Moșie Banffy retrocedată în Mureș. Pădurea de 2.000 de hectare completează averea familiei nobiliare din Transilvania

0
0

Prefectul din Mureș a semnat titlul de proprietate în favoarea familiei Banffy Laszlo pentru o pădure de 2.200 de hectare în comuna Răstolița. Familia Banffy deține, printre altele, și castelul de la Bonțida din Cluj, unde se desfășoară celebrul festival Electric Castle.

Instanța a obligat prefectul județului la semnarea titlului de proprietate. FOTO: Pixabay
Instanța a obligat prefectul județului la semnarea titlului de proprietate. FOTO: Pixabay

Prefectul județului Mureș a semnat titlul de proprietate în favoarea moștenitorilor defunctului Banffy Laszlo, Eva-Maria-Rozalia-Helena-Johanna și Banffy Josika Imre Laszlo, ca urmare a Hotărârii judecătorești nr. 1803/06.10.2010 rămasă definitivă și irevocabilă.

Prin aceasta s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafața de 2.260,81 ha teren cu vegetaţie forestieră în Răstolița, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii.

Familia Banffy deține, printre altele, și castelul de la Bonțida din Cluj, unde se desfășoară celebrul Festival Electric Castle. 

Banffy este una dintre cele mai cunoscute și prospere familii nobiliare maghiare din Transilvania. Din ea s-au desprins aproximativ nouă ramuri, care, în decursul timpului, au deţinut diferite moșii, castele sau palate.

„Istoria ei începe în secolul al IX-lea, Ungaria, cu Tomaj, un lord peceneg. Primul care avea să aibă parte de glorie și să adune avere a fost Dionisie Banffy (c.1190-1241), care a deţinut funcţia de guvernator al Transilvaniei. Descendenții care i-au urmat au primit teren în Transilvania și au construit multe reşedinţe aici. Una dintre cele mai vechi este Castelul Banffy din Bonţida, județul Cluj, care datează din 1437. Un alt castel, construit în aceeaşi perioadă (1439), este Castelul Wass-Banffy din Gilău, județul Cluj. Baronul Dionisie Banffy l-a dobândit în anul 1663 și a consolidat i-a fortificaţiile. Dar edificiul a avut o istorie lungă și glorioasă până atunci!”, conform Imperialtransilvania.com.

În aceeași comună Bonțida din Cluj, familia Banffy mai are un castel, în satul Răscruci.

Referitor la pădurea Răstolița din Mureș, instanța locală a obligat, de asemenea, Comisia Locală de Fond Funciar Răstolița la punerea în posesie și Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş la emiterea titlului de proprietate.

Din anul 2010 și până în prezent, Instituția Prefectului prin Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş a uzat (timp de 12 ani) de toate căile de atac prevăzute de lege, toate aceste demersuri judiciare fiind respinse de către instanţele competente în mod definitiv și irevocabil, arată sursa citată.

Istoricul retrocedării

În comunicatul Prefecturii este prezentat istoricul retrocedării, pe care-l redăm mai jos (intertitlurile aparțin redacției).

În anul 2007, Comisia județeană a respins contestația cu privire la cererea de restituire formulată de moștenitorii lui Banffy Laszlo. Prin Hotărârea nr. 845/2007 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş, a fost respinsă contestaţia depusă de Bannfy Eva Maria Helena Rozalia, împotriva modului de soluţionare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, înregistrată la Comisia locală de fond funciar Răstoliţa sub nr. 257/24.11.2005.

În anul 2008 - Împotriva Hotărârii Comisiei Județene nr. 845/2007, Banffy Eva Maria Helena Rozalia Johanna a formulat plângere la Judecătoria Reghin, în dosarul nr. 563/289/2008.

În anul 2010 - Prin Sentința civilă nr. 1803/06.10.2010, pronunţată în dosarul nr. 563/289/2008, de Judecătoria Reghin ramasă definitivă prin Decizia civilă nr.591/15.06.2011, Tribunalul Mureş a admis plângerea formulată, dispunând, reconstituirea în favoarea petentei a dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de 2260,81 ha teren cu vegetație forestieră, precum și obligarea Comisiei locale Răstolița la punerea în posesie și a Comisiei județene la emiterea titlului de proprietate.

În anii 2012 și 2014, prin hotărârile nr. 357/20.12.2012 și nr. 19/07.02.2014 ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş s-a aprobat punerea în executare a hotărârilor judecătorești mai sus menționate, s-au validat propunerile din anexe, precum și procesul verbal de punere în posesie.

Căi de atac folosite

Între anii 2011 – 2020, Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Mureş a promovat următoarele căi de atac extraordinare (5 cereri de revizuire și o contestaţie la executare):

- cerere de revizuire în dosar nr dosarul nr. 3868/289/2011

- cerere de revizuire în dosar nr dosarul nr. 1203/289/2012

- cerere de revizuire în dosarul nr. 1963/289/2014.

- cerere de revizuire, în dosarul nr. 2914/289/2015.

- contestaţie la executare în dosarul nr. 4071/289/2018.

- cerere de revizuire în revizuire în dosar nr. 2755/289/2020.

Toate aceste demersuri judiciare au fost respinse de către instanţele competente în mod definitiv (irevocabil).

Tot în anul 2014, a fost înaintat de către OCPI Mureş procesul-verbal de punere în posesie nr. 5023/02.12.2013 (semnat de către primarii și secretarii UAT-urilor Răstolița și Vătava, specialistul în măsurători topografice, reprezentantul Direcției Silvice Mureș și reprezentantul proprietarului) şi Titlul de proprietate nr. 12820, referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor conform hotărârilor judecătoreşti, respectiv 2260,81 ha teren cu vegetaţie forestieră, însoţit de documentaţia aferentă.

Titlul de proprietate nu a fost semnat de către prefect la momentul respectiv în contextul existenţei pe rolul instanţelor de judecată a dosarelor de mai sus, deşi nicio instanţă nu a dispus suspendarea executării obligaţiilor dispuse în sarcina comisiei judeţene.

1.000 de lei pe zi penalități de întârziere

În anul 2022, instanţa a pronunţat Sentinţa civilă nr. 597/16.06.2022 (în dosarul nr. 1482/289/2021 al Judecătoriei Reghin) prin care Comisia locală Răstolița și Comisia Județeană au fost obligate la plata de penalităţi de câte 1.000 lei/zi de întârziere, până îndeplinirea obligaţiei stabilite prin titlul executoriu - Sentința civilă nr. 1803/06.10.2010 a Judecătoriei Reghin, respectiv până la emiterea titlului de proprietate.

Potrivit sentinței, Comisia Județeană avea la dispoziție 3 luni de la data comunicării Hotărârii – 01.08.2022 – pentru emiterea titlului de proprietate, în caz contrar urmând a fi aplicate penalitățile prevăzute mai sus.

În cadrul dosarului, în apărările formulate, s-a invocat faptul că pe rolul instanţei se află un dosar în care este contestat Procesul-verbal de punere în posesie nr. 5023/02.12.2013. S-a solicitat totodată şi suspendarea judecăţii cauzei până la soluţionarea dosarului nr. 3584/289/2020 al Judecătoriei Reghin, dar cererea a fost respinsă.

La data de 3 august 2022, în cadrul şedinţei Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş s-a prezentat situaţia, iar reprezentaţii instituţiilor implicate în procedura de retrocedare prezenți (Instituția Prefectului – Județul Mureș, Oficiul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, Direcția pentru Agricultură Mureș, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Mureș, Consiliul Județean Mureș, Direcția Silvică Mureș, Garda Forestieră Brașov și Agenția Domeniilor Statului) au concluzionat că hotărârea instanţei de judecată trebuie dusă la îndeplinire având în vedere şi penalităţile la care va fi obligată comisia în caz de neexecutare.

Puncte de vedere de la Ministerul Finanțelor și al Afacerilor Interne

De asemenea, au fost solicitate puncte de vedere cu privire la emiterea titlului de proprietate de la Ministerul Finanţelor şi de la Ministerul Afacerilor Interne. Din răspunsul comunicat rezultă că „atât Codul de procedură civilă de la 1965, cât şi actualul Cod de procedură civilă conţin reglementări similare în sensul că obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe se aduce la îndeplinire de bunăvoie”. Totodată se precizează că „atât timp cât nu a fost anulată/suspendată executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în dosarul nr. 563/289/2008, obligaţia conţinută în aceste hotărâri trebuie adusă la îndeplinire, astfel cum a stabilit instanţa de judecată”.

La momentul înaintării pentru semnare a titlului de proprietate către Instituția Prefectului – Județul Mureș, acesta avea semnăturile reprezentanților Inspectoratului Silvic Teritorial și Oficiului Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș, conform legislației în vigoare.

Având în vedere pronunțarea de către instanțele judecătorești a unor hotărâri definitive prin care Comisia judeţeană a fost obligată la emiterea titlului de proprietate, dar şi la plata de penalităţi până la executarea acestei obligaţii, și ținând cont că toate căile de atac ale Comisiei județene au fost epuizate, prefectul judeţului Mureş, în calitate de Preşedinte al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, a fost obligat să-şi îndeplinească atribuţia prevăzută de art. 36 alin. (2) din HG 890/2005, respectiv semnarea titlului de proprietate - se mai arată în comunicatul de presă.

Târgu-Mureş


Ultimele știri
Cele mai citite