Angajări de directori la Domeniul Public

0
0

Municipalitatea caută un director şi un director adjunct la Serviciul public Administraţia Domeniului Public.

Candidaţii trebuie să aibă minim 3 ani de experienţă într-o funcţie de conducere şi să deţină studii tehnice superioare, cu licenţă. Concursul va avea loc în data de 29 septembrie, de la ora 10.00, la sediul Primăriei, iar dosarele pentru înscriere se pot depune până la data de 1 septembrie la camera 87 din sediul Primăriei Târgu-Mureş.

Acestea trebuie să conţină:

-  cerere

-  copia actului de identitate

-  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

-  copia carnetului de muncă sau după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă

-  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

-  curriculum vitae

-  cazier judiciar

-  copie xerox după livretul militar (dacă este cazul)

-  alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

Alte informaţii se obţin de la Direcţia comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane , camera 39 , telefon 0365-801866, între orele 8-14.

 

Târgu-Mureş


Ultimele știri
Cele mai citite