Observațiile CSM pe legile Justiției. Ce spun magistrații despre actuala formă a proiectelor de lege

0
0

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis o serie de observații pe tema legilor Justiției, pe care le-a avizat favorabil.

Sediul Consiliului Superior al Magistraturii FOTO Facebook / Arhivă
Sediul Consiliului Superior al Magistraturii FOTO Facebook / Arhivă

„Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că cele trei proiecte de lege transmise spre avizare reprezintă instrumente legislative care vor consolida independenţa justiţiei și vor crește calitatea actului de justiţie”, arată un comunicat de presă transmis de membrii CSM. 

Potrivit magistraților „în aspectele cele mai importante care ţin de statutul judecătorilor și procurorilor și de sistemul judiciar, în ansamblul său, proiectele de lege sunt, în esenţă, concordante cu viziunea Consiliului Superior al Magistraturii, răspunzând atât nevoii de a menţine acele soluții legislative care și-au dovedit eficienţa, cât şi celei de a implementa soluţii diferite de cele consacrate, dacă acestea din urmă nu mai corespund realităţilor din sistem”.

Magistrații observă însă că mai multe dintre soluţiile propuse în cele trei proiecte pot fi îmbunătăţite, „fapt semnalat și de mai multe instanțe judecătorești și parchete care au răspuns consultării iniţiate de Consiliul Superior al Magistraturi”. 

Legile Justiției avizate favorabil și aprobate de Guvern

Legile Justiției urmează să ajungă pe masa de dezbatere a Parlamentului, după ce au fost aprobate de Guvern

CSM a avizat favorabil proiectele de legi pe 12 august. 

Statutul judecătorilor și procurorilor, stagiu mai lung 

În ceea ce privește proiectul de lege care reglementează statutul judecătorilor și procurorilor, magistrații susțin că majorarea pregătirii acestora la 3 nu este una benefică, susținând că 2 ani fiind suficienți. De asemenea, propun majorarea duratei stagiului de la 1 an la un an și 6 luni și implicarea judecătorilor stagiari în soluționarea litigiilor care sunt de competența judecătorilor, având vot consultativ. 

De asemenea, membrii CSM cer și eliminarea posibilității contestării notei la probele de interviu din sistemul judiciar. 

Magistrații au făcut câteva observații și în ceea ce privește selectarea comisiilor de concurs, dar și în ceea ce privește atribuțiile șefului Institutului Național al Magistraturii, precizând că se impune extinderea tribuțiilor acestuia și susținând că Consiliul științific ar trebui să aibă un rol doar consultativ. De asemenea, au cerut și eliminarea dispozițiilor referitoare la interdicția delegării, detașării sau transferării timp de cel puțin doi ani de la data promovării. 

Magistrații au mai notat că, dat fiind faptul că „responsabilitatea pentru întreaga activitate a Ministerului Public revine procurorului general, nu poate fi acceptat ca acesta să nu aibă nicio competenţă referitoare la procedura de numire în cele mai inalte funcţii de conducere din Ministerul Public sau la gestionarea carierei procurorilor, din perspectiva delegărilor, inclusiv în funcții de conducere, și a detaşărilor”

„Nu se justifică suspendare automată din funcţie fn cazul trimiterii în judecată”

Membrii CSM au mai precizat că „nu se justifică suspendare automată din funcţie în cazul trimiterii în judecată pentru săvârşirea oricărei infracţiuni, indiferent de natura acesteia”,  și nici în cazul unei condamnări definitive, în cazul unei infracțiuni din culpă, „ci doar in ipoteza în care se apreciază, în raport cu circumstanţele cauzei, că se aduce atingere prestigiului profesiei”

Compensații lunare pentru plata ratelor aferente unor credite imobiliare

De asmenea, magistrații au menționat că Plenul CSM „a apreciat că, în raport de demersurile legislative vizând acordarea unei compensații lunare pentru plata ratelor aferente unor credite imobiliare și având în vedere consacrarea acestei soluţii normative pentru alte  categorii profesionale (poliţiști, cadre militare, gradaţi sau soldați profesioniști), este oportună introducerea unor prevederi similare în ceea ce îi privește pe judecători şi procurori”

Membrii CSM au mai precizat că, „în măsura în care se va adopta propunerea Consiliului, se propune și limitarea duratei pentru care este acordată decontarea contravalorii chiriei la 5 ani pe durata întregii cariere, măsură care este aptă să încurajeze cumpărarea de locuințe, cu consecinţa limitării, în timp, a cheltuielilor decontarea chiriei”

„Totodată, se impune lărgirea sferei beneficiarilor de asistenţă medicală gratuită, prin includerea tuturor rudelor de gradul ale judecătorilor și procurorilor și a sferei beneficiarilor pensiei de urmaş prin includerea şi copiilor cu dizabilităţi”, au mai precizat magistrații. 

Proiectul de lege privind organizărea judiciară

În ceea ce privește proiectul de lege asupra organizării judiciare, magistrații precizează că „trebuie revizuite dispozițile din proiect referitoare la atribuţiile conducătorilor instanţelor”, fprecizând că „secțiile trebuie înfințate la propunerea președintelui, prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliulu Superior al Magistraturi, iar componența secților şi a completurilor specializate, dar și a celorlalte completuri trebui stabilită de președintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere”

Potrivit membrilor CSM, Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să preia în integralitate bugetul instanțelor. 

Proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii

În ceea ce privește activitatea CSM, membrii Consiliului susțin că este necesară posibilitatea exprimării votului negativ privind desemnarea candidaților și alegerea membrilor. 

Membrii cer și ca Plenul CSM să nu mai aprobe programul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, pentru a asigura separarea carierelor de judecători și procurori, iar secțiile corespunzătoare Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui să fie cele care dețin atribuții de covocare a adunărilor generale ale procurorilor și judecătorilor, mai susțin magistrații.  

„În domeniul răspunderii disciplinare, sunt necesare reglementarea unui termen de prescripţie a răspunderi disciplinare și menţinerea prevederilor în vigoare, în ceea ce priveste termenul de prescripție exercitării acţiuni disciplinare”, au mai arătat membrii CSM. 

Totodată, magistrații mai precizează și că „se impune înserarea unor cu prevederi privind procedura disciplinară în cazul magistraților-asistenţi”, precizând că „pentru a se asigura desfășurarea în bune condiţii a activităţii Consiliului, se impune reglementarea aspecte procedurale în cazul încetării calităţi de membru al Consiliului inainte de expirarea mandatului”

„Nu există nicio justificare obiectivă pentru un nou organ de conducere”

„Având în vedere specificul activităţii inspectorilor judiciari, dar și organizarea și funcţionarea Inspecţiei Judiciare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturi apreciază că nu există nicio justificare obiectivă pentru un nou organ de conducere, fiind necesară eliminarea din cuprinsul proiectului de lege a tuturor referirilor la colegiul de conducere al Inspecţiei Judiciare”, au mai transmis magistrații CSM.

Membrii Consiliului au mai precizat că, „în ceea ce privește atribuţile inspectorului șef, prevederile trebuie completate cu atribuţi specifice vizând propunerea către Plenul Consiliului a proiectelor de regulamente specifice, aprobarea altor regulamente și proceduri operaţionale în cazurile reglementate, numirea membrilor comisiilor de evaluare”.

„Pentru imbunătăţirea proceduri de evaluare a inspectorilor judiciari, se impune ca aceasta sa fie realizată doar atunci când este necesară, potrivit legii, pentru participarea la concursuri, examene sau alte proceduri sau ori de cate ori este respins, in condiţile legii, un raport elaborat de aceștia”, au mai transmis magistrații, precizând că, „în scopul de a facilita activitatea de analiză la nivelul iniţiatorului, precum și în cadrul Parlamentului României, vor fi înaintate propuneri concrete de modificare și completare a textelor proiectelor, în acord cu toate observaţiile reținute de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii”

Evenimente


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri