Activitatea arhitectului Emil Fr. Appel

0
0
Emil Fr. Appel, fotografie din 1932 din dosarul nr. 37, foto: Cristian Oprea
Emil Fr. Appel, fotografie din 1932 din dosarul nr. 37, foto: Cristian Oprea

Pentru a exemplifica bogăţia fondului de arhivă "Colegiul Arhitecţilor" aflat astăzi la sediul central al Arhivelor Naţionale ale României, vom prezenta o serie de articole pentru popularizarea activităţii unor nume necunoscute nouă astăzi. Primul articol din această serie îi este dedicat arhitectului şi antreprenorului Emil Fr. Appel.

Asociaţia Istoria Artei continuă prin proiectele ei de cercetare să contribuie la o mai bună cunoaştere a istoriei arhitecturii româneşti, punând în valoare documente fotografiate sau scanate în arhivele publice şi private. Iniţiat în ianuarie 2021, cu o fază pilot de 2 săptămâni, proiectul continuă în perioada noiembrie 2021 – noiembrie 2022 să prezinte istoriei Corpului/Colegiului Arhitecţilor. Acesta a fost un organism profesional din perioada interbelică, de la a cărui începuturi legislative se împlinesc 100 de ani (1921-2021) şi 90 de ani de la înfiinţare (1932-2022). În cadrul proiectului cultural „Arhiva de arhitectură: Corpul Arhitecţilor” am fotografiat 100 dosare noi, descoperind documente importante legate de nume cunoscute sau necunoscute ale arhitecturii şi construcţiilor interbelice.

O categorie importantă de informaţii, care rezultă din documentele depuse de diferite categorii de arhitecţi recunoscuţi sau constructori, sunt listele cu lucrările lor. În cele mai multe cazuri, pentru dovedirea experienţei profesionale se prezentau liste de lucrări, certificate fiscale, atestări de la primăriile de sector, adeverinţe din partea proprietarilor sau ale colegilor arhitecţi diplomaţi, în subordinea cărora lucrau aceştia. Pentru a exemplifica bogăţia acestui fond de arhivă aflat astăzi la sediul central al Arhivelor Naţionale ale României, vom prezenta o serie de dosare sub forma unor articole pentru popularizarea activităţii unor nume necunoscute nouă astăzi.

Primul articol din această serie îi este dedicat arhitectului şi antreprenorului:

Emil Fr. Appel

Născut Franz Gustav Paul Emil în  18/30 iunie 1878

Fiul lui Emil, negustor din Coburg şi al Theresei Fannsch din Transilvania

Cetăţean român din 1934

Diplomat al Şcoalei Superioare de Arhitectură  Fredericiană din Karlsruhe-Baden în 1905

Sediul profesional în str. Carol nr. 23 fost 37

Căsătorit în 1910

Activ din 1912 până în 1921 în Firma Hartel & co, apoi din 1921 îşi deschide birou individual de arhitectură şi antrepriză de lucrări edilitare (renunţă la antrepriză în 1946).

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimaţia de arhitect recunoscut nr. 105/1935

Primăria I Galben:

Proprietatea Lugar din str. Aurelian nr. 38, antr. Ştefan Kiş, 1927

Propr. col. Gr. Popescu din str. Aurelian nr. 40, antr. Ştefan Kiş, 1927

Propr. col. Bunescu din str. Nisipari, antr. Ştefan Kiş, 1929

Marbé & Filotti din str. Viitorului nr. 77, antr. St. Lorentz, 1929

Propr. C. Csallner din str. Av. Craiu nr. 19, antr. M. Gualitiero, 1931

Propr. Căp. Burea, Parcul Domeniilor, antr. N. Astaloş, 1931

1927-1931 Primăria II Negru: propr. ing. Weinfeld din str. Labirint nr. 123, propr. dna.E. Rovaciu din str. dr. Burghelea nr. 18

1928-1932 Primăria III Albastru: propr. H. Sweipel din str. Emancipată nr. 27 (1928), propr. Gl. Bălăcescu din str. Suter nr. 12 (1928), str. Emancipată nr. 45 (1929),  str. Epicol nr. 45 (1929), str. dr. Lister lotul nr. 15 (1929), str.  Biserica Alexe nr. 34 (1929), str. Ecoului nr. 45 (1929), str. principesa Ileana nr. 36 (1929), str. Puţu cu apă rece nr. 53-57 (1932), str. Măgurele nr. 13 (1932), str. 13 septembrie nr. 194-196 (1932)

1929-1932 Primăria IV Verde:

Propr. Marbé din str. Berzei nr. 28, 1929

Propr. Horstein din Şos. Basarab nr. 31, 1929

Propr. Emil Fr. Appel din str. Carol Knappe nr. 72, 1931

Propr. E. Marbe din str. Berzei nr. 88, 1932

Listă proprie cu lucrările sale, întocmită la 11 ianuarie 1932:

? Casa motoarelor, silozuri şi casa portarului Fabricii de bere Luther

? Propr. Condacis din str. Povernei nr. 10

? Propr. Efraim din Calea Călăraşilor colţ cu Blvd. Domniţei

? Propr. dr. Rudolf Czell din str. Dionisie nr. 40

? Propr. Schmidt din str. Carol Davila

? Garajul casei dr. Teohari din str. Dionisie

? Fabrica de pâine "La coroana" şi casă de locuit în str. Viitorului nr. 77

? Magazia de marfă a casei Bancotescu şi Nicolau din str. Labirint nr. 84

1922 Propr. (casă cu atelier) Rosenthal din str. Rinocerului nr. 2

1922 Locuinţa funcţionarilor Fabricii de bere Luther

1922 Propr. H. Mueller din Şos. Jianu nr. 50

1923 Propr. Mohnblatt din str. Vulturului nr. 34

1923 Propr. Guttman din str. Ştefan Mihăileanu nr. 50

1924 Propr. prof. Eug. Ludwig din str. gen. Berthelot nr. 36

1924 Propr. V. Falk din str. Apolodor nr. 8

1924 Propr. av. Silb. Roman din Aleea Mitropoliei nr. 9

1925 Propr. P. Roşca din Fundătura Banu Manta

1926 Locuinţa Fabricii V. Falk din str. Sf. Apostoli

1926 Locuinţa Metalurgiei Hornstein din Şos. Basarab

1926 Propr. David-Haussmann din str. Dr. Burghelea nr. 18bis

1927 Propr. Sugar din str. Aurelian nr. 38/40

1927 Propr. col. Gr. Popescu din str. Aurelian nr. 40/42

1927 Propr. col. Parjolescu din str. Stolnicului nr. 5/Şos. Aurelian nr. 44

1928 Propr. dr. R. Scheller din str. Cobălcescu nr. 22

1928 Propr. gen. Bălăcescu din str. Suter nr. 12

1928 Propr. H. Zweifel din str. Emancipată nr. 27/26?

1929 Propr. col. Bunescu din str. Nisipari

1929 Restaurant Gambrinus din str. Câmpineanu nr. 4

1929 Propr. ing. Weinfeld din str. Labirint nr. 123

1929 Propr. directorului Marbé & Filotti din str. Viitorului nr. 77

1929 Restaurant Trocadero din str. Academiei

1930 Propr. dl. Mătăsaru din str. Porumbaru nr. 8

1931 Propr. C. Csallner din str. Av. Craiu nr. 19

1931 Propr. căp. Burcă din Parcul Domeniilor

Listă cu imobilele executate ca antreprenor, întocmită la 1 august 1932:

Propr. Alex. Prager din Blvd. Maria

Propr. Alexe Popovici din str. Matei Millo

Propr. Lucian Bertolla din Blvd. Elisabeta

Propr. arh. P. Smărăndescu din str. Luterană

Propr. Dim. Chiroiu, moşia Borăneşti, Urziceni

Propr. Ionescu-Clejan din str. Copotarii vechi

Propr. Hagi Panteli din Blvd. Domniţei

Propr. Pherekyde din str. Romană

Propr. Ioanid din str. Armenească

Propr. Zamfirescu din Blvd. Elisabeta

Propr. ing. Sterea din str. Londra nr. 23

Propr. av. Sacha Silb. Roman din Aleea Mitropoliei nr. 11

Propr. farmacist Mătăsaru din str. Porumbaru nr. 8

Propr. director Czallner din str. av. Craiu nr. 91

Propr. director Ştefănescu din Parcul Bonaparte

Orzăria mare la Fabrica de bere Luther

Adaptarea Hotelului Bulevard

Magazinele Generale la Antrepozitele Obor şi casa de administraţie

Primele ateliere noi de la C.F.R. din Calea Griviţei

Fabrica, casa de administraţie, casa de locuit a Soc. Rahova

? Lack & Blau. Obor

Mărirea Fabricii de oglinzi August Zwoelfer din Calea Griviţei

Propr. prof. Ludwig din str. gen. Berthelot

Prezintă cerere, fotografie, certificat de absolvire, foaie matricolă, documente în limba germană, certificat de cetăţenie,  listă lucrări certificate de primăriile de sector din Bucureşti, extras matricola de naştere şi botez a Bisericii evanghelice din Bucureşti, declaraţie, diplomă de încetăţenire din 1934, jurământ (dosar nr. 37)

Cercetare realizată în cadrul proiectului cultural Arhiva de arhitectură: Corpul Arhitecţilor al Asociaţiei Istoria Artei (2021-2022), susţinut de Ordinul Arhitecţilor din România din Timbrul de arhitectură

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite