Bilanţ la Tribunalul Mehedinţi: Mai multe dosare de insolvenţă şi litigii de muncă

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Tribunalul Mehedinţi (FOTO)
Tribunalul Mehedinţi (FOTO)

Potrivit bilanţului pe anul 2013,  Tribunalul Mehedinţi a avut de soluţionat un volum de 24.033 cauze, cu 680 mai multe decât în anul 2012.

Din totalul cauzelor deduse judecăţii, 19.142 au reprezentat activitatea de fond, 807 activitatea în apel, 4084 activitatea în recurs. Referitor la stocul de dosare  pe instanţă, se constată că  la 01.01.2013 erau de 6.971 dosare, iar la 31.12.2013 stocul  era de 4.315 dosare. La secţia I Civilă s-au înregistrat 2.585 cauze cu 19,26 % mai puţin decât în anul 2012 când au fost înregistrate 3.202 cauze. Dacă se au în vedere şi cele 432 cauze având ca obiect „obligaţia de a face” (obligarea de a înmatricula un autoturism fără plata taxei de emisii poluante) şi „pretenţii” (pretenţii rezultate din plata taxei de primă înmatriculare, taxei de poluare şi taxei de emisii poluante) soluţionate de către completele „de lot” înfiinţate la nivelul secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi din compunerea cărora au făcut parte judecătorii secţiei I-a civile, atunci numărul cauzelor înregistrate la nivelul secţiei a fost de 3.017 cauze cu 5,77 % mai puţin decât în anul 2012.

Pe stadii procesuale au fost înregistrate: 426 cauze în fond, cu 31,00 % mai puţin decât în anul 2012 când au fost înregistrate un număr de 614 cauze, 468 cauze în apel, cu 45 % mai mult  decât în anul 2012 când au fost înregistrate 323 cauze; 1.691 cauze în recurs, cu 25% mai puţin decât în anul 2012 când au fost înregistrate un număr de 2.265 cauze.
“Scăderea numărului de cauze în fond, apreciem că se datorează finalizării tuturor cauzelor înregistrate sub imperiul Legii nr.221/2009 şi deşi ca o consecinţă a intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, care prin  art.94 creează plenitudine de competenţă pentru tribunal ca instanţă de fond, fapt ce ar fi dus în mod logic la o creştere a numărului de cauze în fond, cu toate acestea pe rolul secţiei nu s-a înregistrat o creştere a numărului de cauze directe”, se arată în bilanţul Tribunalului Mehedinţi.

În schimb însă, aşa cum de altfel se preconiza înainte de adoptarea Noului Cod de procedură civilă, urmare a faptului că apelul devine calea de atac comună, în cursul anului 2013 a avut loc o creştere a numărului apelurilor cu 45% şi o scădere a recursurilor cu 25%.

În cursul anului 2013, judecătorii secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal  au avut de soluţionat  un număr de 11.531  cauze, cu 621 dosare mai puţin faţă de anul precedent,  când au fost înregistrate un număr de 12.152 cauze, ceea ce reprezintă un procent de 47,98  %  din totalul volumului de activitate al tribunalului. Volumul mare de dosare se datorează în primul rând specificului secţiei care judecă litigii cu profesionişti, în materia insolvenţei precum şi a contenciosului administrativ şi fiscal. Creşteri însemnate, în anul 2013, s-au înregistrat în materia insolvenţei,  unde numărul de dosar nou intrate a fost de 1.458, faţă de  434  dosare intrate în cursul anului 2012, precum şi în materia apelului, unde s-au înregistrat un număr de 329 cauze  nou intrate, faţă de  9 cauze intrate în cursul anului 2012.
Această situaţie se datorează, pe de o parte situaţiei economice puternic afectată de criză, în ceea ce priveşte cauzele de insolvenţă, precum şi modificărilor legislative  intervenite, respectiv  intrarea în vigoare  a noului  Cod de procedură civilă  începând cu data de 15.02.2013 şi  prin care  a fost înlocuită calea de atac a recursului  cu apelul.

În materia  conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale, volumul cauzelor care a revenit spre soluţionare a fost de 8.280, faţă de 6.583 cauze în anul 2012, în creştere cu 26%.
Numărul cauzelor care a revenit spre soluţionare pe materii, se prezintă astfel: 8.076 dosare în materia litigii de muncă şi 204 dosare în materia asigurărilor sociale.

Această creştere s-a datorat numărului mare de litigii ale personalului din învăţământ, având ca obiect legea salarizării personalului bugetar nr.285/2010 şi Legea 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe  educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţi activităţii didactice în învăţământul preuniversitar, premiul anual aferent anului 2010, dar şi ale personalului din companiile C.F.R. având ca obiect drepturi salariale izvorâte din CCM.

De menţionat că, stocul existent la începutul anului 2013 a fost de 1.811 dosare în materia litigii de muncă şi 112 dosare în materia asigurărilor sociale, mai mare decât stocul anului 2012, respectiv 1.045 dosare în materia litigii de muncă şi 108 dosare în materia asigurărilor sociale.

Această creştere s-a datorat însă numărului foarte mare de dosare intrate la sfârşitul anului 2012, respectiv 712 dosare care au primit prim termen de judecată în anul 2013.

Citeşte şi:

Fiecare magistrat vrâncean judecă anual peste 1000 de dosare

Peste 100 de deţinuţi de la Penitenciarul Aiud ar putea primi pedepse mai mici, în condiţiile noului Cod Penal

Turnu-SeverinPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite