Evaluarea Naţională pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. La ce au obţinut rezultate satisfăcătoare şi unde au probleme elevii

0
0
FOTO: Adevărul
FOTO: Adevărul

Majoritatea copiilor se descurcă să redacteze mesaje în limba română, să înţeleagă un text şi să scrie corect, însă au probleme la matematică şi la exprimare atât în română cât şi într-o limbă străină, arată rapoartele privind rezultatele obţinute de elevi la Evaluările Naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Reprezentanţii ministerului spun că din luna ianuarie va mai fi publicat un raport comparativ pe judeţe şi şcoli.

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare din subordinea Ministerului Educaţiei a publicat luni rapoartele privind rezultatele elevilor la Evaluările Naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a din anul şcolar 2014-2015. Este al doilea an la rând când se susţin aceste testări la nivel naţional.

Rezultatele sunt uşor mai bune decât în anii precedenţi, a explicat pentru „Adevărul” secretarul de stat pe preuniversitar, Gabriel Ispas. „Sunt câteva elemente care nu pot fi comparate, deci este dificil să măsurăm calitativ şi cantitativ din cauza schimbărilor care au loc în privinţa curriculumului. În momentul de faţă avem o uşoară creştere a nivelului elevilor, creştere care este sesizabilă încă de la nivelul anului 2011. În consecinţă, cred că vom avea rezultate mai bune la testele PISA. De asemenea, am vrea ca din luna ianuarie să publicăm şi un raport comparativ pe judeţe şi şcoli, să vedem cum a evoluat nivelul elevilor din şcoli. În ceea ce priveşte rezultatele comparative pe judeţe, se poate observa că acolo unde învăţământul este cel mai bine dezvoltat sunt şi cele mai bune rezultate (Bucureşti, Cluj, Iaşi)”, a explicat Ispas.

Rezultate Evaluare Naţională clasa a II-a

Elevii de clasa a II-a s-au descurcat destul de bine la testul de citire şi scriere în limba română. 78% dintre ei pot să redacteze corect un mesaj scurt şi 71% din ei scriu corect cuvintele, potrivit Raportului Evaluării Naţionale de la clasa a II-a. Însă, ei nu s-au descurcat la fel de bine şi la matematică unde au probleme la operaţia de scădere, mai arată raportul.

Nivelul de redactare

Analizând rezultatele obţinute de elevii evaluaţi, elevii de clasa a II-a au respectat cerinţele referitoare la redactarea unor mesaje simple,  respectiv  să  alcătuiască  corect  propoziţii,  în  proporţie  de  84,62%  în  mediul urban, iar în mediul rural în proporţie de 70,24%. La nivel naţional, respectarea  conţinutului  şi  alcătuirea  corectă  a  propoziţiilor  a  fost  îndeplinită  de 78,56% dintre elevii participanţi.

Scrierea corectă a cuvintelor

Rezultatele sugerează faptul că elevii de clasa a II-a s-au concentrat la începutul testului, cu toate că aveau de redactat un bilet de mulţumire, spre  deosebire  de  cealaltă  jumătate  a  testului,  în  care  trebuiau  să  scrie  un  text, răspunzând la câteva întrebări. Scrierea corectă a cuvintelor este realizată în proporţie de 71,17%, la nivel naţional. În funcţie de mediul în care se află unitatea de învăţământ, se observă o diferenţă destul de mare între mediul urban, de 77,68%, şi cel rural, de 62,23%.

Rezultatele de la testul de matematică

La  finalul  clasei  a  II-a, 90% din elevi reuşesc  să  compare  corect  două numere în concentrul 0-1000 şi să scrie semnul corespunzător. Însă, elevii clasei a II-a întâmpină dificultăţi la rezolvarea unor operaţii de scădere cu trecere peste ordin. De asemenea, raportul mai arată că elevii de clasa a II-a întâmpină greutăţi în rezolvarea de probleme, în special la cele care se rezolvă prin operaţia  de  scădere şi că o parte dintre elevii clasei a II-a nu încearcă să rezolve exerciţii cu un nivel de dificultate relativ ridicat.

Raport National Evaluari clasa a II-a

Rezultate Evaluare Naţională clasa a IV-a

La Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, la Limba română, domeniul cognitiv evaluat a fost înţelegerea textului scris, respectiv a lecturilor selectate, în speţă două texte literare din literatura universală, adaptate după Marcus Pfister (,,Povestea Peştişorului-Curcubeu”) şi Arnaud Alméras (,,Patulcălător”). Raportul arată că 85,4% dintre elevi au ştiut să extragă corect informaţii din texte. Mai exact, 8 din 10 copii din mediulrural (80,3%) şi 9 elevi din 10 din mediul urban (89,7%) au dat răspunsuri corecte. Este cea mai bună performanţă într-un unui domeniu de conţinut de la această secţiune, din acest an, notează experţii care au evaluat răspunsurile elevilor.

Răspunsurile date denotă că majoritatea elevilor au sesizat rolul ilustraţiilor ce însoţesc cele două texte, că au citit cu atenţie textele selectate, în care au identificat secvenţele narative, dialogate şi descriptive, că au recunoscut contextual elementele de construcţie a comunicării scrise.

Rezultatele de la Matematică

O panoramă asupra rezultatelor obţinute la cele două teste de matematică arată că în ceea ce priveşte problemele cu numere naturale, la nivel naţional, şapte elevi din zece au dat răspunsuri corecte, respectiv 72,7%, cu excedent pentru elevii din mediul urban (79,20%) în comparaţie cu elevii din mediul rural (64,96%), altfel spus, trei elevi din cinci din mediul rural şi patru elevi din cinci din mediul urban au performat la acest domeniu de conţinut evaluat. Este cea mai bună performare a unui domeniu de conţinut de la această secţiune, din acest an, notează experţii de la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Însă, elevii nu performează la rezolvarea itemilor de raţionament, ci mai mult la cei din domeniul cunoaştere şi din cel de aplicare.

Raport National Evaluari clasa a IV-a

Rezultate Evaluare Naţională clasa a VI-a

Elevii de clasa a VI-a au susţinut teste de natură interdisciplinară. La limbă şi comunicare, testul a fost o combinaţie între limba română şi o limbă străină, majoritatea elevilor având ca opţiune limba engleză. Experţii spun că rezultatele din 2015 nu au suferit modificări majore faţă de rezultatele  din  2014. Astfel, nivelul de înţelegere a  textului suport  este net superior nivelului de exprimare liberă, atât  în privinţa limbii române, cât şi a limbii engleze.

Raportul arată că elevii întâmpină dificultăţi atunci când trebuie să se exprime în scris într-o limbă modernă, deoarece peste 35% dintre ei au dat alte răspunsuri sau nu au putut răspunde deloc. În medie, doar 35% dintre elevi au  reuşit  să dea un răspuns coerent, care demonstrează capacitatea acestora de a folosi informaţiile din texte în scop propriu.

În ceea ce priveşte rezultatele testelor de la matematică şi ştiinţe, acestea nu au fost încă publicate pe site-ul CNEE.

Raport National Evaluare clasa a IV-a la Limba Si Comunicare

Educație


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri