Acces mai rapid și mai simplu la fondurile UE

0
Publicat:
Ultima actualizare:

După intrarea în vigoare recentă a noului regulament financiar, Comisia a adoptat noile norme de aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri ale UE către agenți economici, ONG-uri, cercetători, studenți, municipalități și alți beneficiari va fi îmbunătățită începând cu 1 ianuarie 2013 grație unor proceduri simplificate.

Noua legislație asigură o transparență mai bună și prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoană care se ocupă de finanțele UE. Aceasta include posibilități mai largi de a utiliza sume forfetare și rate forfetare, pentru sume mai mici, elimină necesitatea de a completa aceleași detalii de fiecare dată când se depune o cerere pentru fondurile UE, introduce înscrierea electronică și multe alte noi caracteristici.
   

„Noul regulament aduce îmbunătățiri semnificative pentru toți beneficiarii finanțării acordate de UE.Am reușit să reducem sarcina administrativă pentru beneficiarii fondurilor Uniunii, ceea ce înseamnă un acces mai ușor și reducerea timpului necesar obținerii unei finanțări de la bugetul european. Noile norme permit o utilizare mai eficace a resurselor UE.

Acest lucru este important pentru toți cetățenii europeni, întrucât, în vremuri de criză, bugetul UE joacă un rol însemnat în stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în Europa. Sporirea accesibilității fondurilor UE și a gradului de responsabilizare pentru cei care gestionează aceste fonduri constituie unul din obiectivele principale ale mandatului meu”, a declarat Janusz Lewandowski, comisarul european pentru programare financiară și buget.   
   
Simplificare

Regulamentul financiar revizuit conține numeroase îmbunătățiri care vor facilita demersurile beneficiarilor fondurilor Uniunii. Intervalul de timp dintre cererile de propuneri, încheierea unor acorduri de grant și termenele de plată va fi redus.

Sistemul de grant se va concentra mai mult asupra efectuării plăților pentru furnizarea rezultatelor decât asupra rambursării cererilor de plată, printr-o utilizare sporită a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare. O utilizare mai intensă a premiilor acordate câștigătorului unui concurs pentru găsirea unei soluții la o problemă predefinită („premii de stimulare”) va contribui, de asemenea, la simplificarea administrării și va consolida orientarea către rezultate a fondurilor UE.

Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligați să deschidă conturi bancare separate purtătoare de dobânzi. Mai mult, chiar dacă există câștiguri din dobânzi, acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE și nici nu vor fi considerate venituri ale proiectului. Această măsură răspunde unei preocupări majore a beneficiarilor de granturi și a altor părți interesate, în special din domeniul cercetării și din comunitatea organizațiilor neguvernamentale, adusă în discuție în timpul consultării publice din 2009 care a precedat propunerea din 2010 a Comisiei.   
   

Responsabilitate și protecție sporită pentru cetățenii europeni

Noile norme vor crește gradul de responsabilizare al celor care gestionează banii contribuabililor din UE. Printre aceștia se numără statele membre, care implementează o mare parte din bugetul UE, inclusiv în politica regională a Uniunii. În viitor, autoritățile din statele membre care gestionează fonduri UE vor trebui să semneze și să prezinte Comisiei declarații anuale care să ateste că fondurile UE au fost utilizate în mod corect.

Mecanismele de corecții financiare în cazuri de nereguli comise de beneficiari și descoperite prin intermediul auditului au fost consolidate. Comisia va publica deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru utilizarea incorectă a fondurilor UE, acest lucru dorindu-se a fi un element de descurajare.

Sporirea eficacității fondurilor UE prin mecanisme de finanțare inovatoare

În viitor, vor fi utilizate diferite instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi, capitaluri proprii sau garanții, pentru a spori eficacitatea fondurilor UE și, astfel, pentru a amplifica impactul lor financiar.

Sunt create noi posibilități pentru o mai mare flexibilitate în punerea în aplicare a parteneriatelor între sectorul public și cel privat (denumite în continuare „PPP-uri”), fapt care reflectă cererile părților europene interesate din sectorul industrial care sunt parteneri în astfel de PPP-uri.

În domeniul acțiunii externe, UE va putea să creeze fonduri fiduciare ale UE prin punerea în comun a resurselor proprii cu cele ale statelor membre și ale altor donatori, în vederea unei mai bune coordonări și furnizări a ajutorului extern, precum și pentru a-și spori vizibilitatea.   

Comisia este hotărâtă să extindă programul de simplificare

Simplificarea normelor și proceselor nu va înceta după adoptarea noului regulament financiar. Comisia va continua să își urmărească propunerile sale multiple în vederea simplificării, astfel încât acestea să fie ferm ancorate în noua generație de programe (2014-2020), în prezent în curs de negociere în cadrul Consiliului și al Parlamentului European.   


Întocmit de Europe Direct târgovişte

TârgoviştePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite