Dispoziţiile legale care au permis accesul partidelor la listele suplimentare sunt neconstituţionale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
md

Conform unui comunicat de presăp transmis de ASCPD – Asociaţia Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor, suntem informati ca avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu privire la dispoziţiile legale care au permis accesul partidelor politice la listele suplimentare, în timpul alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2019.

Excepţia de neconstituţionalitate vizează art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 care prevede că „Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale suplimentare, în condiţiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central”.

Prin petiţia înaintată Avocatului Poporului în luna noiembrie 2019, Asociaţia  Specialiştilor în Confidenţialitate şi Protecţia Datelor (ASCPD) împreună cu Asociaţia Expert Forum şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la respectarea principiilor fundamentale ce ţin de protejarea vieţii private a persoanelor, în urma accesului formaţiunilor politice la datele votanţilor consemnate în listele suplimentare întocmite cu ocazia alegerilor pentru desemnarea Preşedintelui României din Noiembrie 2019.

Conform statisticilor BEC, în turul I al alegerilor pentru Preşedintele României 1.721.911 de votanţi au fost înscrişi pe listele suplimentare, în timp ce în turul II au fost înscrişi 2.094.401 de votanţi. Listele suplimentare conţineau date personale precum nume, CNP, domiciliu, semnătura, seria şi numărul actului de identitate ale votanţilor înscrişi pe acele liste.

Este tot mai evident rolul societăţii civile în protejarea drepturilor oamenilor, în special atunci când ingerinţele vin din partea instituţiilor statului. Dar poate cel mai important este ca persoanele să conştientizeze că le sunt încălcate drepturile şi să semnaleze aceste lucruri organizaţiilor care luptă pentru drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Dorim să le mulţumim celor care au făcut parte din comisiile secţiilor de votare şi care ne-au semnalat suspiciunile lor cu privire la încălcarea principiilor protecţiei datelor personale în urma solicitării partidelor politice a listelor suplimentare. Ne-au fost semnalate cazuri în care Preşedinţi ai secţiilor de votare au fost forţaţi să acorde accesul la listele suplimentare, fiind ameninţaţi că refuzul lor ar constitui o încălcare a legii, riscând sancţiuni. Dar iată că Avocatul Poporului, prin ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, practic a confirmat faptul că însăşi prevederea legală, care a condus la această situaţie incredibilă într-o societate modernă, a încălcat dreptul la viaţă privată şi implicit Constituţia României. Este important să ne cunoaştem drepturile, este foarte important să conştientizăm când acestea sunt încălcate şi să solicităm ajutorul organizaţiilor atunci când consideram că singuri nu ne putem apăra”, a declarat Marius Dumitrescu, Preşedinte ASCPD.

  • Dispoziţiile legale care permit ca aspecte esenţiale care vizează protecţia datelor cu caracter personal (interesul legitim, modalitatea de realizare a copiilor listelor electorale suplimentare prin măsuri adecvate de protecţie, informarea persoanelor vizate, asigurarea transparenţei de către operator) nu pot fi reglementate printr-un act administrativ (în cazul nostru printr-o Decizie a BEC)
  • Soluţia legislativă prevăzută de art. VII din OUG 64/2019 contravine normelor de tehnică legislativă
  • Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a verifica îndeplinirea următoarelor obligaţii de către partidele politice:
  • evaluarea interesului legitim, prin realizarea unui test de necesitate din care să reiasă, prin analiza scrisă, detaliat, faptul că interesul legitim exprimat prin cerere prevalează asupra drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate
  • au capacitatea de asigurare, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate respectarea principiilor privind protecţia datelor precum şi asigurarea securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal.
  • să existe o instruire periodică cu privire la obligaţiile ce le revin persoanelor care au acces la aceste date
  • Fotografierea cu telefoanele mobile personale a listelor conţinând datele alegătorilor nu conferă nicio garanţie a asigurării securităţii şi confidenţialităţii datelor
  • Alegătorii ar trebui informaţi cu privire la această prelucrare, pentru a-şi putea exercita drepturile prevăzute de lege, de a solicita cel puţin ştergerea
  • Nu sunt reglementate garanţiile în vederea securităţii şi confidenţialităţii datelor transmise către formaţiunile politice, astfel că dispoziţiile legale criticate generează riscuri la adresa cetăţenilor şi a persoanelor

Considerând cele de mai sus, Avocatului Poporului a admis faptul că prevederile art. VII din OUG 64/2019 încalcă dispoziţiile art. 26 (dreptul la viaţă privată), art. 73 alin. (3) şi implicit art. 1 alin. (5) din Constituţia României

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite