Promo-LEX: CEDO a reconfirmat că aşa-numitul sistem judiciar al Transnistriei nu poate face justiţie

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Transnistria

La data de 29 iunie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunţat Hotărârea în cauza Şcerbinina v. Republica Moldova şi Federaţia Rusă, prin care a constatat încălcarea art. 6§1 al CEDO (dreptul la un proces echitabil) şi a obligat autorităţile ruse să achite reclamantei suma de 3.000 de euro în calitate de prejudiciu moral, şi suma de 1.600 de euro în calitate de costuri şi cheltuieli pentru reprezentare.

Potrivit Promo-LEX, în anul 2013, reclamanta Irina Şcerbinina a fost concediată ilegal de la locul său de muncă, Centrul SIDA din or. Tiraspol, unde activa în calitate de medic. Potrivit reclamantei, concedierea sa a avut loc drept urmare a dezvăluirilor făcute public despre dezastrul din Centrul SIDA or. Tiraspol (Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями) şi erorile grave comise de personalul medical şi cel nemedical în cadrul acestui Centru. 

Unele nereguli din cadrul acestui Centru au fost confirmate de către aşa-numita ”procuratură rmn”. Fiind de specialitate medic epidemiolog şi având în spatele său mai mulţi ani de activitate, reclamanta a denunţat încălcări grave ale regimului de securitate, din ce motiv nu era posibil de activat în cadrul acestui Centru medical, fără a-ţi risca sănătatea. Imediat după ce reclamanta a sesizat mai multe ”autorităţi”, inclusiv ”procuratura rmn” şi împuternicitul pentru drepturile omului din regiunea Transnistreană, reclamanta a fost concediată, invocându-i-se drept motiv de concediere: ”divulgarea informaţiei confidenţiale fără coordonarea administraţiei Centrului”.

Drept consecinţă, reclamanta a iniţiat o acţiune împotriva angajatorului său în faţa aşa-numitor instanţe ale autoproclamatei ”rmn.” La data de 5 iunie 2014, aşa-numita ”curte supremă de justiţie” de la Tiraspol a respins acţiunea reclamantei.

Ulterior, reclamanta s-a plâns şi autorităţilor Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse, însă fără nici un rezultat.

Prin urmare, la data de 4 decembrie 2014, Irina Şcerbinina a depus o cerere la CtEDO prin care a invocat încălcarea articolului 6 al Convenţiei şi a menţionat că procedurile ”judiciare” la adresa sa nu au fost echitabile, deoarece instanţele care au examinat cazul ei nu erau „tribunale stabilite prin lege”. De asemenea, ea s-a plâns, în temeiul articolului 13, precum că nu a avut o cale de atac eficientă împotriva încălcării drepturilor sale garantate de articolul 6 din Convenţie. Reclamanta a fost reprezentată la CtEDO de către avocata Asociaţiei Promo-LEX, Nicoleta Hriplivîi.

Prin Hotărârea din 29 iunie 2021, CtEDO a stabilit că, Rusia a exercitat un control efectiv asupra regimului de la Tiraspol în perioada în care au avut loc faptele. În lumina acestei concluzii şi în virtutea sprijinului militar, economic şi politic continuu acordat administraţiei de facto de la Tiraspol, fără de care altfel nu ar putea supravieţui, Federaţia Rusă este responsabilă de încălcarea drepturilor reclamantei în cauza respectivă.

În lumina precedentelor sale, Curtea a amintit cauzele Mozer v. Rusia  şi Moldova (cauza nr. 11138/10) şi Eriomenco v. Rusia şi Moldova (cauza nr. 42224/11) unde a constatat că aşa-numitul sistem judiciar al ”rmn” nu este un sistem care reflectă o tradiţie compatibilă cu Convenţia. Prin urmare, Curtea constată că şi în prezenta cauză a avut loc o încălcare a articolului 6 § 1 din Convenţie în baza aceloraşi temeiuri.

Hotărârea poate fi accesată aici.

Republica MoldovaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite