ALERTĂ Elevii care iau sub 5 la Evaluarea Naţională merg direct la Profesională

0
0
rezultate evaluare naţională slatina

Este oficial. Învăţământul profesional devine obligatoriu pentru elevii care susţin Evaluarea Naţională în acest an şcolar şi nu reuşesc să ia minim media 5.

Articolul 2, aliniatul 10 din Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, stipulează faptul că „la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 participă numai elevii care au susţinut evaluarea naţională şi a căror medie de admitere este minimum 5” 

   

Ordinul a fost publicat joi dimineaţa în Monitorul Oficial şi este semnat de ministrul interimar al Educaţiei, Daniel Breaz. 

Astfel, elevii sub 5 nu vor intra în procesul de repartizare la licee, singura formă de învăţământ pe care o pot urma fiind doar profesionala, care durează 3 ani şi poate fi în sistem clasic sau dual. 

Reamintim faptul că media de admitere la liceu se calculează în funcţie de media de la Evaluarea Naţională (contează 80% în calcul mediei de admitere la liceu) şi media generală de absolvire a gimnaziuşui (contează 20%). Dacă media de la EN şi media de la finalul claselor V-VIII nu este minim 5, elevul nu intră în repartizarea la liceu, fiind obligat să meargă la profesională. 

     

Imagine indisponibilă

Monitorul Oficial, partea I, nr. 730. 

În Ordin, se mai fac următoarele precizări importante: „Comisia naţională de admitere poate elabora precizări, instrucţiuni sau proceduri, în vederea organizării şi desfăşurării admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

În ceea ce priveşte respectarea normelor GDPR, „informaţiile ce conţin date de identificare a elevilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul admiterii în învăţământul liceal sunt: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, judeţul de provenienţă, şcoala de provenienţă, limba maternă, media de admitere,  rezultatele aferente evaluării elevului, media de absolvire, unitatea de învăţământ unde a fost repartizat. Aceste informaţii se afişează  în format letric sau în format electronic la nivelul unităţilor de învăţământ şi al inspectoratelor şcolare, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN”, se mai arată în Ordin. 

Ştergerea de pe pagina de internet a MEN şi a unităţilor de învăţământ/ inspectoratelor şcolare a informaţiilor de mai sus se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea listelor la sediul unităţilor de învăţământ/ inspectoratelor şcolare se realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării. 

Calendarul admiterii la liceu 2020-2021

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 arată că data limită pentru elaborarea planului de măsuri judeţean/pe Bucureşti pentru pregătirea şi organizarea admiterii este 3 februarie 2020, urmând ca până pe 28 februarie 2020 să se anunţe, de către inspectoratele şcolare, metodologia de organizare a probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă.

Mai departe, până pe 11 mai 2020, se va afişa oferta de şcolariare/ oferta de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul liceal, filiera tehnologică. Tot până la această dată se va crea baza de datel a nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cu datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a. 11 mai este şi termenul limită pentru tipărirea broşurii cu informaţiile despre admitere, precum şi postarea acesteia pe site-urile inspectoratelor şcolare. 

Înscrierile încep pe 2 iulie, iar repartizarea computerizată la liceu va avea loc pe 10 iulie 2020 

Între 12 – 18 mai 2020 - Transmiterea în şcolile gimnaziale a broşurilor de admitere la liceu

1 iulie 2020 - Completarea de către secretariatelor şcolilor a fişelor de înscriere, cu mediile de admitere

Probele de aptitudini

11 – 12 mai 2020  - Înscrierea absolvenţilor pentru probele de aptitudini

13 – 15 mai 2020 - Desfăşurarea probelor de aptitudini

18 mai 2020        -  Rezultatele obţinute de elevi la probele de aptitudini

22 mai 2020       -    Afişarea rezultatelor finale de la probele de aptitudini

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

11 – 12 mai 2020  -  Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

13 – 15 mai 2020   -  Desfăşurarea examenelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

18 mai 2020        -    Afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite

22 mai 2020        -  Rezultatele finale, după contestaţii

Repartizarea computerizată şi admiterea la liceu 2020 – Etapa I

2 – 6 iulie 2020    -  Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

3 – 7 iulie 2020  -   Verificarea de către părinţi şi candidaţi a corectitudinii datelor din fişa listată de calculator

10 iulie 2020     -    Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat

Urmează apoi, comunicarea rezultatelor şi afişarea în şcolile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele de stat

13 – 16 iulie 2020  - Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care elevii au fost repartizaţi

La admiterea la liceu, în învăţământul de stat, pot să participe elevii care termină acum gimnaziul, precum şi candidaţii din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2020-2021, prevede ordinul de ministru.

Din 155.020 de elevi înscrişi la Evaluarea Naţională 2019, 48.182 nu au luat media 5.

Judeţele cu cele mai mari probleme de la Evaluare Naţională 2019 sunt Giurgiu, unde unul aproximativ unul din doi elevi a luat sub media cinci sau a fost absent. De asemenea, în Teleorman are rată a absenţilor sau a celor care au luat sub cinci de 45%. Următoarele în topul problemelor sunt judeţele Mehedinţi şi Dâmboviţa. 

Un elev din Timiş a fost notat la Evaluarea Naţională cu nota 1.25 la Română iar la Matematică, cu 1.30. I-a ieşit media generală de 1.27. Nota 1 este punctul din oficiu. 

Rata de participare în acest an a fost de 94,2%: 146.105 prezenţi dintr-un total de 155.020 de elevi înscrişi.

Ştire în curs de actualizare

Mai multe - Educație

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite