Liviu Voinea: deficitul bugetar din primul trimestru a coborât la 0,1% din PIB, faţă de 0,6% în aceeaşi perioadă din 2013

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget
Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget

„Din execuţia bugetară pe primul trimestru al anului 2014 rezultă că se continuă procesul de reducere a deficitului bugetar, acesta fiind de 0,14% din PIB faţă de 0,67% din PIB aferent aceleiaşi perioade a anului precedent“, informează Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget.

Deficitul bugetului general consolidat pe primele trei luni ale anului ne asigură încadrarea în ţintele agreate cu organismele financiare internaţionale“, arată Liviu Voinea, într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Sold primar pozitiv

Potrivit ministrului, „la sfârşitul trimestrului I a.c. se înregistrează un sold primar pozitiv 0,23% din PIB faţă de un sold primar negativ de 0,18% din PIB aferent trimestrului I 2013“.

Soldul primar al bugetului general consolidat reprezintă soldul bugetului general consolidat din care au fost deduse plăţile de dobânzi aferente datoriei publice.

Altfel spus, dacă nu aveam de plătit dobânzi, bugetul ar fi înregistrat un excedent în trimul trimestru.

Venituri mai mari, cheltuieli mai mici

** VENITURILE bugetului general consolidat, în sumă de 48,8 miliarde de lei, reprezentând 7,4% din PIB, au fost cu 3,8% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creşteri faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent la încasările din impozitul pe profit (+235 mil lei), accize (+639 mil. lei), contribuţiile de asigurări sociale (+587 mil. lei).

Veniturile din TVA au scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,5%, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut cu 3,2%, în timp ce rambursările de taxă au fost cu 11,0% mai mari.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la impozite si taxe pe proprietate cu 11,7%, taxe pe utilizarea bunurilor cu 6,9% şi venituri nefiscale cu 6,7%.

** CHELTUIELILE bugetului general consolidat, în sumă de 49,7 miliarde de lei, s-au redus în termeni nominali cu 2,9% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, şi respectiv cu 0,6% puncte procentuale ca pondere în PIB.

S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+2,6%), în principal ca urmare a plăţii obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi a plăţii drepturilor aferente uniformelor şi echipamentelor obligatorii pentru personalul din sectorul ordine publică.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se la fondul naţional de asigurări sociale de sănătate, datorită plăţii arieratelor către furnizorii de medicamente, ca urmare a implementarii Legii nr. 72/2013 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întârzierilor în efectuarea plăţilor comerciale, precum şi plata serviciilor medicale efectuate de spitale.

S-a înregistrat, de asemenea, o reducere semnificativă a cheltuelilor cu dobânzi, cu 20,4% datorită scăderii randamentelor la licitaţiile emisiunilor de obligaţiuni de tip benchmark.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 3,3 miliarde de lei, respectiv 0,5% din PIB.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite