MFP: Salariul mediu brut va depăşi 6.000 de lei în 2022. Statul plăteşte până la 2.500 de lei pentru angajarea unui şomer

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto Shutterstock
Foto Shutterstock

Ministerul Finanţelor a elaborat şi pus în dezbatere proiectul bugetului asigurărilor sociale pe 2022, prognozând că salariul mediu brut va creşte la 6.095 lei anul viitor, faţă de 5.608 lei în 2021.

La elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022  s-au avut în vedere următoarele:

- valoarea punctului de pensie de 1.586 lei, majorat cu 10% la 1 ianuarie 2022;

- creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2022 la 6.095 lei, faţă de 5.608 lei estimat pentru anul 2021 şi 5.213 lei realizat în anul 2020;

- scăderea numărului de şomeri înregistraţi, ajungându-se astfel la finele anului 2022 la 258 mii persoane, de la 265 mii persoane la finele anului 2021;

- scăderea ratei şomajului înregistrat, ajungându-se astfel la finele anului 2022 la 2,9% faţă de 3,0% la finele anului 2021;

Având în vedere că pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei COVID-19 asupra sănătăţii şi economiei, în anul 2022 se asigură finanţarea măsurilor aprobate prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Potrivit acestui act normativ, pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, pentru supravegherea copilului, unul dintre părinţi beneficiază de o indemnizaţie care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului. Cuantumul acestei indemnizaţii este de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Sumele pentru plata indemnizaţiei se asigură din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit acestui act normativ, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgenţă şi de alertă înregistraţi ca şomeri, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. 

   

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. 

Bugetul asigurărilor sociale de stat:

Venituri:

Pentru anul 2022, din totalul veniturilor bugetare estimate la 99.735.105 mii lei, 86,4% urmează să se încaseze din contribuţii de asigurări, 0,1% din venituri nefiscale şi 13,5% din subvenţii de la bugetul de stat, respectiv suma de 13.472.058 mii lei.

Din totalul veniturilor bugetare, 99.557.228 mii lei sunt aferente sistemului public de pensii (99,8%) şi 177.877 mii lei aferente sistemului asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale (0,2%).

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, sunt diminuate cu suma de 11.083.942 mii lei aferentă Pilonului II de pensii.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 au fost stabilite avându-se în vedere, următoarele:

cotele de contribuţii sociale, reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

o 25% cota de contribuţii de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi;

o cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori de 4% pentru condiţiile deosebite de muncă şi 8% pentru condiţii speciale de muncă;

o cota de 2% din contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, distribuită pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă şi boli profesionale stabilită conform alin.(6) al art.220^6 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

baza anuală de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente o reprezintă venitul ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei;

3,75% cota de contribuţie la fondul de pensii administrat privat (Pilonul II), reglementat prin Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

majorarea prognozată a fondului de salarii pe total economie (câştig salarial mediu şi număr de salariaţi), precum şi măsurile de îmbunătăţire a colectării de 1,8 miliarde lei, de combatere a evaziunii fiscale în domeniul contribuţiei de asigurări sociale şi a recuperării acestei contribuţii aferente anului 2020 amânată la plată, prin efectul legii.

Cheltuieli:

În anul 2022, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 99.696.156 mii lei, din care 99.557.228 mii lei pentru sistemul public de pensii (99,86%) şi 138.928 mii lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  (0,14%).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului public de pensii, 98,8% vor fi alocate pentru asistenţă socială şi 1,2% pentru administrarea sistemului public de pensii (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi datorate trezoreriei statului, alte transferuri, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, alte cheltuieli şi active nefinanciare).

Din totalul cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 89,9% vor fi alocate pentru asistenţă socială (pensii de invaliditate din cauză de accidente de muncă sau boli profesionale, ajutoare sociale în caz de invaliditate), şi 10,1% pentru funcţionarea sistemului (cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, dobânzi, alte cheltuieli, transferuri între unităţi ale administraţiei publice şi active nefinanciare).

Fondurile destinate plăţii pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2022 sunt în sumă de 96.387.767 mii lei, respectiv 7,32% din PIB.    

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2022 cu un excedent în sumă de 38.949 mii lei aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri