DOCUMENT Inspectoratele şcolare vor numi directorii de şcoli. Cum se modifică Legea Educaţiei în preuniversitar

0
0

De acum încolo, preşedinţii consiliilor de administraţie din şcoli vor fi chiar directorii unităţii de învăţământ, în loc să se mai aleagă un preşedinte din rândul dascolilor, iar concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director-adjunct nu mai este organizat de Consiliul de administraţie al şcolii, ci direct de către inspectorat, potrivit ordonanţei de urgenţă prin care se modifică Legea Educaţiei.

Ministerul Educaţiei a publicat în Monitorul Oficial ordonanţa de urgenţă care modifică Legea Educaţiei Naţionale (LEN), adoptată pe 26 iunie de către guvern şi care prevede schimbarea structurii comisiilor de administraţie a şcolilor, modul în care sunt aleşi directorii de şcoală şi scăderea normei profesorilor.

Principalele modificări din preuniversitar:

  • Concursul de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct nu mai este organizat de Consiliul de Administraţie al şcolii, ci de către inspectoratul şcolar
  • Directorul adjunct al şcolii nu mai este obligatoriu membru al consiliului de administraţie
  • Primarul care finanţează şcoala va face parte direct din consiliile de administraţie ale acestora
  • Reprezentanţii elevilor mai pot participa în şedinţele consiliului de administraţie numai atunci când "se dezbat aspecte privind elevii"
  • Preşedintele consiliului de administraţie va fi directorul unităţii de învăţământ (până acum, membrii consiliului de administraţie îşi alegeau preşedintele din rândul cadrelor didactice)
  • Directorul şcolii va avea obligaţia sa îi convoace pe reprezentanţii organizaţiilor sindicale la toate şedinţele consiliului de administraţie
  • Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat pot fi trecute din domeniul public al statului in domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre de Guvern.
  • În cazuri temeinic justificate, se poate organiza o sesiune de Bacalaureat specială
  • Pentru absolvenţii de liceu care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de bacalaureat naţional, statul poate asigura, din finanţarea de bază sau din alte surse de finanţare, organizarea de cursuri de pregătire pentru examenul de Bacalaureat

OUG_nr._49_2014_Modificare_LE_2011


Noi modificări ale Legii Educaţiei Naţionale (I)

Este vorba de a patra OUG, de modificare a Legii Educaţiei Naţionale (LEN), care nu mai lasă mare lucru din substanţa, ideile şi principiile legii elaborate în guvernarea Boc, lege lăudată atât la Bruxelles cât şi de către mediile profesionale conştiente din ţară.

Educație


Ultimele știri
Cele mai citite