Opt directori şi funcţionari publici, găsiţi în stare de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă

0
0
FOTO Facebook
FOTO Facebook

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a opt directori şi funcţionari publici..

Potrivit unui comunicat, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Bolborea Veronel Florin, Director executiv în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, a mai multor infracţiuni precum folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, precum şi a infracţiunii de fals în declaraţii prevăzută de art. 326 din Codul Penal întrucât a semnat un buletin de analiză pentru societatea comercială în cadrul căreia tatăl său deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator.

De asemenea,  persoana evaluată a încălcat şi prevederile art. 70 şi art. 79, alin. (1), lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind conflictul de interese în materie administrativă.

Acesta mai este acuzat de fals intelectual, prevăzut de art. 321 din Codul Penal şi fals în declaraţii, prevăzută de art. 326 din Codul Penal prin declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la gradul de rudenie/afinitate în care se află în contextul unor posibile relaţii ierarhice subordonate, precum şi declararea necorespunzătoare a adevărului cu privire la actele întocmite/ emise/ aprobate/ avizate pentru societatea  comercială în cadrul căreia tatăl acestuia deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Amzoi Elena, Director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Scoială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin, a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât.

Potrivit ANI, în perioada în care a fost detaşată  din cadrul aparatului de specialitate al C.J. Caraş-Severin pe funcţia de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin (02 octombrie – 28 noiembrie 2017 şi 09 ianuarie – 04 iulie 2018), aceasta a participat la realizarea controlului tematic al activităţii de management general şi sectorial la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin, şi ulterior în calitate de director executiv al Direcţiei a semnat la data de 05 martie 2018 raportul privind concluziile şi propunerile colectivului mixt pentru analizarea structurii organizatorice a Direcţiei, în vederea reorganizării, colectiv din care aceasta a făcut parte.

Astfel, persoana evaluată ar fi putut anticipa un interes patrimonial, veniturile din salarii încasate ca director executiv la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş – Severin fiind mai mari decât cele încasate din funcţia exercitată anterior la Consiliul Judeţean Caraş – Severin.

Mărgărit Lăcrămioara, şef serviciu - Serviciul Politici Implementare Programe IMM din cadrul Agenţiei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Ploieşti, este acuzată de conflictde interese administrativ.

Potrivit ANI, în perioada în care a fost delegată în funcţia publică de director executiv al A.Î.M.M.A.I.P.E., a semnat mai multe documente, ce ar fi putut creea un beneficiu pentru aceasta, după cum urmează: documente în baza cărora s-a organizat şi desfăşurat concursul de promovare în grad superior celui deţinut pentru funcţionarii publici în cadrul Serviciului Politici Implementare Programe pentru IMM din data de 03 septembrie 2020, în urma căruia a fost promovată în gradul profesional superior celui deţinut; documente în baza cărora s-a organizat şi desfăşurat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Politici Implementare Programe pentru IMM din data de 04 decembrie 2020, în urma căruia a fost numită în funcţia de şef serviciu.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi art. 79, alin. (1),  lit. c)  din Legea nr. 161/2003.

Podină Dorina Florica, funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Botiz, Jud. Satu Mare, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 iunie 2015 – 04 februarie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia publică de consilier juridic în cadrul Primăriei comunei Botiz şi calitatea de  angajat cu contract individual de muncă în sectorul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă  cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, Neacşu Mihai Gabriel, Funcţionar public în cadrul Primăriei Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Ss-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 august – 26 septembrie 2020, întrucât, a candidat la alegerile locale 2020 pentru funcţia de consilier judeţean, fără a se suspenda din funcţia publică pe perioada desfăşurării campaniei electorale.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 514, alin. (1), lit. h) din  O.U.G. nr. 57/2019.

Potivit ANI, Albu Marius, funcţionar public în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani, la data de 31 iulie 2019, în exercitarea funcţiei publice, a efectuat control de specialitate la o societate comercială în cadrul căreia soţia acestuia deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator, şi a întocmit Procesul-verbal de control, semnat de soţia sa în calitate de administrator al societăţii comerciale, încălcând astfel prevederile art. 70 şi art. 79, alin. (1), lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Albu Marius a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea funcţiei de consilier cu atribuţii de control în cadrul AJOFM Botoşani, a desfăşurat activităţi de control, de natură să creeze un avantaj patrimonial pentru soţia sa, la firmele în cadrul cărora aceasta a deţinut calităţi de asociat şi funcţii de administrator, întocmind în urma controalelor două procese-verbale.

Cosma Gabriel, Funcţionar public în cadrul Penitenciarului Oradea, se află, potrivit ANI, în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 octombrie 2016, întrucât exercită simultan cu funcţia publică de medic în cadrul Penitenciarului Oradea şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Matei Adrian Robert, funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioadele 11 mai – 30 iunie 2020 şi 13 iulie – 01 august 2021, întrucât, a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special din cadrul I.G.P.R. şi o funcţie contractuală, încălcând astfel  prevederile art. 6, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 364/2004 coroborate cu prevederile art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 20/2020.

Mai multe - Evenimente

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite