitabil care să permită tuturor furnizorilor de comunicaţii electronice să concureze în condiţii echitabile.