Facilitate la Fisc. Impozitul pe profit poate fi plătit anticipat în tranşe trimestriale egale

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Impozitul pe profit, plătit în tranşe trimestriale egale FOTO Adevărul
Impozitul pe profit, plătit în tranşe trimestriale egale FOTO Adevărul

Începând cu anul 2013, majoritatea contribuabililor plătitori de impozit pe profit poate opta pentru declararea anuală a impozitului pe profit, cu efectuarea de plăţi trimestriale anticipate egale.

Sistemul prevăzut la art. 34 alin.(2) din Codul fiscal este unul opţional, putând fi aplicat doar de persoanele interesate.

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, prin depunerea Formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit" prin care se comunică opţiunea către organele fiscale competente.

Sistemul poate fi aplicat de toate societăţile comerciale române plătitoare de impozit pe profit, cu următoarele excepţii:
a) organizaţiile non-profit ce au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor;
b) contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, creşterea cartofului, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor;
c) contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit.c) - e) din Codul fiscal (persoane juridice străine ce deţin proprietăţi imobiliare în România sau participaţii la capitalul social al persoanelor juridice române, asocierile fără personalitate juridică)
 
Cum funcţionează sistemul?

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent.

Suma este actualizată cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit.
 
Nu pot opta pentru aplicarea sistemului de plăţi anticipate următoarele categorii de contribuabili:
a) nou-înfiinţaţi;
b) înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul anului fiscal precedent;
c) s-au aflat în inactivitate temporară înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului;
d) au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în anul pentru care se datorează impozitul pe profit aplică sistemul de declarare normal.

De reţinut:
•     Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată anticipată care, în primul an al perioadei de 2 ani, înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.
•     Definitivarea şi calculul final al impozitului pe profit se efectuează prin depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit 101, până pe data de 25 martie a anului următor.

ConstanţaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite