Sandu Băbășan, Nooka Space: „Potențialele colaborări cu fondul de investiții EAU vor fi probabil punctul de inflexiune pentru o creștere către piața globală“

0
Publicat:

Sandu Băbășan, Serial Entrepreneur & Angel Investor, Co-Founder Nooka Space, a vorbit într-un interviu acordat ziarului Adevărul despre potențialul de dezvoltare pe care îl pot oferi fondurile de investiții din Emirate.

Sandu Băbășan, cofondator Nooka Space
Sandu Băbășan, cofondator Nooka Space

Adevărul: Sunteți interesați de potențialul de dezvoltare pe care îl pot oferi fondurile de investiții din Emirate?

Sandu Băbășan: Toate sursele de finanțare sunt foarte importante pentru un startup, în special cele care se accesează printr-un proces predictibil și pentru o perioadă determinată. Nooka Space este un proiect care și-a propus să crească internațional într-un mod alert, am început deja, iar Emiratele Arabe cu siguranță reprezintă un focus pentru următoarea perioadă.

Ce ar putea oferi o asemenea colaborare pentru domeniul dumneavoastră?

Parteneriatul cu fondurile din regiune care au expertiză și cunosc foarte bine cultura locală este principala direcție de creștere. Europa se poziționează tot mai mult ca o piață puternică pe partea de inovație și demersuri antreprenoriale, astfel fondurile din Emiratele Arabe se uită în această piață pentru a-și alege partenerii potriviți din regiune. M-am bucurat să asist, în cadrul evenimentului RO-UAE Tech & Energy Summit la care am participat în Abu Dhabi, la o etapă importantă: semnarea Memorandumului care pune bazele facilitării investițiilor EAU în ecosistemul de afaceri din România.

Domeniile IT&C şi digitalizare sunt de interes strategic atrag multe investiții de pe piața din Emirate.  Aveţi planuri pentru a pune în practică asemenea parteneriate cu investitori din zonă?

În urma evenimentului, deja am început câteva discuții de parteneriat, discuții pragmatice și aplicate, care vor accelera o potențială colaborare în 2023.

Aceste potențiale colaborări ale noastre cât și ale altor proiecte inovative din piață cu fondul de investiții din Emiratele Arabe vor fi probabil punctul de inflexiune pentru o creștere către piața globală.

English version

Sandu Băbășan, Serial Entrepreneur & Angel Investor, Co-Founder Nooka Space: „These collaborations will likely be the inflection point“

Adevărul: Are you interested in the development potential that Emirati investment funds could offer?

Sandu Băbășan: All sources of funding are very important for a startup, especially those that are accessed through a predictable process and for a fixed period of time.

What could this kind of collaboration offer for your field?

Nooka Space is a project that aims to grow internationally in a fast-paced way, we have already started, and the UAE is definitely a focus for the next period.

Partnering with funds in the region that have expertise and know the local culture very well is the main direction for growth.

Europe is increasingly positioning itself as a strong market on the innovation and entrepreneurial side, so Emirati funds are looking to this market to choose the right partners in the region.

I was happy to attend, during the RO-UAE Tech & Energy Summit I attended in Abu Dhabi, an important milestone: the signing of the Memorandum that lays the foundations for facilitating UAE investments in the Romanian business ecosystem.

The IT&C and digitization areas are of strategic interest attracting many investments from the Emirati market.  Do you have plans to implement such partnerships with investors in the region?

Following the event, we have already started some partnership discussions, pragmatic and applied discussions that will accelerate a potential collaboration in 2023.

These potential collaborations of ours as well as other innovative projects in the market with the UAE investment fund will likely be the inflection point for a growth towards the global market.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri