Drept la replică al Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti. „Se urmăreşte denaturarea adevărului”

Drept la replică al Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti. „Se urmăreşte denaturarea adevărului”

Imagine: Fundaţia pentru Tineret Bucureşti

Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti a treansmis un drept la replică referitor la un articol publicat în luna mai în ziarul „Adevărul”.

Cotidianul Adevărul a publicat, în mai 2020, un articol cu titlul: „Ministrul Ionut Stroe, reclamat la DNA de Federatia Tinerilor din Constanta. Tolereaza furtul din patrimoniul tinerilor". În articol se făcea referire la faptul că Federaţia Tinerilor din Constanţa a depus o plângere penală împotriva ministrului Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, la Direcţia Naţională Anticorupţie pentru mai multe fapte asimilate faptelor de corupţie: abuz în serviciu cu folos patrimonial pentru altul, complicitate la abuz în serviciu cu folos patrimonial pentru altul şi aderare la grup infracţional organizat.

La DNA au mai fost reclamaţi şi Andra Costache, secretar de stat în Ministerul Tineretului şi Sportului, Gabriel Carnariu, preşedintele Consiliului Tineretului din România, federaţie a fundaţiilor pentru tineret care au preluat patrimoniul UTC, Mihai Dragoş, fost preşedinte, şi Ticu Plăcintă, preşedintele Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti.

În luna martie, Ministerul Tineretului şi Sportului a pus în consultare publică proiectul regulamentului de aplicare a legii fundaţiilor pentru tineret, care au preluat patrimoniul UTC. Acest regulament urma să asigure aplicarea legii prin instituirea unui control puternic din partea statului asupra activităţilor acestor fundaţii.

„Însă, la influenţa lui Ticu Plăcintă şi Gabriel Carnariu, ministrul Ionuţ Stroe şi secretarul de stat Andra Costache au refuzat să finalizeze procedura de aprobare a regulamentului de aplicare, tolerând astfel în continuare încălcarea legii şi furtul din patrimoniul destinat tinerilor.

Tinerii din România solicită prim-ministrului Ludovic Orban să garanteze că România mai este încă stat de drept şi să ia toate măsurile de rigoare astfel încât Legea nr. 146/2002 care reglementează fundaţiile pentru tineret să fie respectată, iar patrimoniul UTC să fie folosit în interesul tinerilor, şi nu pentru îmbogăţirea unora”, se arată în comunicatil Federaţiei Tinerilor din Constanţa.

DREPT LA REPLICĂ al Consiliul de Conducere al  Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti

„Am observat vehemenţa cu care, în ultima perioadă, personaje obscure, care ”se dau” mari cunoscători, avizaţi în materie, abordează un subiect despre care nu au habar şi anume REGIMUL JURIDIC AL FUNDAŢIILOR JUDEŢENE PENTRU TINERET ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

Aceste personaje, care nu au habar despre ceea ce este o fundaţie pentru tineret, darămite despre istoria înfiinţării şi funcţionării instituţiilor de acest fel, dar impinşi în faţă de persoane interesate să ”pună mâna” pe patrimoniul lor PRIVAT, vin să denigreze toată munca depusă, în atâţia zeci de ani, pentru şi in folosul tinerilor, de reprezentanţii acestor structuri.

Ne facem datoria să informăm aceste persoane/personaje, care se dovedesc a fi, repetăm,  total neavizate, dar şi publicul larg, asupra caracterului conferit prin lege fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi anume acela de persoane juridice DE DREPT PRIVAT şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, NEPOLITICE şi fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al Municipiului Bucureşti.

Se urmăreşte, cu vehemenţă şi în mod constant, denaturarea adevărului despre înfiinţarea şi funcţionarea acestor structuri, incercând să se inducă în rândul cititorilor, prin susţineri mincinoase, ideea unor aşa-zise „nereguli” înfăptuite, chipurile, în cadrul acestor fundaţii, prin nerespectarea legii. Problema care se pune este dacă acest proces de denaturare a adevărului se datorează necunoaşterii şi/sau refuzului de a se realiza o informare corectă asupra istoricului infiinţării şi funcţionării acestor fundaţii, sau acest fapt se întâmplă „la comandă”, cu scopul ca patrimoniul aflat de fapt şi de drept în proprietatea privată a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipului Bucureşti să devină, în mod ilegal, proprietate de stat. Dacă acesta este ţelul adevărat al campaniei de presă recent declanşate, nu avem absolut nicio îndoială asupra faptului că acest patrimoniu va căpăta, curând, o cu totul altă destinaţie decât cea pe care o are acum, şi anume, servirea intereselor organizaţiilor de tineret n
eguvernamentale.

FUNDAŢIILE FUNCŢIONEAZĂ IN FOLOSUL TINERILOR, SUNT FUNDAŢII PENTRU TINERET

Legislaţia în materie, începând cu Decretul lege 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret şi continuând cu Legea 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi Legea 350/2006 – legea tinerilor arată clar, prin însăşi titulatura, dar şi prin conţinutul acestora, că aceste fundaţii s-au înfiinţat şi funcţionează pentru tineri şi în folosul acestora. Faptul că se neagă realitatea, răspândind-se minciuni pe canale mass-media, prezentate ca şi adevăruri absolute, nu poate răsturna evidenţa conform căreia activitatea fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti se desfăşoară cu, pentru şi în folosul tinerilor, în cadrul imobilelor aflate în proprietatea privată a acestor fundaţii, ceea ce se poate dovedi prin prezentarea  activităţilor/acţiunilor/ atât pe site-urile acestor fundaţii, dar şi prin rapoarte întocmite şi depuse la diverse instituţii ale statului.

PATRIMONIUL FUNDAŢIILOR JUDEŢENE PENTRU TINERET ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ESTE UN PATRIMONIU DE DREPT PRIVAT

La un studiu simplu al legislaţiei în materie, coroborat cu interpelarea reprezentanţilor fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti cu privire la patrimoniul acestora, dacă domnul ”jurnalist” Călin Gavrilaş, ar fi urmărit întradevăr redarea fidelă a adevărului, s-ar fi edificat, în situaţia în care ar fi dorit într-adevăr acest lucru, asupra caracterului privat al patrimoniului pe care îl deţin în proprietate fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti.

Părerile unora sau ale altora cu privire la patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist (UTC) conform cărora, chipurile, acesta ar trebui să aparţină statului şi nu fundaţiilor pentru tineret din judeţe şi municipiul Bucureşti (păreri la baza cărora stau, din nefericire, necunoaşterea şi/sau reaua-voinţă), preluate de ”jurnalistul” Călin Gavrilaş şi distribuite apoi pe canale mass-media sunt, în mod evident, false şi neavenite.

În toată perioada sa de tristă existenţă, Uniunea Tineretului Comunist (UTC) a funcţionat ca o organizaţie obştească (de drept privat) la nivelul judeţelor şi municipiul Bucureşti, forma sa de organizare şi funcţionare putând să fie asimilată celei proprii organizaţiilor neguvernamentale de astăzi.

Pe scurt, urmare a efectelor legislaţiei în vigoare, bunurile mobile şi imobile din judeţe şi din municipiul Bucureşti, gestionate anterior anului 1990 de Uniunea Naţională a Tineretului Comunist, se constituie drept parte integrantă a patrimoniului fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, fiind intabulate la Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobilară aferente fiecărei fundaţii în parte.

Domnule ”jurnalist” Călin Gavrilaş,

Dacă aţi fi respectat codul deontologic al meseriei pe care susţineti că o practicaţi şi aţi fi dorit să vă informaţi, într-un mod corect şi nepărtinitor, asupra statutului real al patrimoniului fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti – înainte de a difuza un material neadevărat, neavenit şi defăimător  - apreciem că ar fi fost simplu şi corect, în acelaşi timp, să vă adresaţi şi acestor fundaţii pentru tineret (sau, mai degrabă, lor în primul rând!), cele mai în măsură să vă ofere date şi documente reale cu privire la acesta şi la cadrul legal în baza căruia fundaţiile il deţin în proprietate, subliniem, privată.

PERSOANĂ JURIDICĂ DE DREPT PRIVAT ŞI DE UTILITATE PUBLICĂ

Caracterul privat al proprietăţii asupra imobilelor deţinute de fundaţiile pentru tineret din judeţe şi municipiul Bucureşti rezultă din însăşi calitatea acestora de persoane juridice de drept privat statuată şi de Legea 146/2002, prin art. 2 „În sensul prezentei legi, fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti”, dar şi de Legea 350/2006 prin art. 13 alin. (1) „Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza prevederilor Decretului-lege 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului
Bucureşti, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret care îşi au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi care îşi exprimă adeziunea la scopul acestora.”

Încă ceva şi am încheiat, deocamdată, stimate ”jurnalist” Călin Gavrilaş, sperând că,  poate,de această dată veţi înţelege şi vă veţi clarifica, odată pentru totdeauna, asupra statutului juridic al patrimoniului deţinut de fundaţiile judeţene pentru tineret şi de cea a municipiului Bucureşti: acest patrimoniu, preluat de la fostul UTC în baza legii, se află ÎN PROPRIETATEA acestor structuri care, în această calitate, au dreptul de a-şi exercita cu plenitudine toate atributele care decurg de aici: posesie, folosinţă şi dispoziţie.

ADEVARUL ESTE ACESTA: FUNDAŢIILE JUDEŢENE PENTRU TINERET ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI AU PRIMIT ÎN PROPRIETATE UN PATRIMONIU CARE NU A APARŢINUT NICIODATĂ STRUCTURILOR STATULUI ROMÂN, CI UNIUNII TINERETULUI COMUNIST (UTC), AL CĂREI STATUT DE ORGANIZAŢIE OBŞTEASCA ESTE PERFECT ŞI COMPLET ASIMILABIL CELUI AL UNEI STRUCTURI DE DREPT PRIVAT! Pe cale de consecinţă, gestionarea şi administrarea patrimoniului acestora se realizează prin exercitarea  atributelor depline de proprietar, conferite prin prevederile legislaţiei în vigoare.     

Înţelegem că, prin atacurile concertate şi spunem noi, absolut incorecte, se urmăreşte ”îndoctrinarea” cititorilor site-ului adevărul.ro (ca în trecutul de tristă amintire) încercând inocularea ideii de NAŢIONALIZARE a patrimoniului fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti care, în fapt şi în drept, nu a aparţinut niciodată statului, precum şi POLITIZAREA conducerii acestor persoane juridice de drept privat, dar acest fapt ar fi practic de neconceput. Asta în cazul în care supremaţia legii şi principiile statului de drept mai au vreo însemnătate în ţara noastră şi în timpurile în care trăim!

Consiliul de Conducere al  Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti”

 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările