Se angajează poliţişti din sursă externă pentru nouă posturi de poliţie din Alba. Condiţiile de concurs

Se angajează poliţişti din sursă externă pentru nouă posturi de poliţie din Alba. Condiţiile de concurs

Foto aerhivă Adevărul

IPJ Alba scoate la concurs nouă posturi vacante de ajutor şef de post, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă.

Ştiri pe aceeaşi temă

Persoanele interesate se pot înscrie la concurs până în data de 24 septembrie, inclusiv. În perioada 11-19 octombrie se va derula probaeliminatorie de evaluare a aperformanţei fizice.
 
Proba scrisă va avea loc înd ata de 23 octombrie şi tot atunci vor fi publicate rezultatele. Contestaţii se pot depune a doua zi, oar publicarea rezultatelor finale se va face cel târziu în data de 26 octombrie.
 
Lista localităţilor în care sunt disponibile posturile:
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal METEŞ, poziţia 624 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal VINŢU DE JOS, poziţia 659 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal HOPÂRTA, poziţia 672 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal PONOR, poziţia 695 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal ROŞIA DE SECAŞ, poziţia 738 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal GÂRBOVA, poziţia 780 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal SĂSCIORI, poziţia 789 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal OHABA, poziţia 815 din statul de organizare al unităţii;
 • ajutor şef post la Postul de Poliţie comunal BUCERDEA GRÂNOASĂ, poziţia 725 din statul de organizare al unităţii;

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa nr. 8);
 • copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 • copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;

 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 • autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4);
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului);
 • o fotografie color 9×12 cm;

 • adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoţită de consimţământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 7);
 • aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).


Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările