Cele mai frecvente confuzii paronimice din limba română: emigrăm sau imigrăm? virtuos sau virtuoz?

0
Publicat:
Ultima actualizare:
limba romana gramatica

Paronimele sunt cuvinte foarte asemănătoare sau aproape identice formal, dar al căror înţeles diferă într-o mai mică sau mai mare măsură, pe seama cărora se creează multe confuzii.

Paronimele diferă formal prin unul sau cel mult două sunete, precum: - a enerva ( face să-şi piardă sau a-şi pierde calmul, a-şi ieşi sau a scoate pe cineva din fire) 

- a inerva (a produce o stare de excitare a sistemului nervos) sau pot fi formate din exact aceleaşi sunete, a căror ordine este schimbată, precum: - antonimie (raport dintre doi termeni antonimi)  

- antinomie (contradicţie aparent insolubilă între două teze, două legi sau două principii, care se exclud reciproc şi care totuşi pot fi demonstrate, fiecare în parte, la fel de convingător).

Cele mai frecvente confuzii paronimice în limba română sunt: familial (care aparţine familiei)- familiar (prietenos, comun); literal (literă cu literă)= literar (care aparţine literaturii); numeral (determinare numerică)- numerar (bani gheaţă); original (propriu unui autor)- originar (de origine).

Vă propunem astăzi o nouă selecţie paronime care creează confuzii în rândul vorbitorilor de limbă română:

scală- placă gradată de la aparatele radio
scară- element de construcţie

lacună- spaţiu gol, lipsă
lagună- lac de litoral

a învesti- a da cuiva o autoritate, o demnitate
a investi- a face investiţii, a plasa un fond

a elida- a înlătura, în scris sau în vorbire, vocala finală a unui cuvânt înaintea vocalei iniţiale a cuvântului următor.
a eluda-  a evita sau a ignora intenţionat

virtuos- cu multe virtuţi, cinstit, curat, care are un talent excepţional
virtuoz- muzician, cântăreţ care stăpâneşte perfect tehnica unui instrument muzical


solidar- care priveşte, care leagă mai multe persoane, fiecare fiind responsabilă de întreaga obligaţie ce revine tuturor/ strâns, unit
solitar- izolat, singuratic

pronume- parte de vorbire flexibilă ce ţine locul unui substantiv
prenume- nume dar cuiva la naştere

eminent- care se distinge prin calităţi intelectuale deosebite, excepţional
iminent- inevitabil, gata să se producă

emigra- a pleca din propria ţară şi a se stabili în altă ţară
imigra- a veni într-o ţară străină 

justitial- de justiţie, al justiţiei
justiţiar- care face dreptate

evalua- a determina, a stabili preţul, valoarea
evolua- a trece printr-o serie de transformări

a percepe- a încasa, a sesiza cu ajutorul simţurilor
a pricepe- a înţege, a se lămuri

a recuza- a respinge un judecător/procuror/mmartor, bănuindu--l de părtinire
a refuza- a nu primi, a nu accepta

libret- text al unei opere muzicale scenice, vocal-simfonice sau al unui oratoriu/ broşură care conţine un libret sau explicaţia unei pantomime sau a unui balet/ carnet eliberat de casele de economii.
livret- Document eliberat persoanelor care au satisfăcut stagiul militar, cuprinzând situaţia militară şi alte date privitoare la titul

stol- grup de păsări
stor- perdea pentru ferestre, care se ridică sau se lasă

VasluiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite